Skip to content

Case Fira

Työmaan reaaliaikainen tilannekuva tuo tiedon kaikkien saataville

Työmaiden tilanneseurannassa on monia tiedon kulkuun ja läpinäkyvyyteen liittyviä haasteita, joita Fira pyrkii ratkomaan muun muassa digitalisaation keinoin. Digian kanssa toteutettu reaaliaikainen tilannekuva tuo tiedon eri järjestelmistä yhteen näkymään ja lisää tiedon läpinäkyvyyttä työmailla.

 

Töiden sujuminen rakennustyömaalla on usein monen tekijän summa: pääurakoitsijan lisäksi työmaalla on usein kymmeniä muita toimijoita. Jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa, on työnjohdon oltava perillä siitä, etenevätkö eri työvaiheet ajallaan vai onko tiedossa viivästyksiä. Seurantaan liittyy muun muassa aikataulun, olosuhteiden ja laadun hallintaa.

”Työmaiden tilanneseuranta on usein hyvin manuaalista ja tieto on enemmän yksittäisten ihmisten päässä sen sijaan, että se olisi läpinäkyvästi saatavilla. Kuitenkin työmaan onnistuminen on hyvin pitkälle useiden eri osapuolien töiden yhteensovittamista ja yhdessä onnistumista”, kertoo rakennusliike Firan projektipäällikkö Kasperi Koivu.

Fira on pyrkinyt ratkaisemaan tiedon jakamisen haastetta digitalisaation keinoin. Yrityksessä oli tehty yksittäisiä kokeiluja jo aiemmin, mutta nyt aika oli kypsä kestävämmän ratkaisun rakentamiselle.

”Olemme aiemmin pilotoineet yksittäisillä työmailla erilaisia näkymiä. Nyt halusimme ad hoc-pilotoinnin sijaan rakentaa työmaiden seurantaa varten pysyvämmän ratkaisun, jota voisimme käyttää tulevaisuudessa kaikilla työmailla.”

Mitä teimme

 

Millä teimme

Olemme olleet erityisen tyytyväisiä Digian asiantuntemukseen, ja hommat ovat sujuneet oikein hyvin. Yhteistyö on ollut kokonaisvaltaista data-alustan pystytyksestä itse raportin rakentamiseen.

Tommi Vihervaara, Head of Data, Fira Oy

Tiedon hakemisesta tiedon näkemiseen

Fira ryhtyi yhteistyössä Digian kanssa rakentamaan alkuvuodesta 2020 reaaliaikaista tilannekuvaa, joka kerää yhteen näkymään tietoa Firan eri järjestelmistä. Datalähteitä ovat esimerkiksi Firan oma aikatauluhallintajärjestelmä Fira Sitedrive, laadunhallintajärjestelmä ja kulunvalvontajärjestelmä. Lisäksi tilannekuvaan tuodaan muun muassa ilmankosteutta ja lämpötilaa seuraavaa sensoridataa.

”Samat tiedot ovat aiemmin olleet saatavilla yksittäisissä järjestelmissä, mutta tilannekuva tuo ne yhteen. Työmaanjohtoamme lainaten: sen sijaan, että tietoa käydään vilkuilemassa ja vedetään manuaalisesti excelissä yhteen, päästään tiedon hakemisesta tiedon näkemiseen suoraan työmaatoimiston näytöltä”, kommentoi Firan Head of Data, Tommi Vihervaara.

”Käytännössä työmailla on useampi iso näyttö, jotta tietoa ei tarvitse lähteä kaivamaan vaan se on koko ajan kaikkien nähtävillä. Lisäksi kaikista näkymistä on pyritty tekemään niin selkeitä ja itsestään selviä, että kuka tahansa ohikulkija ymmärtää, mistä niissä on kyse”, Koivu lisää.

Reaaliaikainen tilannekuva hyödyttää Koivun mukaan työmaalla monia.

”Pääasiallinen kohderyhmä ovat työnjohtajat ja vastaavat työnjohtajat. Tavoitteena on ollut, että tilannekuva auttaa heitä arjen ongelmien ratkomisessa”, Koivu kertoo.

”Lisäksi esimerkiksi työntekijöiden sosiaalitiloihin on viety näkyville tietyt tärkeät osiot tilannekuvasta, esimerkiksi seuraavien 3 viikon työt aliurakoitsijoittain.”

Pilottityömailla reaaliaikaiseen tilannekuvaan on Koivun mukaan oltu tyytyväisiä.

”Olemme saaneet tilannekuvasta hyvää palautetta pilottityömailta. Tilannekuvia on seurattu aktiivisesti ja ne on koettu arvokkaiksi arjessa.”

Pilvi mahdollistaa nopean etenemisen

Reaaliaikaisen tilannekuvan rakentamisessa päästiin nopeasti ideasta käytäntöön. Tässä auttoi muun muassa se, että Firalla valtaosa järjestelmistä on jo pilvessä.

”Tilannekuva on malliesimerkki siitä, kuinka lyhyessä ajassa ja nopeasti saadaan tällainen kokeilu tehtyä, joka aidosti helpottaa työnjohdon arkea. Firalla ollaan pitkällä pilven kanssa, minkä ansiosta saamme nopeasti ratkaisua toteutettua”, Vihervaara kertoo.

Teknisesti ratkaisu on toteutettu Microsoft Power BI -raportointiratkaisun päälle. Tiedon varastointi ja integraatiot hoituvat Google Cloud Platformin työkaluilla.

Yhteistyö Digian kanssa on Koivun ja Vihervaaran mukaan ollut sujuvaa.

”Olemme olleet erityisen tyytyväisiä Digian asiantuntemukseen, ja hommat ovat sujuneet oikein hyvin. Yhteistyö on ollut kokonaisvaltaista data-alustan pystytyksestä itse raportin rakentamiseen”, Vihervaara kiittää.

Datan hyödyntäminen vaatii myös toimintatapojen yhtenäistämistä

Työmaan reaaliaikainen tilannekuva on vain yksi esimerkki siitä, miten Fira haluaa ottaa toiminnassaan syntyvän datan hyötykäyttöön.

”Tiedon hyödyntämisellä on suuri merkitys perusliiketoiminnan pyörittämisessä. Esimerkiksi taloudenhallinnan ja projektienhallinnan data on ollut jo pidemmän aikaa keskiössä ja sitä käytetään jatkuvasti liiketoiminnan johtamisessa. Lisäksi lähes kaikista eri prosesseja koskevista järjestelmistä pyritään saamaan dataa talteen”, Koivu luettelee.

Päivittäisen johtamisen lisäksi datan hyödyntämisellä haetaan myös tuottavuuden parantamista.

”Verrattuna muihin toimialoihin, rakennusalan tuottavuus laahaa usein perässä. Digitaalisten ratkaisuiden avulla voimme kuroa tätä eroa umpeen. Pelkän datan kerääminen ei kuitenkaan riitä vaan vaaditaan myös työtapojen ja toiminnan standardointia ja vakiointia”, Vihervaara kertoo.

Erilaiset toimintatavat toivat haastetta myös tilannekuvan rakentamiseen. Jotta tilannekuva saadaan laajasti eri työmaiden käyttöön, olisi myös datan oltava vakioitua ja vertailukelpoista.

”Yksi haasteista oli rakennusprosessin ja erilaisten työmaiden toimintatapojen mallintaminen fiksulla tavalla digitaalisesti niin, että se on riittävän yksinkertainen, mutta palvelee myös aidosti työmaita.  Jatkuva haaste on, miten toimintaa ja prosesseja työmailla voidaan kehittää niin, että työmaa tehostuu ja samalla saadaan laadukkaampaa ja vertailukelpoista dataa”, Koivu taustoittaa.

”Keskeisin ja isoin työ on siinä, miten saadaan jatkossa kaikki tulevat projektit samaan muottiin. Tullaan päivittäisjohtamiseen ja siihen, miten saadaan muutettua toimintatapoja. Digitaalisesta ulottuvuudesta kumpuaa sen myötä toivon mukaan erilaisia hyötyjä arjen toimintaan”, Vihervaara päättää.