Skip to content

Case Valtiokonttori

HALTI – Parempaa ja luotettavampaa raportointia uudella tietovarastolla

Valtiokonttorilla oli tarve modernisoida organisaation rahoituspuolen tietovarasto ja kehittää raportointia. Digia toteutti uuden HALTI-järjestelmän, joka muun muassa yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa raportointia, ja takaa entistä täsmällisemmät laskelmat.

 

Valtiokonttori on valtionvarainministeriön hallinnonalaan kuuluva monialainen virasto. Se hoitaa keskitetysti suurta osaa Suomen valtion rahoitustoiminnasta, tuottaa valtion sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja, hoitaa valtion kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia sekä myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia.

Valtiokonttorin tavoitteena oli modernisoida organisaation rahoituspuolen tietovarasto ja kehittää raportointi aiempaa selkeämmäksi ja luotettavammaksi. Aikaisemmasta tietovarastosta saatava tieto oli suppeahkoa ja vaikeasti ylläpidettävää, lisäksi ylläpitokustannukset olivat toiminnallisuuteen nähden korkeat.

Mitä teimme

 

Millä teimme

  • Microsoft SQL Server
  • Data Vault
Tietovarastoprojektin suurimpana haasteena oli yhdenmukaistaa vuosikymmenien aikana myönnettyjen lainojen ja takausten raportointia. Projektin onnistumisen edellytyksenä oli Digian osaavien konsulttien kyky mallintaa erilaisia rahoitusinstrumentteja sekä tuottaa niistä toimiva tietovarasto raportointia varten.

Santtu Seppälä, tietohallintopäällikkö, Valtiokonttori, Rahoitus-toimiala

Uusi järjestelmä tuo läpinäkyvyyttä

Valtiokonttori halusi tietovaraston, jossa valtion varoista myönnettyjen lainojen ja takausten data olisi helpommin saatavilla ja raporttien taustalla tapahtuvat laskelmat ovat läpinäkyvämpiä.

Valtiokonttorin entinen tietovarastojärjestelmä, Lappi, korvattiin kokonaan uudella järjestelmällä - Haltilla. Se toteutettiin Microsoftin SQL Server -teknologialla ja Data Vault -ratkaisulla, joka mahdollistaa laajemman tietomäärän vastaanottamisen lähdejärjestelmistä sekä paremman skaalautumisen. Modernin tietovaraston arkkitehtuurilliset ratkaisut antavat käyttäjille vapaammat kädet raportoinnin tuottamiseen ja läpinäkyvyyttä tulosten oikeellisuuteen.

Toteutustapa takaa muun muassa, että tietovarastoon saadaan enemmän käytettävää dataa, raportit ovat yksiselitteisiä ja järjestelmästä saadaan aiempaa täsmällisempiä laskelmia ja talouslukuja.

"Tietovarastoprojektin suurimpana haasteena oli yhdenmukaistaa vuosikymmenien aikana myönnettyjen lainojen ja takausten raportointia. Projektin onnistumisen edellytyksenä oli Digian osaavien konsulttien kyky mallintaa erilaisia rahoitusinstrumentteja sekä tuottaa niistä toimiva tietovarasto raportointia varten", kertoo Santtu Seppälä, Valtiokonttorin Rahoitus-toimialan tietohallintopäällikkö.