Skip to content

Uuden ajan markkinointiautomaatiota

Markkinointiautomaatio ei ole mikään uusi asia. Me kaikki saamme erilaisia, enemmän tai vähemmän kohdennettuja viestejä – useimmiten sähköpostina, mutta myös SMS-viesteinä tai kohdennettuina verkkosisältöinä. Microsoft Dynamics 365 -liiketoimintajärjestelmien ekosysteemissä on jo vuosia ollut erilaisia kolmannen osapuolen ratkaisuja markkinointiautomaatioon, mutta nykyään Microsoftin oma Dynamics 365 Marketing alkaa olla jo asemansa vakiinnuttanut peluri ja mielenkiintoinen vaihtoehto markkinoilla.

Mitä erityistä Dynamics 365 sitten tarjoaa, ja miten se eroaa kilpailijoistaan? Merkittävää on esimerkiksi se, että se toimii samassa tietoteknisessä ympäristössä kuin perinteiset CRM-osiot, kuten myynnin CRM (Sales) tai asiakaspalvelun CRM (Customer Service). Näin ollen eri moduulit tukevat toistensa toimintaa ja sitä myynnin ja markkinoinnin aidosti yhtenäistä prosessia, jota organisaatiot tavoittelevat. Markkinoinnin avulla pystytään tehokkaammin tukemaan koko myyntiprosessia ja myyntimahdollisuuksien vauhdittamista, kun kaikki myynnin CRM:n sisältämä tieto on käytettävissä markkinoinnin asiakaspolkujen suunnittelussa. Vastaavasti myynti saa puolestaan läpinäkyvyyttä markkinoinnin tekemiseen, kun toimintaympäristö on sama.

Millaista arvoa datalla voidaan luoda?

Datan on sanottu olevan uusi öljy, joka ohjaa liiketoimintoja tekemään mahdollisimman oikeanlaisia päätöksiä. Hankaluudeksi nousee usein se, että dataa kyllä on, mutta se voi olla hajallaan eri paikoissa. Tai jos sitä noudetaankin vaikkapa keskitettyyn tietovarastoon, niin prosessissa voi olla viiveitä. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on Customer Data Platform (CDP), joka koostaa eri tietolähteissä sijaitsevaa asiakkuusdataa yhteen paikkaan ja tekee tiedolle yhdistelyä, segmentointia ja mittarointia. Lisäksi dataa voidaan jalostaa ulkoisista tietolähteistä sekä tekoälyn voimin. Microsoftin oma Customer Data Platform -valmisratkaisu on asiakastietoympäristö Dynamics 365 Customer Insights, jota olemme esitelleet aiemmassa blogissamme.

Dataa on saatavilla yleensä yltäkylläisesti ja sitä voidaan hankkia ulkoisilta palvelutarjoajilta lisää – keskeiseksi haasteeksi muodostuukin datan älykäs hyödyntäminen liiketoiminnan ohjauksessa. Kun data kertoo muutoksista asiakaskäyttäytymisessä, pitäisi yrityksen prosessien reagoida tähän ja ohjautua dataperusteisesti. Mielenkiintoiseksi CDP-alustan hyödyntämisen tekeekin, jos sen yhdistää toimimaan orkestraattorina ja kapellimestarina yhteistyössä vaikkapa Dynamics 365 Marketingin kanssa. Tällöin erilaiset markkinoinnin asiakaspolkujen kosketuspisteet, käynnistykset ja ohjailut voivat perustua dataa prosessoivaan CDP-alustaan. Eikä tämä ohjailuvaikutus rajoitu vain Marketing-yhteistyöhön, vaan CDP voi orkestroida monia muitakin markkinoinnin ja viestinnän ekosysteemejä.

Kaavio_markkinoinnin_muutos

 

Yllä esitetyn markkinoinnin muutosta kuvaavan kaavion vaiheita voi avata monillakin eri tavoilla, mutta tiivistetysti sanottuna ensimmäisessä vaiheessa – Marketing 1.0 – puhutaan massaviestinnästä ja -markkinoinnista perinteisen markkinoinnin keinoin. Toisessa vaiheessa – Marketing 2.0 – voidaan ajatella, että viestintää sovitetaan asiakkuuden elinkaaren eri vaiheisiin. Osa markkinoinnista on tällöin tietoisuuden lisäämistä, osa ostopäätöksen tukemista elinkaaren myöhemmissä vaiheissa. Marketing 3.0 antaa lupauksen tilannekohtaisesta markkinoinnista. Kaaviossa pyritään hahmottamaan, miten markkinointi on muutoksessa, jossa kehitetään yhä kohdennetumpaa, tilanteeseen sopivaa, dataintensiivistä ja tekoälyllä tuettua markkinointia. Juuri tätä Customer Insights ja Marketing lupaavat tuottaa. Ratkaisut siis orkestroivat markkinointia, siten, että se on oikea-aikaista; markkinointi tarjoaa asiakkaalle mielekästä sisältöä juuri silloin, kun aihe on asiakkaalle ajankohtainen. Toki aikaisemminkin on syytä olla liikkeellä, mutta sisällöt voivat olla erilaisia – enemmän tarpeen tunnistamiseen ja tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä. Ostohetken ollessa käsillä, tarjotaan juuri siihen hetkeen sopivia sisältöjä.

Tekemisen nopeus on oleellista: kun tietty aikaikkuna on auki, niin toiminnan pitäisi olla ennalta suunniteltua ja ripeää. Valmiiksi suunniteltu orkestrointi ja automaatio voivat olla tässä avuksi. Yksi reaaliaikaisen markkinoinnin peruslähtökohdista onkin, että asiat junaillaan tapahtumaan sillä hetkellä, kun asiakas on aktiivisena ja palveluiden äärellä. Reaaliaikamarkkinoinnin moduuli pitää huolen siitä, että asiakkaan saama välitön viestintä on nopeaa ja oikea-aikaista.

Kun uudenlaisessa markkinoinnissa päästään liikkeelle, on hyvä miettiä tekemisen syklisyys. Toisto ja jatkuva oppiminen sekä asiakaspolkujen säätäminen on syytä rakentaa vastaamaan yhä paremmin juuri sen oman, ostavan asiakaskunnan tarpeita.

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi