Skip to content

Case Rauman kaupunki

Rauman kaupungin puhelinrobotti tuo kuntalaiset tiiviimmin osaksi kaupungin kehittämistä

Rauman puhelinrobottiprojekti sai alkunsa heidän lähdettyään mukaan Helmi-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on uudistaa mukaan lähteneiden kuntien työkulttuuria, toimintatapoja ja prosesseja ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen. Hankkeen hallinnoinnista ja organisoinnista sekä robotti- ja koneälypilotointien toteutuksesta vastaa Digia.

 

Idea robottipuheluista syntyi, kun uusi valtuustokausi oli alkamassa ja sen strategiaa valmisteltiin. Kuntalaiset haluttiin mukaan strategian luontiin, ja Digian puolelta esiin nostettu puhelinrobotti osoittautui siihen parhaaksi tavaksi.

Alkuun robotin käyttöönotto tuntui vieraalta ja ohjelmistorobotiikka oli itsessään sangen tuntematon käsite. Aloituspalaverin jälkeen asia alkoi kuitenkin jo selkiintyä, sillä sekä aihe että projekti esiteltiin ymmärrettävästi ja loogisesti. Läpi koko projektin Rauman kaupunki saikin tukea Digialta, joka piti langat käsissään ja informoi projektin kulusta.

Rauman kaupungin strateginen viestintäasiantuntija Kristiina Lehtonen ja hallintopäällikkö Minna Liikanen arvostavat sitä, että Digia on ollut apuna ja aikatauluttamassa projektia, mutta antanut heille kuitenkin vapaat kädet valmisteluun ja mahdollisuuden tehdä robotista oman näköisensä. Vaikka aikataulu olikin nopea, projekti eteni saadun tuen avulla erinomaisesti.

Robotiikka luo mahdollisuuksia erilaisiin toimintatapoihin. Ei tarvitse olla maata mullistava tai ihmeellinen asia, mitä robotilla saadaan aikaiseksi. Myös pienempi, toistuva ja aikaa vievä asia voidaan korvata robotiikalla.

Minna Liikanen, hallintopäällikkö, Rauman kaupunki

Puhelinrobotti inspiroimassa kehitystä

Äänensä puhelinrobotille antoi Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, joten kuntalaisia tervehti puhelimen päässä tuttu ääni. Puhelinrobotin avulla on kerätty ehdotuksia strategian luontia varten ja samalla osallistettu kuntalaisia kehittämiseen. Palaute kuntalaisilta onkin ollut positiivista, ja monet ovat pitäneet robottia erinomaisena tapana tulla kuulluksi.

Rauman puhelinrobotti on herättänyt kiinnostusta Helmi-hankkeeseen osallistuneissa kunnissa, jonka lisäksi yhteydenottoja on tullut myös muilta kaupungeilta ja yrityksiltä. Puhelinrobotista on uutisoitu niin paikallisessa kuin valtakunnallisessakin mediassa. Kaupunki onkin saanut hankkeen kautta paljon myönteistä julkisuutta, mikä auttaa tuomaan Raumaa esiin nykyaikaisena sekä rohkeasti digitalisoituvana kaupunkina.

Digikehitys ei kuitenkaan jää pelkkään puhelinrobottiin, sillä Raumalla on tulossa toteutukseen myös kaksi muuta robottihanketta, jotka liittyvät varhaiskasvatukseen sekä henkilöstö- ja talouspuoleen.

Ajatuksia robotiikasta

Puhelinrobottiprojekti on avannut ohjelmistorobotiikan maailmaa ja sen mukanaan tuomia hyötyjä. Kristiinalle ohjelmistorobotiikka oli ennen projektia tuntematon termi, kun taas IT-asioista vastaava Minna oli kuullut siitä aiemmin. Nyt molemmilla on selkeä näkemys ohjelmistorobotiikan hyödyistä:

”Robotiikka tuo helpotusta arjen kiireisiin ja kasvavaan työtaakkaan”, Kristiina tiivistää lyhyesti. ”Robotiikka luo mahdollisuuksia erilaisiin toimintatapoihin. Myös eri järjestelmien välinen tiedon jakaminen onnistuu helpommin ja järkevämmin”, Minna täydentää.

Tänä päivänä työhön sisältyy paljon tiedonhakua ja tarkistamista. Kun työtä tekee ihminen, myös inhimillisten virheiden riski kasvaa. Ohjelmistorobotiikan avulla virheiden mahdollisuutta saadaan minimoitua ja ihmisten työaikaa vapautettua vaativampiin tehtäviin. Robottihankkeeseen ei tarvitse investoida valtavia summia, jotta se saadaan toteutettua onnistuneesti. Minna uskookin vahvasti, että tällaisten ratkaisujen avulla maailmaa saadaan muutettua digitalisemmaksi.

”Ei tarvitse olla maata mullistava tai ihmeellinen asia, mitä robotilla saadaan aikaiseksi. Myös pienempi, toistuva ja aikaa vievä asia voidaan korvata robotiikalla”, Minna sanoo.

Rauman puhelinrobotti pähkinänkuoressa

Tarve: Kuntalaisten mielipiteiden kerääminen uuden valtuuston strategiatyön suunnittelun avuksi.

Ratkaisu: Kuntalaiset vastaavat puhelimitse robotin kysymyksiin kaupungin kehittämiseen liittyen. Robotti kerää vastaukset ja käsittelee ne tekstimuodossa. Saatujen vastausten pohjalta luodaan analyysi.

Hyödyt: Puhelinrobotti vähentää manuaalitöitä ja kasaa vastaukset valmiiksi kirjalliseen muotoon, jolloin työntekijöiltä vapautuu työaikaa muihin tehtäviin. Puhelinrobotin avulla kuntalaisia osallistetaan kehitystyöhön, jolloin myös yleinen tyytyväisyys kunnan johtamiseen kasvaa.Rauma lyhyesti 

Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki, 39 970 asukkaan Rauma, sijaitsee meren rannalla eteläisessä Satakunnassa. Rauma on satamakaupunki, jossa on kaksi Unescon maailmanperintökohdetta: puutaloalue Vanha Rauma ja pronssikautinen kalmistoalue Sammallahdenmäki. Rauma on erityisen tunnettu mm. ruotsista ja englannista vaikutteita saaneesta murteestaan, pitsinnypläyksestä sekä meri- ja metsäteollisuudestaan.

Kuvituskuva ©Rauman Kaupunki
https://rauma.kuvat.fi/kuvat/

Digia Oyj osti robotiikkaratkaisuja toimittavan MOST Digital Oy:n keväällä 2022.
Lue uutinen yrityskaupasta >>