Skip to content

Miten verkkokaupan integraatioita rakennetaan - esittelyssä Integraatioakatemiaan valitut työkalut

Verkkokaupan integraatiot ovat konkreettinen esimerkki siitä, kuinka integraatioiden toimivuus vaikuttaa suoraan loppukäyttäjälle näkyvään palveluun. Tämän vuoden Integraatioakatemiassa tutustutaan verkkokaupan integraatioihin hyödyntämällä moderneja työkaluja. Akatemian kouluttajat avaavat blogissa Azure Logic Appsin, Dell Boomin, IBM DataPowerin ja IBM API Connectin saloja.

 

Digian integraatioakatemiassa kouluttajat opastavat osallistujia integraatioiden pariin. Tämän syksyn akatemissa osallistujat pääsevät rakentamaan verkkokaupan integraatioita oikeaan verkkokauppa-alustaan. Integraatioakatemian ensimmäisenä tehtävänä tulee olemaan ERP- ja PIM-järjestelmän tietojen lähetys Magento-verkkokauppaan. Osallistujien on tarkoitus rakentaa tuotekatalogi verkkokaupan käyttöön neljällä eri teknologialla sekä hakea tilausdataa takaisin Magento-rajapinnasta integraation avulla.

Kaikki neljä akatemiaan valittua teknologiaa, Dell Boomi, Azure Logic Apps, IBM DataPower ja IBM API Connect, ovat kykykkäitä ja luotettavia integraatiokehitysympäristöjä, ja ne ovat omaksuttavissa melko nopealla aikataululla.  Kouluttajat kertovat työkaluista tarkemmin:

Matti Kalenius | Azure Logic Apps

Microsoft Azure on Microsoftin kehittämä pilvipalvelu. Se julkaistiin ensimmäistä kertaa alkutalvesta 2010, ja kuusi vuotta myöhemmin Microsoft julkaisi alustalle uuden integraatiotyökalunsa Logic Appsin. Logic Apps on visuaalinen työkalu yrityksen liiketoimintaprosessien ja työkulkujen automatisointiin. Työkulkujen teko perustuu järjestelmän tarjoamien liittimien (connector) käyttöön. Näitä onkin tarjolla yli kahdelle sadalle eri palvelulle tai teknologialle. Liittimet toimivat on-premise palvelujen ja/tai pilvipalveluiden kanssa. Tällainen hybridimalli onkin markkinoiden asettamaa realiteettia nykypäivänä.

Logic Apps toimii serverless-teknologian päällä, mikä mahdollistaa horisontaalisen skaalautuvuuden lähes loputtomasti. Kaikkien näiden yhdistelmänä Logic Apps muodostaa erittäin kyvykkään, taloudellisen ja luotettavan integraatiovälineen eri kokoisille organisaatioille. Logic Appsin kehittäminen onkin juuri näistä lähtökohdista mielenkiintoista, kehitystyö on joutuisaa, valvonta helppoa ja järjestelmä kokonaisuutena on erittäin kyvykäs ja luotettava integraatioalusta.  

Kalle Rannikko | Dell Boomi

Dell Boomi on saanut alkunsa vuosituhannen vaihteessa alun perin asiakkaiden konesaleihin tarkoitettuna versiona. Viisi vuotta myöhemmin siitä alettiin kehittää pilvipalveluversiota Salesforcen aloitteesta ja vuonna 2010 Dellin ostaessa tuotteen sillä oli jo nykyisen kaltainen rakenne: pilvessä sijaitseva keskitetty hallinta webpohjaisella käyttöliittymällä (Platform) ja joko konesaleissa tai pilvessä ajettava Java-pohjainen ajoympäristö (Atom).

Suoritettavat ohjelmat koostuvat prosesseista, jotka voivat lukea tai kirjoittaa tietoa eri lähteistä käyttäen liittimiä (Connector), ja tämän jälkeen käsitellä tietoa erilaisten muotojen (Shape) avulla. Liittimiä on olemassa valmiina 90 kpl ja niitä voi tarvittaessa luoda itse referenssiratkaisua muokaten. Käytettävissä olevia muotoja on 21 kpl, ja näitä ovat esimerkiksi tiedon muuntamiseen tarkoitettu Map, tai annetun ehdon perusteella reitittävä Decision. Mikäli valmiiden muotojen toiminnallisuudet eivät riitä, näitä voi laajentaa Javascriptillä tai Groovyllä itse kirjoitetulla ohjelmakoodilla.

Dell Boomilla kehittäminen onnistuu graafisesti raahaamalla muotoja piirtoalueelle (Process Canvas), liittämällä näitä toisiinsa ja määrittämällä kullekin muodolle oikeat asetukset tai sisäiset toiminnallisuudet (esimerkiksi Map-muodolla miten tiedot siirretään formaatista toiseen). Kehityksen alla olevaa prosessia voidaan testata pienillä tietomäärillä joko pilvessä sijaitsevalta tai konesaliin asennetulta Atomilta. Ajon jälkeen voi visuaalisesti nähdä miten tieto liikkui prosessissa ajon aikana. Kun prosessi on kehitetty valmiiksi, se voidaan asentaa testi- tai tuotantoympäristöihin muutamalla hiiren klikkauksella. Prosessin suoritus voi käynnistyä joko herätteestä, ajastetusti tietyillä kellonajoilla tai käyttöliittymän kautta käynnistäen. Dell Boomi tarjoaa nykypäivänä integraatioalustalta vaaditut ominaisuudet teknisesti toimivana ja visuaalisesti selkeänä kokonaisuutena. Kehittäminen on sujuvaa ja yleensä lopputuloksen ymmärtävät muutkin kuin paatuneimmat IT-veteraanit.

Sasu Mikonranta | IBM DataPower & API Connect

IBM DataPower on ollut jo pitkän aikaa pelikentällä täyttämässä omaa rooliaan IBM:n tuoteperheessä. DataPower toimii niin integraatiotyökaluna, kuin myös secure gatewayna yritysten sisäverkon ja internetin välillä. Pilvi-integraatioiden lisääntyessä tarve mm. hybridi-integraatioille perinteisten konesalien ja pilven välillä ovat siirtymävaiheessa kasvaneet ja DataPower tuo tähän omat mahdollisuutensa. Laitteet ovat perinteisesti olleet fyysisiä, mutta ne ovat nykyään saatavilla myös pilveen virtualisoituina.

DataPowerin tyypilliset käyttötarkoitukset ovat web service -pohjaiset integraatiot. Tuote tarjoaa laajan skaalan yhteysprotokollia, joilla eri järjestelmien tarjoama data saadaan saumattomasti käyttöön. 

Uudempana tuttavuutena IBM julkaisi API Connect-tuotteen vastaamaan kasvaviin tarpeisiin rajapintojen hallinnassa. API Connect on työkalu rajapintojen hallittuun julkaisuun. API Connect on hyvin vahvasti liitoksissa DataPoweriin, tämän toimiessa ”API Connectin moottorina”.  Ilman DataPoweria API Connectia voidaan käyttää tuotteeseen rakennetun Micro Gatewayn kautta, mutta tämä rajoittaa API Connectin kautta käytettävissä olevien ominaisuuksien määrää. Integraatioakatemiassa pyrimme rakentamaan integraatioita Magento-verkkokauppaan, hyödyntäen sekä API Connectin että DataPowerin ominaisuuksia. Mielenkiintoista nähdä, miten erilaisia ratkaisuja eri tuotteiden kanssa tulee!

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi