Skip to content

Case Pharmia

Ylpeys laadusta kirittää toiminnan digitalisaatiota

Pharmian laatuosaston ja tuotekehityksen arkipäivä helpottuvat low-code-ratkaisuilla. Valintakriteereinä Pharmialla olivat alustan ketteryyden lisäksi kokonaisarkkitehtuurin yhtenäisyys ja hallittavuus sekä tuttu järjestelmätoimittaja.

 

Ravintolisien ja lääkinnällisten laitteiden valmistaja ja kehittäjä Pharmian varastoon saapuu parhaimmillaan 70 toimitusta päivässä. Virheettömän laadun ja Pharmian sertifiointien vaatimusten ylläpitämiseksi jokainen toimitus on tarkastettava ja tarkistuksista on tehtävä tarkistuspöytäkirja.

“Olen hirveän ylpeä meidän tuotekehityksestä ja laadusta – yleensä tavastamme toimia tuottaaksemme laadukkaan ja turvallisen tuotteen asiakkaallemme ja sitä kautta heidän kuluttaja-asiakkailleen”, kertoo Pharmian laatu- ja tuotekehitysjohtaja Päivi Isomäki.

“Omassa työssäni tavoitteeni on helpottaa laatupuolen elämää. Aiemmin meillä oli käytössä paperinen lomake, johon laatuosaston työntekijät täyttivät perustiedoista lähtien kaikki toimitukseen liittyvät asiat. Koska kaikkien tuotteiden pakkauksia ei saa edes avata ennen kuin tuotannossa, on välillä odotettava kuittausta, että kaikki on kunnossa”, Isomäki jatkaa. Tämä aiheutti turhaa vaivaa ja muistinvaraisen prosessin, kun lomakkeita oli jätettävä odottamaan tuotannon hyväksyntöjä.

Isomäki oli tunnistanut vastuualueellaan myös toisen pullonkaulan: tuotekehityksessä Pharmian asiakkaiden vaatimat tarkat tuotedokumentit ja -spesifikaatiot. “Aikaisemmin tuotekehitysasiantuntijamme joutui syöttämään saman tiedon järjestelmiin monta kertaa ja sen muokkaaminen oli työlästä. Minä halusin auttaa vapauttamaan tätä aikaa varsinaisen tuotteen ja siihen liittyvän tarinan kehittämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.”

Mitä teimme

  • laatutarkastusten ja tuotedokumentaatioprosessien virtaviivaistaminen ketterien sovellusten ja automaatioiden avulla

Millä teimme

  • Microsoft Power Platform -kehitysalustan työkalut
Low-codessa ja Power Platformissa kiehtoo sen edullisuus verrattuna valmisratkaisuihin, lomakkeiden houkutteleva ulkonäkö ja rajapintojen avaamisen helppous. Ja visuaalisuudessaanhan alusta on mahtava.

Päivi Isomäki, laatu- ja tuotekehitysjohtaja, Pharmia

Ketteriä ratkaisuja laatuosaston ja tuotekehityksen pullonkauloihin

Syksyllä 2021 laadun ja tuotekehityksen ohessa myös Pharmian tietohallinnosta vastaava Isomäki sai yhteydenoton Digialta, joka toimii yhtiön toiminnanohjausjärjestelmäkumppanina. “Digia kertoi meille Microsoftin low-code-tarinan, jonka välittömästi ostin”, Isomäki kertoo. Erityisesti Digian tarinassa resonoivat Microsoftin matalakoodisen eli low-code-alustan, Power Platformin räätälöitävyys ilman varsinaista räätälöintiä ja low-coden koko ajatus siirtyä vuoden, kahden projekteista ketterään ja nopeaan kehittämiseen. “Pienenä toimijana meillä ei ole varaa sitoutua vuosien hankkeisiin, joissa yhden asian ratkaisemiseksi koodataan hirveä määrä”, Isomäki toteaa ja jatkaa: “Valmisratkaisumaailmasta meillä oli taas ollut tuotedokumenttien toteuttamiseen tarjolla myös toinen työkalu. Se ei kuitenkaan olisi taipunut meidän tarpeisiimme, vaan olisi vaatinut muutoksia toimintamalleihimme.”

Digia kertoi Microsoftin low-code-tarinan, jonka välittömästi ostin.

Digia toteutti Pharmialle kevään 2022 aikana kaksi Microsoft Power Platform -pohjaista sovellusta, joilla laatutarkastusten ja tuotedokumentaation tuottamisen prosessit saatiin virtaviivaistettua. Varastolle saapuvat tuotteiden vastaanottotarkastukset tehdään nykyään tablettisovelluksella, jonka lomakkeelle syötetään tarvittavat tiedot, toimitus hyväksytään ja hyväksynnästä muodostuu suoraan pdf-dokumentti. Tämä dokumentti siirtyy automaattisesti Pharmian dokumentinhallintajärjestelmä M-Filesiin. “Kaikkea tietoa pystyy nyt hakemaan järjestelmistä,” Isomäki iloitsee. “Jos esimerkiksi viimeinen testi on vielä ottamatta, se näkyy sovelluksen luettelossa eikä kenenkään tarvitse erikseen muistaa tai muistutella asiasta. Aikaisemmin saatettiin joutua pläräämään jopa kolmen vuoden takaisia paperimappeja, jos piti selvittää, onko saman toimittajan aikaisemmissakin toimituksissa ollut jotain hämärää.”

Pharmian tuotekehitykseen puolestaan toteutettiin sovellus, jonka avulla tiedot syötetään kerran toiminnanohjausjärjestelmään, ja sovellus poimii ne sieltä kaikille tarvittaville lomakkeille. “Jatkossa tuotekehitysasiantuntijamme vapautuu kokonaan tietojen hakemisesta ja allekirjoitettujen raporttien tuottamisesta, kun jokainen myynnistä tuotekehitykseen voi itse hakea tiedot ERP:stä”, Isomäki kuvaa.

Saumatonta yhteistyötä

Power Platformissa ja Microsoft-ekosysteemissä Pharmiaa kiinnostivat alustan ketteryyden lisäksi myös kokonaisarkkitehtuurin yhtenäisyys ja hallittavuus. “Meillä on käytössä Microsoftin O365-toimisto-ohjelmistot ja Digian ERP-ratkaisu”, Isomäki toteaa. Pharmia koki siis turvalliseksi valita myös liiketoimintaa tukevat ratkaisunsa Microsoftin ekosysteemistä ja Digialta.

Yhteistyö projektissa sujui saumattomasti. “Teimme Digian kanssa tiivistä yhteistyötä viikottaisissa palavereissa. Projektiryhmä toi meille alusta asti jatkuvasti näytille lomakepohjia ja pääsimme itse vaikuttamaan niihin. Projektina tämä oli todella helppo”, Isomäki tiivistää. Pharmialla ratkaisujen tulevat käyttäjät pidettiin myös aktiivisesti mukana ratkaisujen määrittelyssä. “Laatupuolella on oltu todella tyytyväisiä ratkaisuun. He ovat myös erittäin sitoutuneita, kun ovat itse saaneet antaa kommentteja kehitystyöhön”, Isomäki toteaa.

Alusta on visuaalisuudessaan mahtava.

Isomäki tunnistaa Microsoft Power Platformissa ominaisuuksia, jotka jollain aikavälillä houkuttelevat myös Pharmian digitalisaatioratkaisujen jatkokehittämiseen: “Ajatusmallina low-codessa ja Power Platformissa kiehtoo sen edullisuus verrattuna valmisratkaisuihin, lomakkeiden houkutteleva ulkonäkö ja rajapintojen avaamisen helppous. Ja visuaalisuudessaanhan alusta on mahtava.”