Skip to content

Apetit yhtenäistää prosesseja ja tukee strategian toteutumista älykkään toiminnanohjauksen avulla

Digia Oyj

Uuden ajan markkinointiautomaatiota

Jani Rauhala | Senior Consultant

Senior Trainee: Jukka Osanen — Konsultti ja paluumuuttaja Digian Microsoft Dynamics -tiimissä

Jukka Osanen | Senior Solution Consultant

Senior Trainee: Sami Kinnunen - erään digialaisen ratkaisuarkkitehdin tarina

Sami Kinnunen | Solution Architect

Senior Trainee: Tarja-Leena Kallio — asiantuntijatyön monipuolisuus kiehtoo

Tarja-Leena Kallio | Senior Specialist

Senior Trainee: Lauri Raitala — Muutos asiakkaan puolelta konsultiksi oli luontevaa, mutta alkuun myös haastavaa

Lauri Raitala | Consultant

Senior Trainee: Filipp Koivu — selkeä urapolku ja tavoiteasetanta vetivät asiakkaan puolelta Digialle

Filipp Koivu | Technical Architect