Skip to content

Case UPM

Käyttäjäläheinen Digia ProDiary tukee tehtaiden toimintakykyä

Pienilläkin huomioilla voi olla tehdasympäristössä suuri merkitys. Sen vuoksi tiedon vaihto ei voi olla ruutupaperin ja kynän varassa, vaan tueksi tarvitaan varmempia työkaluja. Tässä UPM on jo pitkään luottanut Digia ProDiaryyn, jonka avulla erilaiset kirjaukset ja vikailmoitukset hoituvat helposti.

 

Tiedon vaihto on kaiken keskiössä, kun halutaan varmistaa turvallinen ja sujuva työskentely tehdasympäristössä. Kun kaikenlaiset havainnot kirjataan heti muistiin ja käydään yhdessä läpi, päästään parhaimmassa tapauksessa toimiin tarttumaan jo vaikka saman päivän aikana.

Suomalaisen UPM:n valinta tuotannon tiedonvaihdon ratkaisuksi vuosituhannen vaihteesta lähtien on ollut Digia ProDiary, digitaalinen tuotantopäiväkirja, joka on tällä hetkellä käytössä UPM:n tehtailla Suomessa, Ranskassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa. ProDiaryn avulla tuotannon tapahtumien kirjaus hoituu helposti, ja myös vikailmoitusten teko on yksinkertaista.

Mitä teimme

  • digitaalinen tuotantopäiväkirja

Millä teimme

ProDiary varmistaa meillä tuotannon jatkuvuuden. Päiväkirjaan kerätään kaikki tapahtumat, jotka tulee huomioida seuraavassa vuorossa, sekä vikailmoitukset korjausta vaativista kohteista. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja palvelu pelaa.

Per-Arne Kronqvist, Notes Service Manager, UPM

Selkeä käyttöliittymä ja ERP-integraatio madaltavat käyttökynnystä

”ProDiary varmistaa meillä tuotannon jatkuvuuden. Päiväkirjaan kerätään kaikki tapahtumat, jotka tulee huomioida seuraavassa vuorossa, sekä vikailmoitukset korjausta vaativista kohteista”, kertoo UPM:n Notes Service Manager Per-Arne Kronqvist.

Yksi ProDiaryn hyvän soveltuvuuden syitä on ollut ratkaisun jatkuva kehitys. Uusimpia ominaisuuksia ovat muun muassa päiväkirjan responsiivisuus, joka mahdollistaa sen käytön mobiililaitteilla. Merkittävä lisä mobiilikäyttöisyyteen on myös mahdollisuus liittää kuvia vikailmoitukseen. Tästä on etua erityisesti liikkuvassa työssä, jossa aikaa kirjaamiselle ei välttämättä ole.

ProDiaryn käyttö mobiilisti on tuttua muun muassa Jyri Kylmälälle, joka työskentelee UPM Kymin tehdasintegraatin ja sellutehtaan johtajana. Kylmälä on tyytyväinen kirjausmääriin ja näkee yhdeksi tärkeäksi syyksi integraation toiminnanohjausjärjestelmään.

”ProDiaryssa riittää, kun täyttää muutaman kohdan ja painaa enteriä, niin vikailmoitus menee eteenpäin myös toiminnanohjausjärjestelmään. Aikanaan tämän integraation myötä vikakirjausten määrä kasvoi huomattavasti, mikä on ehdottomasti hyvä asia”, Kylmälä kertoo.

Kirjausten kasvavaa määrää selittää Kylmälän mielestä myös sovelluksen helppokäyttöisyys.

”ProDiary on helppo ja nopea, ja käyttöliittymä on yksinkertainen. Käyttökynnyksen on oltava matala, sillä meilläkin työntekijöiden ikähaarukka on laaja. Siinä tämä sovellus on onnistunut.”

ProDiary myös kumppanien apuna

ProDiaryn etuna on helppo ja nopea räätälöitävyys, jonka ansiosta se on soveltunut monipuolisesti eri tehdasympäristöjen käyttöön. Raumalla ProDiarya käyttää UPM:n oman väen lisäksi myös ulkopuolinen toimija, joka huolehtii tehtaan raskaan kaluston kunnossapidosta.

”ProDiary otettiin raskaan kaluston osalta käyttöön kesällä 2017 ja kehitys jatkuu koko ajan. Järjestelmän avulla voimme seurata koneiden ja laitteiden tilaa ja kunnossapitoa yksilöllisellä tasolla. Samalla myös yhteistyö kumppanin kanssa on läheisempää”, kertoo Lasse Kokkonen, prosessisuunnittelun kehitysteknikko.

Kylmälä taas nostaa esiin muun muassa vuorotyönjohtajille toteutetut valmiit raporttipohjat, joiden avulla tapahtumien raportointi on helpompaa ja nopeampaa fokuksen ollessa tiedon tuottamisessa eikä itsestäänselvyyksien kirjaamisessa.

ProDiary pysyy tehtaiden muuttuvassa arjessa kiinni nopealla muokattavuudellaan.

”Sovelluksen kehittäminen on ollut todella nopeaa. Tänään mietitty muutostarve saattaa olla jo ylihuomenna käytössä”, Kylmälä kertoo.

Yhdessä valettu pohja takaa menestyksen

Kun määrittelyt on tehty yhdessä ja huolellisesti, on ratkaisuun helppo olla tyytyväinen. Niin Kronqvist, Kylmälä kuin Kokkonenkin pitävät ProDiarya helppokäyttöisenä ja toimivana ratkaisuna.

”Olen todella tyytyväinen tähän järjestelmään ja ilolla havainnut, että se on kannustanut työntekijöitä raportoimaan asioita. Käyttäjät pääsevät helposti kertomaan havaintojaan, jotka saattavat vaikuttaa siihen, että jokin kriittinen vika saadaan korjattua ajoissa ja tehdas pysyy käynnissä”, Kylmälä toteaa.

Pitkään jatkunut yhteistyö Digian kanssa näkyy sujuvana kommunikointina ja tekemisenä.

”Yhteistyö on saumatonta, pohdimme yhdessä, mitä muutoksia tehdään ja miten ne toteutetaan. En muista asiaa, jota ei olisi saatu hoidettua”, Kokkonen toteaa.

”Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja palvelu pelaa”, Kronqvist päättää.