Skip to content

Case Levi Ski Resort

Digitaalinen asiakaskokemus tuo vaivattomuutta lomaan

Digian asiakaskokemus- ja kasvumarkkinointiyksikkö Avalon auttoi Levi Ski Resortia rakentamaan asiakaskokemuksesta selkeän digitaalisen kokonaisuuden. Nyt asiakkuudenhallinta tapahtuu yhden keskitetyn alustan kautta ja asioinnista kertyvä data auttaa rinnekeskusta kehittämään palveluistaan entistä parempia.

 

Levi Ski Resort on Suomen johtava hiihtokeskus ja digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä, joka palvelee ulkoilukansaa talvikauden lisäksi monipuolisilla kesäaktiviteeteilla. Rinneyhtiön toiminta kattaa kaikki rinteisiin liittyvät palvelut hissilipuista vuokraamotoimintaan, rinneravintoloihin ja tekstiilikauppaan. Avalon on toiminut Levi Ski Resortin markkinointikumppanina 90-luvulta saakka.

Vuonna 2018 Levi Ski Resort päätti ottaa mittavan askeleen kohti asiakaskokemuksen edelläkävijyyttä ja lähti uudistamaan asiakkuudenhallinnan kokonaisuuttaan moderniksi, digitaaliseksi dataekosysteemiksi. 

”Lähtökohtana oli datan kerääminen ja asiakkaan tahtotilan ja halujen ymmärtäminen yrityksen ja palveluiden näkökulmasta”, kertoo Levi Ski Resortin liiketoimintajohtaja Marko Mustonen

Mitä teimme

Millä teimme

Kun Levillä päätämme tehdä jotain, tavoite nostetaan korkealle. Kun vieressä on sparraaja, jonka kanssa näitä tavoitteita kohti mennään, syntyy hyvää jälkeä.

Marko Mustonen, liiketoimintajohtaja, Levi Ski Resort

Helppous ja vaivattomuus asiakaspolun ytimessä

Avalon ja Levi Ski Resort toteuttivat yhdessä asiakaskokemuksen kehittämishankkeen, jossa rinneyhtiön digitaalinen asiakaspolku rakennettiin kokonaan uusiksi. Kaikki rinneyhtiön käytössä olevat ja tarvittavat järjestelmäympäristöt arvioitiin ja niiden pohjalta luotiin selkeä, keskitetty digitaalinen kokonaisuus, joka kattaa verkkokaupparatkaisun, verkkosivuston ja Levi Resort -mobiilisovelluksen. 

Nyt sisällönhallinta kaikkiin kanaviin ja asiakaskohtaamisiin tapahtuu yhden keskitetyn alustan kautta.  

”Voimme kommunikoida asiakkaan kanssa sopivalla tavalla ja sopivina ajankohtina”, Mustonen kertoo.

Sovellus toimii avaimena Levi-elämykseen

Digitaalisen asiakaskokemuksen keskiössä on Levi Resort -sovellus, joka tarjoaa rinnekeskuksen koko tarjooman asiakkaan käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. 

”Kokonaisuus on rakennettu niin, että asiakas saa ison kuvan Ski Resortin toiminnoista ja palveluista helposti avaamalla sovelluksen. Siinä kulminoituu koko tarjooma ja polku”, sanoo Mustonen.

Sovelluksesta löytyvät muun muassa hyperpaikalliset säätiedot, rinnekamerat, ajantasaiset tiedot alueen palveluista sekä kanta-asiakasohjelma Levi Black. Sovellus tarjoaa myös asiakkaalle runsaasti dataa asiakkaan omasta tekemisestä Levillä: sen kautta voi tarkastaa esimerkiksi hissinousut, rinnekilometrit ja vertikaalimetrit. 

”Tavoitteena on, että asiakkaalla on helppo ja turvallinen fiilis olla tunturissa”, Mustonen summaa.

Asiakasymmärrys kasvaa kanta-asiakasohjelman avulla

Asiakkaan sitouttamista ja asiakasymmärryksen rakentamista tukee omalta osaltaan Levi Black -kanta-asiakasohjelma, joka kattaa kaikki Levi Ski Resortin palvelut vuokraamosta ja hiihtokoulusta kauppoihin ja ravintoloihin. Ohjelman kautta kertyvää dataa hyödynnetään asiakastarpeiden ymmärtämisessä ja palveluiden kehittämisessä.

”Sitä kautta voimme kommunikoida asiakkaan kanssa oikeaan aikaan ja oikealla tavalla, mahdollisimman mukavasti ja jouhevasti”, Marko Mustonen toteaa.

Mittava uudistus kannattaa aloittaa ajoissa

Moderni digitaalinen asiakaskokemus on rinneyhtiölle merkittävä kilpailutekijä.

”Projektin ajoitus oli aivan täydellinen, sillä nyt tuo muutama vuosi sitten aloitettu digitaalisuuden kehittäminen on entistä enemmän tätä päivää. Tulevaisuudessa online-kaupan osuus tässä liiketoiminnassa tulee olemaan lähestulkoon 100 %. Tie on selvä – tätä pitää kehittää ja mennä taas seuraava askel eteenpäin”, Mustonen summaa.

Avalonin osaamisella oli isossa uudistuksessa merkittävä rooli.

”Kun tällaista kokonaisuutta lähdetään kehittämään ja laajentamaan kokonaisvaltaiseksi asiakaskokemukseksi, tarvitaan erilaisia osaajia sekä näkemystä ja kannustusta. Avalonin kanssa on ollut hyvä työskennellä ja olemme olleet monessa asiassa edelläkävijöitä”, Mustonen sanoo. ”Kun Levillä päätämme tehdä jotain, tavoite nostetaan korkealle. Kun vieressä on sparraaja, jonka kanssa näitä tavoitteita kohti mennään, syntyy hyvää jälkeä.”

Katso Markon kommentit videolla ja tutustu Avalonin palveluihin täällä.