Skip to content

Digia mukana YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa

Digia kehittää liiketoimintaansa vastuullisesti. Yhtiö on liittynyt osaksi maailman suurinta yritysvastuualoitetta ja on nyt kansainvälisen UN Global Compactin jäsen. Jäsenyys vahvistaa Digian sitoutumista kestävän liiketoiminnan käytäntöihin sekä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskeviin perusperiaatteisiin. 

”Global Compact tarjoaa vahvan arvoperustan yritysvastuutyöllemme. Sitoutumalla aloitteeseen yritys tekee lupauksen liiketoiminnan vastuullisuudesta sidosryhmilleen, kuten työntekijöille, asiakkaille ja omistajille. Digian toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja vastuullisuusohjelmamme ovat linjassa YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden kanssa. Olemme kehittäneet pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintamalliamme ja liittymällä aloitteeseen painotamme liiketoiminnan vastuullisuuden merkitystä ja sitoudumme entistä tiiviimmin kestävän kehityksen edistämiseen”, toteaa Anne Puntari, Digia Oyj:n kestävän kehityksen johtaja. 

Kestävä liiketoimintamalli strategian ytimessä

YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa on mukana yli 20 000 yritystä yli 160 maassa. Global Compactin periaatteet ja toiminta pohjautuvat YK:n yleismaailmallisiin periaatteisiin: YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, ILO:n Työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus sekä YK:n Korruption vastainen yleissopimus. Liittyessään aloitteeseen yritys sitoutuu kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen sekä kehittämään liiketoiminnan vastuullisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.

”Kestävä tapamme toimia on Digian strategian ytimessä ja se sisältää kaikki vastuullisuuden vakiintuneet peruspilarit eli sosiaalisen ja taloudellisen vastuun sekä ympäristövastuun. Strategia- ja vastuullisuusohjelmamme päivittyy alkuvuonna ja saamme Global Compact -verkoston laajasta osaamisesta nyt myös tukea kehitystyöllemme, kertoo Puntari.

Lisätietoa yritysvastuualoitteesta ja Global Compactin paikallisverkostosta >> 

Lue lisää Digian vastuullisuustyöstä >>

Lisätietoja:

Anne Puntari
Kestävän kehityksen johtaja
p. 040 747 3357, anne.puntari(a)digia.com

 

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com