Skip to content

Digian Defence-yksikkö kasvaa ja kansainvälistyy - ”Turvallisempaa Suomea rakennetaan yhdessä”

Digia investoi keväällä 2022 puolustusteolliseen sektoriin ja perusti Defence-liiketoimintayksikön, joka kokoaa yhteen toimialan osaajat ja asiakkuudet sekä hankkeiden ja projektien koordinoinnin. Nyt yksikkö on toiminut puolentoista vuoden ajan, ja toiminta on laajentunut suunnitelmien mukaan. Kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti tiivistyneet yhteistyöt sekä turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvien ratkaisujen ja osaamisen kysyntä.  

"Digialla on pitkä historia mm. Puolustusvoimien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jonka myötä meille oli kasvanut kovaa ja laajaa puolustusteollisuuden digitaalisten palveluiden osaamista. Halusimme koota tämän osaamisen uuteen yksikköön, jolla olemme nyt tavoitteidemme mukaisesti saaneet sujuvuutta liiketoimintaan ja asiakkuuksiin sekä lisäarvoa koko sektorin käyttöön", kertoo Defence-liiketoimintayksikön johtaja Jussi Tammelin.

Puolustusteollisuuden käyttämissä IT-palveluissa korostuvat erityisesti toimialan osaaminen, pitkäaikaiset kumppanuudet sekä ympäri vuorokauden toimivat palvelut ja infrastruktuuri. Tietoturvallisuus ja jatkuva teknologinen innovatiivisuus ovat kriittisessä roolissa. Digian erityisosaamisen ja koko konsernin laajan palvelutarjoaman avulla puolustussektorin tarpeisiin ja vaatimuksiin pystytään vastaamaan, ja yksikkö kykenee kokoamaan sekä tarpeet että osaamisen suunnitellusti. Toiminnan keskittäminen ja kehittäminen ovat näkyneet myös asiakkuuksissa, joiden kanssa yhteistyötä on päästy syventämään ja laajentamaan.

"Osaamisellemme ja ratkaisuillemme on kysyntää. Turvallisuuden ja varautumisen näkökulmat ovat korostuneet luonnollisesti viimeisen vuoden aikana laajemminkin, ja meillä on ohjelmisto- ja palveluyrityksenä ollut hyvät mahdollisuudet vastata kysyntään sekä strategisella tasolla että käytännön toteutuksilla", Tammelin sanoo.

Yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa vahvistaa kilpailukykyä

Defence-liiketoimintayksikön toiminta on lähtenyt tavoitteiden mukaisesti liikkeelle, mutta katse on vahvasti tulevassa. Toiminnan laajentamista ja kehittämistä jatketaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa. Tavoitteena on tehdä myös laajempaa yhteistyötä toimialan verkostoissa sekä kansainvälisesti.

"Ensimmäisen vuoden aikana aloitimme yhteistyön mm. tanskalaisen Arbit Cyber Defence Systemsin kanssa, jonka kanssa myös voitimme Puolustusvoimien turvallisen tiedonsiirron mahdollistavan yhdysväylätuotteen kilpailutuksen tammikuussa 2023. Yhteistyö Arbitin kaltaisten kansainvälisten toimijoiden kanssa vahvistaa palveluidemme kyvykkyyksiä esimerkiksi Nato-maissa. Kansainvälinen yhteistyö edistää kilpailukykyä puolustussektorin kilpailutuksissa sekä koko puolustustoimialan vientiä", Tammelin sanoo.

Uusia kansainvälisiä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia avaa myös Suomen liittyminen Natoon.

"Natoon liittyminen avaa mahdollisuuksia entistä laajemmassa markkinassa, jossa on paljon potentiaalia. Meidän vahvuutemme kansainvälisessä kehyksessä on laaja osaaminen sekä erinomainen yhteistyö muiden suomalaisten yritysten kanssa. Koemme, että Suomesta on helpompi lähestyä kansainvälisiä markkinoita laajempana kokonaisuutena", Tammelin sanoo.

Nato tarjoaa lisäksi uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Defence-yksikön osaajat ovat olleet jo mukana kansainvälisissä seminaareissa ja koulutuksissa.

"Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin myös kansainväliseen toimintaan liittyen. Nato-viitekehyksessä tämä on haasteellista ja työlästä, mutta myös motivoivaa ja palkitsevaa. Laajan osaamisemme myötä olemme jo kyenneet tuomaan uusia näkökulmia ja lähestymistapoja erilaisten parhaiden käytäntöjen soveltamiseen niin teknologioiden, kuin erilaisten toimintamallien tai viitekehysten kautta kansainväliseen puolustusteollisuuteen", kertoo Digian Account Executive Matti Laine.

Laaja osaaminen mahdollistaa kasvun ja kehityksen – sekä asiakkailla että omassa liiketoiminnassa

Digialla Defence-yksikön asiakkuuksiin ja projekteihin osallistuu kaiken kaikkiaan noin 150 asiantuntijaa. Yksikkö haluaa toimia alkuperäisen ajatuksen mukaisesti integraattorina, joka tuo yhteen oikeat osaajat, ratkaisut asiakkaiden toiminnan kehittämiseksi sekä kotimaisen ja luotettavan palvelutuotannon tuen. Yksikön selkeänä vahvuutena nähdään asiantuntijoiden vahva halu tehdä yhdessä asiakkaiden hyväksi.

"Toimintamme keskiössä on yhteistyö. Se on tiivistä niin asiantuntijoidemme, koko Digian kuin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemmekin kesken. Kun yhdistämme tähän toimintamalliin laajan kokemuksemme eri toimialoilta ja useilta ratkaisualueilta, sekä puolustussektorin osaamisemme, meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet toimia asiakkaidemme laaja-alaisena kumppanina toiminnan kehittämisessä", kertoo Digian Chief Digital Evangelist Veikko Nokkala.

Tästä Digia on myös saanut tunnustusta. Digia toimii Puolustusvoimien luotettuna kumppanina ja yhtiö sai vuoden 2022 lopussa Puolustusvoimien kansallisen yritysturvallisuustodistuksen.

"Meidät tunnetaan erityisesti kokonaisturvallisuuden osaamisesta ja korkean turvallisuuden ratkaisuista, mutta kilpailukykymme syntyy kokonaisvaltaisesta digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä. Pystymme valjastamaan niin datan, älykkäät ratkaisut kuin oikea osaamisenkin kannattavan kasvun ja jatkuvan uudistumisen voimavaraksi", Laine jatkaa.

Tiimi näkee, että yksikön kasvu ja kehitys on mahdollistunut juuri toimintatavan ja laajan osaamisen myötä.

"Asiakas on meillä aina ensin. Pystymme auttamaan toiminnan kehittämisessä ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa. Tämän kautta kasvua ja kehitystä saadaan aikaan sekä asiakkaalla että meillä. Yhteisenä suurempana visiona on tietysti luoda turvallinen Suomi", Tammelin sanoo.

Lisätietoja:

Jussi Tammelin
Johtaja, Defence, Digia Oyj
p. 050 574 6570, jussi.tammelin(a)digia.com

 

Lue lisää:

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com