Skip to content

Tieto- ja kyberturvallisuus

Riski joutua kyberhyökkäysten kohteeksi kasvaa liiketoiminnan digitalisoitumisen edetessä. Eivätkä tahattomatkaan tietovuodot ole mahdottomia. Riskien minimoimiseksi turvallisuusnäkökulmat tulee huomioida kehitystyön kaikissa vaiheissa suunnittelupöydältä käyttökokemukseen saakka. 
brand_image21

Turvaa tieto-omaisuutesi kokonaisvaltaisesti

Tietoturvan ja kyberturvallisuuden kehittäminen on jatkuvaa työtä. Ja turvallisuusnäkökulmat on huomioitava kaikessa kehityksessä ja arjen toiminnassa.

Kaikilla toimialoilla, jokaisella yrityksellä ja digipalveluilla on omat ominaispiirteenä. Tästä syystä tieto- ja kyberturvallisuuden varmistaminen on suunniteltava asiakaskohtaisesti. Samat lainalasiuudet tulee huomioida kaikkialla, mutta yksilöllisiä eroja on valtavasti.

Kokenut kumppani tietää, mitä kaikkea turvallisten järjestelmien tai palvelujen suunnittelussa, käytössä ja kehittämisessä tulee huomioida. Nopeita ja konkreettisia kehitystoimenpiteitä saadaan aikaan, kun käytössä on valmiit toimintamallit turvallisuuden arviointiin ja kehittämiseen. 

web_image_10

Tietoturva yhdeltä kumppanilta

Digia on kumppanisi kyber- ja tietoturvan jatkuvassa kehittämisessä. Palvelumme kattaa tietoturvakatselmoinnit, valvontaratkaisut ja jatkuvan kehityksen. Toimimme DevSecOps-mallilla, minkä ansiosta turvallisuus- ja varautumisnäkökulmat ovat osa päivittäistä työskentelyä kaikissa kehitysprojekteissamme.

Varmistamme, että kriittiset palvelut on rakennettu kestämään kyberhyökkäykset. Osaamme auttaa myös tietosuojaan liittyvissä aiheissa ja vaikutusarvioinneissa. Olemme kehittäneet lukuisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat sinua varautumaan erilaisiin tietoturvauhkiin. 

Ratkaisuja korkean turvallisuuden tarpeisiin

Viranomaisilla ja monilla yksityisyrityksilläkin on erityisiä, korotetun tietoturvan tarpeita. Valmiit tuoteratkaisut eivät useinkaan riitä vastaamaan tällaisiin asiakastarpeisiin. Me voimme toimittaa kaikki ohjelmistoratkaisut ja -palvelut eri turvallisuusvaatimustasojen mukaisina.

Käytössämme on auditoidut korkean turvallisuuden tuotantotilat ja vuosien kokemus erilaisten organisaatioiden luottokumppanina maailmassa, jossa korkea turvallisuus on kriittisen tärkeää. 

Fast Trackillä tunnistat puutteet tietoturvassa

Palvelu koostuu tietoturvakatselmoinnista ja asiantuntijoidemme johtamista työpajoista. Niiden avulla saat kokonaiskuvan tietoturvasi tilasta, tunnistat tärkeimmät korjaus- ja kehityskohteet, hahmotat kehitysaskeleet ja saat suositukset pitkälle aikavälille.

Varmista Microsoft 365 -ympäristösi turvallisuus

Etätyön ja hybridityön yleistymisen myötä on tärkeä varmistaa digitaalisen työympäristön turvallisuus. Me voimme kartoittaa Microsoft 365 -palvelusi tietoturvatilanteen ja suositella korjaustoimenpiteitä. Lisäksi toteutamme korjaustoimenpiteet ja laadimme tiekartan tietoturvan jatkokehitykselle.

Asianmukaisesti konfiguroitu toimintaympäristö, joka on rakennettu Microsoft 365:n, Microsoft Teamsin ja turvallisten päätelaitteiden varaan, ja jossa hyödynnetään tietoturvan valvontatyökaluja, pienentää tietovuotojen ja -murtojen riskiä tehokkaasti. 

Kattava tilannekuva järjestelmiesi toiminnasta

Digia Iiris -valvontapalvelun avulla voit seurata tietojärjestelmiesi tilaa reaaliajassa. Ennakoivan analytiikan ansiosta pystyt puuttumaan ongelmiin ajoissa. 

Turvallista tiedonsiirtoa

Digia Linja on yhdyskäytävän turvalliseen tiedonsiirtoon. Se sopii julkishallinnon organisaatioille samalla suojaustasolla olevien järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon sekä yksityissektorille, muun muassa verkkojen väliseen liikenteeseen.  

web_image_8

Asiantuntija-apua tietoturvan johtamiseen ja hallinnointiin

Tarjoamme asiantuntijapalveluita tietoturvan johtamisen arviointiin ja kehittämiseen joko yksittäisten osa-alueiden tai kokonaisen hallintomallin osalta.

Mikäli yritykseltäsi puuttuu tietoturvasta vastaava henkilö, saat halutessasi meiltä kokeneen ammattilaisen hoitamaan roolia projektiluontoisesti tai jatkuvana palveluna. 

Pohditaanko asioita yhdessä?

Jos haluat keskustella asiantuntijoidemme kanssa, voit jättä meille yhteydenottopyynnön alla olevan painikkeen kautta.

Nykyinen turvallisuusympäristö kyberhyökkäyksineen osoittaa maailman tietolähtöisyyden – puolustus on yksi keskeinen toiminto, jossa datan merkitys ja digitalisaation kyvykkyys mitataan. Datan ja digitalisaation avulla saavutetaan muun muassa päätöksentekokykyä, ennustettavuutta, toiminnan tehostumista ja kokonaisymmärrystä. Luotettavuus onkin tärkein kriteeri puolustusteollisuuden digikumppanille.

Jarkko Karsikas, eversti, digitalisaatiojohtaja, Puolustusvoimat

Tutustu myös muihin palveluihimme

Nostimme alle tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä palvelukokonaisuuksia, joista saatat olla kiinnostunut.
light_lime_square

Palvelunhallinta ja pilvipalvelut

Monen yrityksen ja organisaation toiminta on riippuvainen digitaalisista prosesseista, järjestelmistä ja palveluista. Näiden häiriöttömyys, tietoturvallisuus ja toimivuus on toiminnan jatkuvuuden kannalta ratkaisevaa. Yhteiskunnan palveluihin liittyvät järjestelmät ovat usein toiminnallisuuden kannalta erittäin kriittisiä. 

Lue lisää >

light_lime_square

Tilannekuva ja valvontapalvelut

Kun ydinprosessit digitalisoituvat, on järjestelmien toimintavarmuus yhä tärkeämpää. Samalla järjestelmäympäristöt kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi, jolloin tarve järjestelmien hallinnalle ja valvonnalle kasvaa. Pienikin toimintahäiriö digipalvelussa tai taustajärjestelmässä voi vaikuttaa merkittävällä tavalla liiketoimintaasi 

Lue lisää >

light_lime_square

Asiantuntijaverkostot

Meiltä löydät spesifiä bisnes-, design- ja teknologiaosaamista joustavasti juuri oman tarpeesi mukaan joko lyhyempiin tai pidempiin toimeksiantoihin. 

Lue lisää >

Hannu Arvelo

Vice President, Secure and Scalable Solutions

hannu.arvelo@digia.com
grey_square