Skip to content

Liiketoimintaprosessien reaaliaikainen valvonta: tilannekuva avuksi arjen johtamiseen

Tiedätkö mikä yrityksesi liiketoiminnan prosessien ja tietovirtojen tila on juuri nyt? Mitkä prosessivaiheet tarvitsevat huomiota ja missä on optimoinnin paikka? Digia Iiris on Digian tuottama ratkaisu, joka antaa reaaliaikaisen tilannekuvan liiketoiminnasta kaikille sidosryhmille. Digia Iiriksen avulla liiketoimintaprosessien laatu tehostuu ja sen avulla voidaan välttää häiriöistä johtuvat menetykset liiketoiminnalle.

Valvonnan näkökulman muutos – teknisestä valvonnasta liiketoimintaprosessin seurantaan

Mitkä ovat liiketoimintasi kaksi tärkeintä prosessia? Mikä on prosessien tilanne juuri nyt – ovatko prosessin vaiheet ”vihreinä”, tapahtuuko jossain hidastumista vai onko prosessi jopa poikki? Mitkä KPI-mittarit kuvaavat parhaiten liiketoiminnan prosessien laatua? Mitä tietovirtoja, automaattista tiedonkäsittelyä ja manuaalisia prosessivaiheita liiketoiminnan prosesseihin sisältyy? Kuinka prosesseja ja niiden tukemaa toimintaa voidaan ennakoida ja optimoida?

Näihin tärkeisiin kysymyksiin tulisi yrityksissä olla selkeä ja ajantasainen vastaus kaikille prosessin kulusta vastaaville tahoille. Usein näin ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon lähetteiden ajanvarausjono voi olla paperipino pöydänkulmalla tai post-it fläppitaululla. Valmistavassa teollisuudessa prosessi voi olla mallinnettu toiminnanohjausjärjestelmään, mutta johdolla ei silti ole selkeää ja ajantasaista tilannekuvaa. Informaatio ei liiku arvovirrassa pelkästään integraatioiden tai rajapintojen väillä, vaan päästä päähän katsottuna mukana on myös täysin ihmisen suorittamia toimenpiteitä. Tämä kokonaisuus tulisi kyetä esittämään tilannekuvana, jolloin prosessia voidaan myös ohjata ja optimoida paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

 Lue myös blogi: Kuinka sovelluksesi toimivat pilvessä? Pilviympäristön valvontaan riittää vaihtoehtoja

Kuvaus tilaus-toimitusprosessistaEsimerkki tilaus-toimitusprosessin tilannekuvasta

Kuvaus sote-alueen tilannekuvastaEsimerkki sote-alueen tilannekuvasta.

Digian ratkaisut tuovat välitöntä lisäarvoa

Digia toimittaa ratkaisuja mm. toiminnanohjaukseen, integraatioihin ja digitaalisiin palveluihin. Asiakkaidemme kriittisiä liiketoimintaprosesseja ovat esimerkiksi tilaus-toimitusprosessi, sisään tulevan materiaalivirran logistiikka ja automaattiset täyttötilaukset IoT -mittauksesta toimitukseen asti. Kriittinen prosessi on kaikilla asiakkailla omanlaisensa, mutta liiketoiminnan tarve tilannekuvaan on yhteinen. Prosessivaiheiden virheprosentit, jonopituudet, vasteajat ja konversiot ovat asioita, joiden reaaliaikainen tilanne ja pidemmän ajan trendit kiinnostavat liiketoimintaa, operatiivista johtoa ja asiantuntijoita sekä yrityksen sisällä että ulkopuolisissa sidosryhmissä.

 Lue myös blogi: Dynaamisella lokianalytiikalla tuotannon häiriötiedotteet minimiin

Digia Iiris on ratkaisu, joka tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan asiakkaan liiketoiminnasta eri järjestelmien ja työkalujen dataa hyödyntäen. Ratkaisu kattaa kokonaistilannekuvan johdolle, reaaliaikaisen näkyvyyden asiakkaan kriittisiin prosesseihin sekä teknisen valvonnan hälytyksineen ja korjaavine toimenpiteineen. Digia Iiris koostaa ajantasaisen tilannekuvan selkeästi ymmärrettävään muotoon yrityksesi kaikille tarpeellisille sidosryhmille.
 
Tilannekuva antaa ylätason kuvan arvovirrasta ja mahdollistaa asiantuntijoille porautumisen häiriöiden juurisyihin. Näin voidaan nopeasti reagoida havaittuihin ongelmiin sekä erityisesti monitoimittajaympäristössä saada ongelma oikealle taholle ratkaistavaksi. Toisaalta ongelmiin voidaan myös puuttua proaktiivisesti sekä pyrkiä estämään niitä ennen niiden tapahtumista.

Digia Iiriksen avulla prosessien ja tietovirtojen päästä päähän toimivuuteen pääsee kiinni nopeasti. Ota yhteyttä, niin pureudutaan yhdessä prosessien pullonkauloihin ja Digian ratkaisuilla saatavaan lisäarvoon!

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi