Skip to content

Case Valtiokonttori

Raportit uuteen uskoon – Valtiokonttori otti käyttöönsä Power BI -ratkaisun

Valtiokonttori tuottaa sivuilleen julkisia tilastoja muun muassa antolainoista ja valtionvelasta. Yhdessä Digian kanssa Valtiokonttori päivitti vanhan raportointiratkaisunsa Power BI:hin, jotta data olisi helpommin päivitettävissä ja yhdisteltävissä.

 

Valtiokonttori on valtionvarainministeriön hallinnonalaan kuuluva monialainen virasto. Se hoitaa keskitetysti suurta osaa Suomen valtion rahoitustoiminnasta, tuottaa valtion sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja, hoitaa valtion kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia sekä myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia.

Sivustouudistuksen yhteydessä Valtiokonttori halusi uudistaa julkisen sivuston tilastoraportointiratkaisunsa, jotta dataa olisi helpompi päivittää ja yhdistää. Samalla raporttien visuaalista ilmettä haluttiin päivittää ja tuoda sivuille käyttäjäystävällisyyttä ja interaktiivisuutta.

Raportointijärjestelmän uudistusprojekti aloitettiin kesällä 2018 POC:lla (proof of concept), jonka avulla testattiin varsinaisen toteutusidean toimivuutta sekä pyrittiin havainnoimaan mahdollisia ratkaistavia asioita. Varsinaiset raportit saatiin valmiiksi ja julkaistiin keväällä 2019.

Ratkaisuksi valikoitui Microsoft Azure pilvipalvelut ja Power BI -raportointiratkaisu, jolla tuotetaan tilastoja Valtiokonttorin sivuille antolainauksesta, korkotuista ja valtiontakauksista, sekä valtionvelasta erilliselle valtionvelka.fi -sivustolle.

Tilastojen tiedot noudetaan tietovarastoista ajastettua eräajoa käyttäen. Yksi tietolähteistä on Digian toteuttama HALTI-tietovarasto. Itse raportit on toteutettu Power BI-ratkaisulla siten, että raportit on upotettu suoraan raportointisivustolle.

Raportit ovat live-raportteja raportointipalvelimelta ja käyttäjät pääsevät itse interaktiivisesti tekemään suodatuksia ja valintoja. Raportit on toteutettu kieliversioituina kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti) käyttäjän sivustokielen mukaisesti. Raportit täyttävät tiedoksiantovelvollisuuden, sillä käyttäjä voi ladata dataa suoraan raporteista.

 

Mitä teimme

Millä teimme

  • Microsoft Power BI
  • Microsoft Azure
Sivustouudistuksen yhteydessä Valtiokonttori halusi uudistaa julkisen sivuston tilastoraportointiratkaisunsa, jotta dataa olisi helpompi päivittää ja yhdistää.