Skip to content

Case Kauniaisten kaupunki

Migraatiorobotti mahdollisti turvallisen ja kustannustehokkaan potilastietojen siirron vanhasta potilastietojärjestelmästä uuteen 

Keväällä 2021 Kauniaisten suun terveydenhuolto otti käyttöön Apotti-järjestelmän. Onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä oli datamigraatio vanhasta Lifecare-potilastietojärjestelmästä. Migraation tietojen poiminta ja harmonisointi toteutettiin Digian migraatiorobottia hyödyntäen. 

 

Digia Oyj osti robotiikkaratkaisuja toimittavan MOST Digital Oy:n keväällä 2022. Lue uutinen yrityskaupasta. 

Noin 10 000 asukkaan Kauniainen on pieni ja viihtyisä puutarhakaupunki reilun 15 kilometrin päässä Helsingistä. Pienestä koostaan huolimatta nykyaikainen Kauniainen kehittää palvelujaan aktiivisesti. 

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita uudistetaan ja vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Digitalisaatio on tärkeä osa sote-uudistusta, sillä sujuva tiedonkulku ja tietoperusteinen päätöksenteko auttavat turvaamaan potilaiden laadukkaan hoidon. Kunnilla on ollut tähän asti käytössään erilaisia räätälöityjä järjestelmiä, joten uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueilla siirrytään uusiin ja yhtenäisiin potilastietojärjestelmiin. 

Mitä teimme

  • Migraation tietojen poiminta ja harmonisointi toteutettiin Digian migraatiorobottia hyödyntäen

  • Robotiikka

Millä teimme

  • Digian migraatiorobotti

Erityisesti huomioin Digian joustavuuden ja yhteistyön helppouden. Siinä oli jopa hyvällä tavalla ”tehdastyömäisyyttä”, kun aina kerrottiin selkeästi, mitä tehdään, kuka tekee ja mihin aikaan. 

Tuija Gustavsson, tietohallinnon kehittämispäällikkö, Kauniaisten kaupunki

Kauniaisten migraatiorobotti pähkinänkuoressa

Tarve: Saada vanhan Lifecare-potilastietojärjestelmän tiedot uuteen käyttöönotettavaan Apotti-järjestelmään. 

Ratkaisu: Digian migraatiorobotti keräsi ja harmonisoi tiedot vanhasta järjestelmästä uuteen siirtoa varten. 

Hyödyt: Asiantuntijoiden työaika oli mahdollista suunnata tehokkaammin substanssityöhön. Lisäksi poimitun datan laatu oli parempi robotin kuin ihmisen keräämänä. 

Apotti – parempaa terveyttä, hyvinvointia ja tiedon tuottamista

Kauniainen kuuluu pääkaupunkiseudun hyvinvointialueeseen, jossa päätettiin ottaa käyttöön maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti. Järjestelmä tarjoaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarvittavat potilastiedot reaaliaikaisesti, hoitopaikasta riippumatta. 

Roboteilla helppoutta ja tehokkuutta

Yksi projektin haasteista oli siirtää 10 000 potilaan tiedot vanhasta potilastietojärjestelmästä uuteen. Järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon ei löytynyt valmista kustannustehokasta ratkaisua, koska valmista tietoteknistä työkalua ei ollut, ja ihmistyönä toteutettavaksi siirto olisi ollut liian hidasta ja hankalaa. Haaste selätettiin Digian kehittämällä automatisoidulla migraatiorobotilla. 

 

”Saimme kuulla Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä Tuusulan tekevän Apotti-migraation poimintoja Digian kanssa roboteilla Lifecare-järjestelmästä”, tietohallinnon kehittämispäällikkö Tuija Gustavsson Kauniaisilta kertoo, mikä sai ottamaan yhteyttä Digiaan. 

Robotti ohjelmoitiin lukemaan tarvittavat tiedot Lifecare-järjestelmästä. Visuaalisen tietomallin avulla tieto pystyttiin sujuvasti konvertoimaan Apotin tarvitsemaan muotoon, ja myös järjestelmien käyttämä terminologia oli helppo harmonisoida. 

Digian ratkaisun avulla poimittujen tietojen ylläpito oli nopeaa ja tehokasta Lifecare-tuotannon ollessa yhä käynnissä. Näin voitiin varmistaa, että Apottiin siirrettiin kaikkein ajantasaisimmat tiedot, eikä toimintakatkoksia ilmennyt. 

Sensitiivisen tiedon käsittely

Potilastietojen käsittelyssä tietoturva ja tietosuoja ovat kaiken tekemisen keskiössä. Tästä syystä Digian migraatiorobotti on kehitetty pilviohjattuna hybridiratkaisuna, jossa kaikki tietojenkäsittely tapahtuu asiakkaan omassa ympäristössä, ja kokonaisuutta ohjataan pilven kautta. 

Näin haluttiin varmistaa, että potilastiedot eivät missään vaiheessa poistuneet Kauniaisten asiakasympäristöstä. Lopuksi tiedot siirrettiin tietoturvallisen pilvikansion kautta Apotti-järjestelmään. 

Gustavsson kertoo sensitiivisen tiedon käsittelyn olleen ensiluokkaista: ”Kaikessa tavoitteena oli täyttää tietoturva- ja suojavaatimukset, eikä riskejä havaittu projektin aikana. Toimintojen ja tietojen saatavuutta rajattiin eri henkilöiden välillä. Lisäksi tietosuojalainsäädännön vaatimukset täytettiin tietojen käytön jatkuvalla seurannalla.” 

Robotilla helpotusta järjestelmämigraatioihin

Vanhojen järjestelmien ylläpitäminen on aina kallista ja integraatiotyökalujen käyttäminen usein jäykkää. Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa kustannustehokkaan tavan tehdä järjestelmämigraatioita sekä järjestelmien välistä tiedonsiirtoa. 

Digia tarjoaa tuotteistetun prosessin ja työkalut datan vapauttamiseen vanhoista tietojärjestelmistä: tekniikalla pystytään keräämään dataa myös sellaisista järjestelmistä, joihin on aikaisemmin päästy käsiksi vain raskaan ihmistyön avulla. Ohjelmistorobotilla tieto voidaan noutaa lähteestä riippumatta, konvertoida ja viedä mihin tahansa kohdejärjestelmään säilyttäen tiedon yhdenmukaisuus ja semanttisuus. 

Gustavsson on tyytyväinen projektin kulkuun: "Erityisesti huomioin Digian joustavuuden ja yhteistyön helppouden. Siinä oli jopa hyvällä tavalla ”tehdastyömäisyyttä”, kun aina kerrottiin selkeästi mitä tehdään, kuka tekee ja mihin aikaan. Kun oli paljon muutakin muistettavaa Apotin käyttöönottoon liittyen, pystyimme vapauttamaan ajattelukapasiteettia muihin tehtäviin. Eli helppoa ja turvallista meille!" 

Migraatiorobotti mahdollisti turvallisen ja kustannustehokkaan potilastietojen siirron Kauniaisten kaupungin vanhasta potilastietojärjestelmästä uuteen järjestelmään.