Skip to content

Luotettava pilvipalvelu rakentuu varautumalla pahimpaan

Pilvipalvelut kiinnostavat yhä useampia yrityksiä – ja hyvästä syystä. Parhaimmillaan pilveen siirtyminen lisää tehokkuutta, avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pitää yrityksen digitaaliset ydintoiminnot entistä varmemmin pystyssä. Onnistunut matka palvelinarkkitehtuurista pilvimaailmaan vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja valmiutta yrityksen koko toimintakulttuurin päivittämiseen. Neliosaisen blogisarjan ensimmäisessä osassa Digian asiantuntijat Samuli Savolainen ja Kimmo Tokkari jakavat parhaat vinkkinsä pilvipalvelun luotettavuuden parantamiseen.

Julkisen pilven palveluita voidaan pitää lähtökohtaisesti luotettavina ja turvallisina. Kun vastuu alustan ylläpito- ja korjaustöistä jää AWS:n, Azuren ja Googlen kaltaisille globaaleille toimijoille, myös varmuus järjestelmän kyvystä pysyä toiminnassa kaikissa mahdollisissa tilanteissa kasvaa. Vastuu palvelun pystyssä pysymisestä ei ole kuitenkaan ainoastaan palveluntarjoajalla, sillä suosituinkaan julkipilvipalvelu ei ole täysin iskunkestävä. 

Listasimme neljä kohtaa, jotka tarkistamalla voit minimoida riskit pilvipalvelun kaatumiselle:


1. Satsaa jatkuvaan suunnitteluun 

Vaikka pilvipalveluiden ostaminen käy nykyään nopeasti, on palvelun valintaan ja suunnitteluun syytä varata aikaa. Kun pilviarkkitehtuuri on toteutettu hyvin ja yrityksen tarpeiden mukaisesti, rakentuu pilvipalvelulle vahva ja luotettava kivijalka, joka pitää palvelun toiminnassa myös ongelmatilanteissa.

On erittäin tärkeää ottaa huomioon riippuvuudet myös itse ydinpalvelun ympärillä oleviin järjestelmiin ja tietokantoihin. Arkkitehtuuri kannattaa valita siten, että yksittäinen poikki mennyt yhteys ulkoiseen datalähteeseen ei estä koko palvelun toimintaa.

2. Vaihda arvaaminen suorituskykytesteihin

Yksi pilviympäristön keskeisimmistä eduista on mahdollisuus omien oletuksien ja arvauksien testaamiseen jo järjestelmän rakennusvaiheessa. Tämän ominaisuuden ansiosta arvaamisen ja olettamisen määrä vähenee, ja valinnat voidaan tehdä aina faktoihin perustuen. 

Testaa jo rakennusvaiheessa, mihin palvelusi pystyy. Kun kävijäpiikki kaataa verkkokaupan suorituskykytestin aikana, voidaan ongelma korjata ilman liiketoiminnallisten vahinkojen syntymistä. Testaamisen avulla on mahdollista rakentaa toimintoja, joiden avulla suurikin kiirisi konehuoneessa näyttäytyy käyttäjälle ainoastaan palvelun hidastumisena, ei sen kaatumisena kokonaan.

3. Automatisoi toimintoja havaintojesi pohjalta

Testaaminen ja monitorointi eivät rajoitu pilvipalvelun kehitysvaiheeseen. Seuraamalla pilvipalvelun toimintaa aktiivisesti viat löytyvät ajoissa ja palvelun luotettavuus paranee. 

Luotettavuutta voidaan parantaa joustavasti myös monitorointiin perustuvan automatisoinnin avulla. Jos havaitset pilvipalvelun toiminnassa muutoksia tietyn kokonaiskuormituksen kohdalla, voit automatisoida järjestelmän lisäämään kapasiteettiaan aina tietyn kuormitusprosentin ylittyessä. Näin järjestelmää kuormittavat tilanteet saadaan hallintaan ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa palvelun toimivuuteen.

4. Ota jaetun vastuun periaate vakavasti

Siinä missä pilven laskentayksiköt ovat helposti korvattavissa ja kaatuneet palvelut palautettavissa käyttöön, ei kadotettua dataa korvaa mikään. Julkipilvipalveluiden toimittajat ovat vastuussa konesaliensa toimivuudesta, mutta vastuu datan säilyttämisestä on aina palvelun käyttäjällä. Koska luotettavasti toiminnassa pysyvästä palvelusta ei ole iloa ilman yrityksesi ydinarvon luovaa dataa, muista ottaa datan suojaaminen vakavasti.

Lue myös: Mitä pilvipalvelun hallinta ja ylläpito vaativat yritykseltä - ja kumppanilta?

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi