Skip to content

Tehokkaan pilvipalvelun rakentaminen vaatii osaamista

Pilvipalveluiden tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat entistä useampia yrityksiä. Odotuksien lunastaminen vaatii kuitenkin suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä muutoksesta, jonka siirtymä palvelinarkkitehtuurista pilvimaailmaan edellyttää. Neliosaisen blogisarjan toisessa osassa Digian asiantuntijat Samuli Savolainen ja Kimmo Tokkari käyvät läpi tehokkaan ja suorituskykyisen pilvipalvelun peruspilarit.

Pilvipalveluihin pohjautuva liiketoiminnan digitaalinen ydin tuo yritysten arkeen usein lisää tuottavuutta ja avaa ovia uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Kun manuaalisten ylläpito- ja korjaustöiden määrä vähenee, aikaa vapautuu enemmän yrityksen asiakkaille suunnatun palvelutarjonnan kehittämiseen. Palveluiden toiminnallinen tehokkuus on tärkeä jatkuvan kehityksen kohde.

Laadimme kolmen kohdan listan tehokkaan ja suorituskykyisen pilvipalvelun rakentamiseen.

1. Hyödynnä parhaita käytäntöjä ja kokemusta

Paras ratkaisu palvelun suorituskyvyn ja tehokkuuden turvaamiseen on harvoin järjestelmän rakentaminen alusta loppuun itse. Pilvialustojen parhaisiin käytänteisiin ja arkkitehtuureihin perustuva palvelu on helpompi sovittaa omiin käyttötapauksiin ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Ota siis pohjalle koestettu arkkitehtuuri ja rakenna omat palvelut sen päälle jatkuvasti hienosäätäen.

AWS:n, Azuren ja Googlen tarjoamien julkipilvipalveluiden keskeinen etu on niiden skaalautuvuus ja kyky reagoida nopeasti yrityksen muuttuviin tarpeisiin. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan tule käyttöön automaattisesti, vaan niiden käyttäminen edellyttää osaamista ja kokemusta pilvialustojen käytöstä. Jos yrityksestä ei löydy pilviasiantuntijaa, pilvipalvelun tehokkuus ja suorituskyky kannattaa varmistaa osaavaa IT-kumppania hyödyntämällä.

2. Seuraa pilviteknologian kehittymistä

Moni yritys käyttää aikaa ja rahaa pilvijärjestelmän käyttöönottoon, muttei ole valmis sitoutumaan hankkimansa järjestelmän säännölliseen ylläpitoon. Uusia toimintoja ja päivityksiä on kuitenkin tärkeää seurata, sillä pilviteknologia kehittyy nopeasti ja järjestelmiin kertyy teknistä velkaa usein jo yhdessä vuodessa.

Sopimattomien tai vanhentuneiden palvelukomponenttien käyttäminen ei aiheuta pelkästään tietoturvariskiä, vaan se laskee myös palvelun tehokkuutta ja suorituskykyä. Uusimpien, aiempaa tehokkaampien ominaisuuksien hyödyntäminen tuo kasvaneen suorituskyvyn lisäksi lähes aina myös taloudellisia säästöjä.

3. Älä ylimitoita

Pilvipalvelu on teknisesti tehokas, kun se suoriutuu sille asetetuista tehtävistä ja tavoitteista myös palveluun kohdistuvan kuormituksen kasvaessa. Pilvisiirtymää harkitsevien tai siirtymän jo tehneiden yrityksien on hyvä määritellä tarkasti palvelulle asetettavat suorituskykyyn liittyvät tavoitteet ja mitata palvelun suorituskykyä näitä vasten.

Vaikka ongelmiin varautuminen on luotettavan pilvipalvelun perusta, ei palvelua kannata rakentaa täyteen todennäköisesti käyttämättä jäävää kapasiteettia, sillä tämä nostaa nopeasti hintaa. Teknisesti tehokas pilvipalvelu on mahdollista rakentaa myös hallituilla kustannuksilla.

Haluatko tunnistaa pilvipalveluidesi seuraavat tekniset parannuskohteet? Tutustu Well Architected -palveluumme!

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi