Skip to content

Case Fintraffic

Fintraffic rakentaa maailman sujuvinta, turvallisinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä – Data ja analytiikka avainroolissa

Fintraffic ohjaa liikennettä maalla, merellä ja ilmassa. Yhtiön tavoitteet ovat korkealla – Fintraffic kehittää älykkäitä palveluja, joilla luodaan maailman turvallisinta, sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä. Digia kehittää Fintrafficin kanssa moderneja analytiikan ja raportoinnin ratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa ja tiedolla johtamista. Kehitteillä on myös uudenlaisia tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja.

Fintraffic on ainutlaatuinen yhtiö koko maailmassa. Vain Suomessa kaikkien liikennemuotojen ohjaus ja valvonta on keskitetty yhdelle toimijalle. Fintraffic tarjoaa ja kehittää liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluita kaikissa liikennemuodoissa sekä varmistaa liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden vastuullisesti.

Fintrafficin asema luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia. ”Tavoitteena on kehittää älykkäiden palvelujen avulla maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne”, kertoo data- ja analytiikkaympäristöstä vastaava erityisasiantuntija Juha Smalin Fintrafficin raideliikenteenohjauksen liiketoiminnan kehitystiimistä. Fintraffic pyrkii esimerkiksi luomaan digitaalisia järjestelmiä ja ekosysteemejä, joilla liikennevirtoja voidaan ennustaa ja ohjata älykkäämmin.

Fintrafficissa panostetaan myös tietoon perustuvaan johtamiseen. ”Tieto on luulon vihollinen. Mitä enemmän on tietoa, sitä parempia päätöksiä voidaan tehdä”, Smalin toteaa.

Digitaaliset ratkaisut tehostavat työtä ja johtamista

Fintraffic ja sen raideliikenteen ohjauksesta vastaava Fintraffic Raide Oy ovat tehneet yhteistyötä Digian kanssa vuodesta 2017 lähtien. Yhtiö oli irtaantunut pari vuotta aiemmin VR:stä omaksi yhtiökseen, ja monia järjestelmiä täytyi kehittää uudelta pohjalta. Smalin kertoo, että järjestelmät tuottivat kyllä valtavasti dataa, mutta sitä ei hyödynnetty juuri lainkaan. Liiketoiminnan ratkaisuja piti usein tehdä perinnetiedon ja työntekijöiden kokemuksen perusteella, koska täsmällistä tietoa ei ollut.

”Halusimme tuoda tietoa päätöksenteon tueksi, joten dataa alettiin suunnitelmallisesti tallentaa ja hyödyntää”, Smalin kertoo. Digia on ollut tässä avainkumppaneita, ja työ laajentui, kun Fintrafficiin keskitettiin neljän eri liikennemuodon ohjaus ja hallinta. Digia onkin toteuttanut konsernille useita erilaisia analytiikan ratkaisuja.

Mitä teimme?

Millä teimme?

Yhteistyö on sujunut todella hyvin. Digian kanssa on ollut helppo toimia, ja työn jälki on ollut hyvää. Yhteistyömme jatkuu varmasti.

Juha Smalin, erityisasiantuntija, Fintraffic

1. Henkilöstöhallinnon työtä tehostava raportointijärjestelmä

Smalin kertoo, että aiemmin HR:n piti kerätä tietoa käsin lukuisista eri lähteistä ja yhdistää niitä sitten Excel-laskelmiksi. Tiedoissa saattoi ilmaantua virheitä, eivätkä ne välttämättä olleet ajantasaisia. Digian rakentama Power BI -raportointijärjestelmä poisti nämä haasteet. Järjestelmä automatisoi sekä tietojen keräämisen että niiden käsittelyn ja koostaa datasta reaaliaikaisia visuaalisia raportteja.

”Monissa tilanteissa tämä keventää paljon henkilöstöhallinnon työkuormaa”, kertoo Smalin. Lisäksi yhtiön johto ja eri yksiköt saavat päätöksenteon tueksi reaaliaikaista tietoa esimerkiksi työntekijämäärästä, osaamisen kehittämisestä ja muista henkilöstöön liittyvistä asioista.

2. Raideliikenteen käyttökeskuksien toimintaa tehostava raportointi ja analytiikka

Fintrafficin raideliikenteenohjauksen käyttökeskukset vastaavat sähköradan valvonnasta ja esimerkiksi turvallisuuteen ja vikatilanteiden hoitoon liittyvistä asioista. Digian kehittämä raportointijärjestelmä antaa tarkkaa tietoa esimerkiksi vikatilanteiden määrästä, niiden korjaamisen nopeudesta ja eri urakoitsijoiden toiminnasta. Tämä auttaa johtamaan ja kehittämään rataverkon operointia.

3. Pilottihanke rataverkon vikojen älykkäästä ennakoinnista

Digia ja Fintraffic toteuttivat syksyllä 2021 pilottihankkeen, jossa kehitettiin älykästä vikojen ennakointia. Siinä vikatietoihin yhdistettiin esimerkiksi ajantasaista säätietoa. Tavoitteena on ennustaa, miten sää ja lämpötila vaikuttavat rataverkon komponenttien vikaantumiseen.

4. Raportointijärjestelmä tehostaa haastavaa henkilöstön resursointityötä

Digia on kehittänyt myös järjestelmän, joka auttaa Fintrafficin raideliikenteenohjauksen henkilöstön poikkeuksellisen monimutkaisessa resursoinnissa. Fintrafficilla on lähes 400 liikenneohjaajaa, ja kunkin rataverkon osuuden ohjaamiseen tarvitaan tietty asiantuntemus ja oikeudet. Smalin kertoo, että resursoinnin kompleksisuudesta johtuen sitä ei ole vielä optimoitu ohjelmallisesti.

Digian luoma raportointijärjestelmä tehostaa työvuorosuunnittelua ja auttaa välttämään ylityötarvetta tai toisaalta alivuorotusta, jossa henkilöstön koko työpanosta ei saada käyttöön. Raportointi auttaa myös jakamaan työkuormaa käyttökeskusten välillä, jolloin kulloinkin toiminnassa olevien keskuksien määrää voidaan optimoida.

Jatkuva yhteistyö monitoimittajaympäristössä on sujunut erinomaisesti

Digian ja Fintrafficin yhteistyö on luonteeltaan jatkuvaa kehitystyötä, jota tehdään ketterän kehityksen mallilla. Smalin kertoo, että yhteistyö on tiivistä, ja Digian asiantuntijoiden kanssa ollaan yhteydessä päivittäin. ”Yhteistyö on sujunut todella hyvin”, hän kiittää.

Fintrafficilla kehitystyötä tehdään monitoimittajaympäristössä. Smalin kuitenkin kertoo, että Digian ja muiden kumppanien yhteistyö on sujunut saumattomasti ja kaikin puolin erinomaisesti.

Digian työhön ollaan Fintrafficilla erittäin tyytyväisiä. ”Digian kanssa on ollut helppo toimia, ja työn jälki on ollut hyvää”, Smalin kiittää. Vuosia jatkunutta yhteistyötä pyritään tulevaisuudessa entisestään laajentamaan.

Fintraffic on ollut erittäin tyytyväinen myös Digian asiantuntemukseen. Smalin kertoo, että ulkopuolisten asiantuntijoiden kommenttienkin mukaan Fintrafficin kehitysprojektit ovat teknisesti erittäin haastavia. Dataa esimerkiksi haetaan lukuisista hyvin erityyppisistä järjestelmistä, joita on vuosikymmenten aikana luotu Fintrafficin neljään tytäryhtiöön. Smalinin mukaan Digian asiantuntijoiden osaaminen on näkynyt tällaisten haasteiden ratkaisemisessa. Myös esimerkiksi hyvä dokumentointi ja luotujen raporttien muotoilu saa häneltä kiitosta.

Smalin kertoo, että Fintrafficin tavoitteet analytiikan, tekoälyn ja koneoppimisen kehittämisessä ovat korkealla, ja myös datalla johtamista pyritään viemään yhä pidemmälle. ”Kiitos Digialle kuluneiden vuosien hienosta yhteistyöstä”, kiittää Smalin. ”Yhteistyömme jatkuu varmasti hedelmällisenä myös tulevina vuosina uuden kehitystyön parissa.”