Skip to content

Case Inhan tehtaat

Lisää tehoja datasta – uusi tietovarasto ja raportointi lisäävät tiedon hyödyntämistä Inhan Tehtailla

 


Inhan Tehtaiden ydinjärjestelmät tuottivat paljon dataa, mutta raportointijärjestelmä kaipasi päivittämistä. Yhdessä Digian kanssa Inhan Tehtaat otti käyttöön uuden tietovaraston ja raportoinnin työkalun, joka luo uusia mahdollisuuksia datan hyödyntämiseksi. Teknologiaksi valikoituivat tutut Microsoftin tuotteet. 

 

Inhan Tehtaiden historia ulottuu 180 vuoden taa ja yrityksen portfoliosta on löytynyt vuosien saatossa niin hevosenkenkiä kuin saranoita. 1970-luvulta lähtien yritys alkoi valmistaa myös Buster-alumiiniveneitä ja 2016 lähtien Inhan Tehtaat on keskittynyt veneiden valmistukseen osana Yamaha-konsernia.

Kun alumiinivene lähtee Inhan Tehtailta Ähtäristä kohti uutta omistajaa, on sen valmistus- ja myyntiprosessista kertynyt jo runsaasti dataa. Lähes kaikilla organisaatiossa myynnistä talouteen ja hankintaan on erilaisia raportointitarpeita ja datan hyödyntämisen käyttökohteita.

Inhan Tehtailla oltiin tilanteessa, jossa hyödyntämiseen käytetty raportointijärjestelmä alkoi olla jo vanhentunutta teknologiaa. Lisäksi Inhan Tehtaat halusi lisätä itsepalveluraportointia organisaatiossa.

”Raportointia kehitettiin aiemmin IT-lähtöisesti: joko meiltä tilattiin tarvittavat raportit tai sitten ehdotimme, millaisia raportteja eri tahojen kannattaisi seurata. Halusimme lisätä ihmisten mahdollisuuksia hyödyntää dataa omassa työssään ilman, että siihen tarvittaisiin IT:n resursseja”, kertoo Inhan Tehtaiden Tomi Juhola, Director, After Sales, IT & System Development.

Aiemman raportointijärjestelmän haasteena oli myös se, että data varastoitiin ja visualisoitiin saman järjestelmän sisällä.

”Vanhassa ratkaisussa ei päästy kovin helposti kiinni raakadataan, jolloin mahdollisten poikkeusten tarkastelu ja selvittäminen oli haastavaa”, Juhola kuvailee.

Millä teimme

  • Microsoft Power BI
  • Microsoft Azure

 

Asiat etenivät sovitusti ja hommat menivät eteenpäin. Jos sormi menee suuhun jonkin asian kanssa, niin voimme olla Digian asiantuntijoihin yhteydessä ja saada neuvoja.

Tomi Juhola, Director, After Sales, IT & System Development, Inhan Tehtaat Oy Ab

Inhan Tehtaat luotti tuttuun teknologiaan

Uudistuksessa päätettiin rakentaa Inhan Tehtaille sekä tietovarasto (data warehouse) että ottaa käyttöön raportointityökalu datan visualisointiin. Teknologiaksi valikoituivat tutut Microsoftin tuotteet. Tietovarasto rakennettiin Inhan Tehtaiden jo valmiiksi olemassa olevaan Azureen.

”Oli selvää, että rakennamme tietovaraston Azureen, koska Azuressa oli valmiiksi jo muun muassa jälleenmyyjien extranet-palvelu. Kartoituksessa totesimme, että Microsoftin Power BI -raportointityökalu olisi myös meille oikea ratkaisu tässä tilanteessa”, Juhola kertoo.

Inhan Tehtaat myös määritteli kolme erilaista raporttia, jotka kattaisivat mahdollisimman hyvin erilaiset käyttötapaukset ja toimisivat näin esimerkkeinä seuraavien raportointinäkymien rakentamisessa.

”Tavoitteena oli saada tietovarasto- ja raportointiputki toimimaan niin, että saamme valmiiksi muutaman raportin, jotka tuovat meille aitoa hyötyä liiketoiminnassa, mutta myös auttavat määrittelemään it-arkkitehtuurin raportointikokonaisuudessa.”

Datalähteiden määrä kasvaa tulevaisuudessa

Tällä hetkellä uusi raportointikokonaisuus hyödyntää muun muassa budjettidataa sekä Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa tietoa. Jatkossa dataa on tarkoitus tuoda tietovarastoon myös muista lähteistä.

”Seuraavat askeleet ovat muun muassa työnajanseurannan tietojen sekä jälleenmyyjien extranet-palvelun datan tuominen osaksi kokonaisuutta. Tällöin voimme esimerkiksi seurata yhden veneen matkaa siitä hetkestä, kun se on meiltä tilattu siihen saakka, että vene on valmis ja toimitettu asiakkaalle”, Juhola kuvailee.

Uusien raporttien luomisen ja datalähteiden yhdistämisen lisäksi tiedossa on myös sisäistä koulutusta, jotta Power BI työkaluna tulee tutummaksi ja sen itsenäinen käyttö organisaatiossa lisääntyy.

Yhteistyö Digian kanssa sujui Juholan mukaan hyvin.

”Asiat etenivät sovitusti ja hommat menivät eteenpäin. Jos sormi menee suuhun jonkin asian kanssa, niin voimme olla Digian asiantuntijoihin yhteydessä ja saada neuvoja”, Juhola päättää.