Skip to content

Digian kyselytutkimus: Edelläkävijät vauhdissa tekoälyn hyödyntämisessä, suurimmalla osalla suunta hakusessa

Digian kyselytutkimus kertoo, että suomalaisorganisaatioissa on herätty tekoälyn mahdollisuuksiin, mutta etujoukon perässä suurimmalla osalla uupuvat vielä suunta ja suunnitelmat. Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta patistaa yrityksiä liikkeelle – tekoälyn hyödyntämisessä on kyse jopa koko suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvystä.

Tekoälystä riittää puhetta, mutta onko siihen aidosti sitoutumista? Vain 15 prosenttia vastaajista kertoo Digian kyselytutkimuksessa, että rahoitusta ja johdon sitoutumista tekoälyn käytön edistämiseen on "melko hyvin" tai "riittävästi" - toisin sanoen 85 prosentilla nämä uupuvat.

52 prosentissa organisaatioita datan analysoinnin ja tekoälyn tuotoksia on hyödynnetty ainakin jonkin verran päätöksenteossa ja toimenpiteissä. Loput 48 prosenttia kertoi, ettei heillä ole vielä sellaista data- ja tekoälytekemistä, josta olisi aidosti hyötyä liiketoiminnassa.
 
Kartoituksessa havaittiin ilahduttavasti, että vajaa puolet organisaatioista on asettanut jonkinlaisia
tavoitteita tekoälyn käyttöön. Haasteena on, että vain kymmenen prosenttia seurasi tavoitteiden toteutumista jollain tavalla – ja silloinkin seurannassa nähtiin olevan puutteita. 52 prosenttia kertoi, ettei tekoälyn käytölle ollut asetettu minkäänlaisia tavoitteita.

Kyselyyn vastasi 58 suomalaista organisaatiota, jotka edustivat kattavasti erityyppisiä ja erikokoisia yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita.

Kypsyystasossa yritykset jakautuvat kolmeen ryhmään – varovaisten tilanne jopa hälyttävä

Kysely pohjautui Digian tekoälyn maturiteettimalliin. Mallissa on hahmotettu 11 näkökulmaa tekoälyn hyödyntämiseen johdon sitoutumisesta ja visiosta käytettävissä oleviin resursseihin, teknisiin kyvykkyyksiin ja eettisiin toimintaohjeisiin. Ajatus on, että kaikki 11 kohtaa täytyy huomioida, jotta tekoälyä on mahdollista hyödyntää menestyksekkäästi. Malli auttaa tunnistamaan kehityskohteita sekä suunnittelemaan askeleita tekoälykyvykkyyksien kasvattamisessa.

Maturiteetin perusteella vastaajat jakautuvat kolmeen ryhmään. Yhdeksän prosenttia kuului edistyneempään etujoukkoon. Loput jakautuivat kahteen yhtä suureen ryhmään: keskitason etenijöihin ja varovaisiin. Edelläkävijätkin ovat vielä muutoksen alkuvaiheessa, sillä niiden keskimääräinen maturiteettitaso on asteikolla yhdestä viiteen noin kolmosen tasolla.

Hälyttävänä voi pitää sitä, että noin 45 prosenttia vastaajista lukeutuu varovaisten ryhmään, joka on aivan alkumetreillä maturiteettimallin kaikilla 11 osa-alueella.

Nyt on lähdettävä liikkeelle – johdon rooli on keskeinen

Tuloksista piirtyvää kokonaiskuvaa voi pitää huolestuttavana siltä kannalta, että tekoälymurros on täydessä käynnissä, ja vuosi 2024 on monella tapaa käännekohta.

”Tänä vuonna yritykset ottavat laajasti ensimmäisiä askeleita tekoälyn arjen hyödyntämisessä. Vuonna 2025 tekoälyä levitetään organisaatioissa laajemmalle. Varhaiset hyödyntäjät saavat tietenkin eniten etua, ja muut alkavat jäädä jälkeen”, teknologiajohtaja Juhana Juppo Digialta toteaa.

”Tekoäly ja ylipäätään digitalisaatio ovat avainroolissa koko suomalaisen yrityskentän ja yhteiskunnan kilpailukyvyn ja menestyksen rakentamisessa. On koko yhteiskunnan kannalta oleellinen kysymys, miten organisaatiot hyödyntävät teknologian uusia mahdollisuuksia ”, toimitusjohtaja Timo Levoranta sanoo.

Levoranta peräänkuuluttaa johdon roolia tekoälymurroksessa: muutosta täytyy aktiivisesti johtaa ja viedä oikeaan suuntaan.

”Vuonna 2024 johdolla täytyy olla jo syvällisempääkin ymmärrystä siitä, mitä tekoäly omalle liiketoiminnalle tarkoittaa. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että yrityksessä saadaan käyntiin ainakin jonkinlaista kokeilua tekoälyn arjen hyödyntämisestä”, hän summaa.

”Tekoälyyn ei liity mystiikkaa, eikä odottelemaan kannata jäädä, sillä hyödyt ovat saatavilla arkisista käyttökohteista jo nyt. Kokeilujen ja ensiaskeleiden myötä löytyvät ne hyödyntämiskohteet, joissa tekoäly tuo suurimman arvon”, Juhana Juppo sanoo.

Kysely toteutettiin loppuvuodesta 2023 kilpailun yhteydessä, jossa palkintona oli Tekoälyn tiekartta -suunnittelutyö.

Tutustu Digian tekoälykatsaukseen Digia.comissa.

Lisätietoja:

Juhana Juppo
Teknologiajohtaja (CTO), Digia
P. 040 172 2859
juhana.juppo(a)digia.com


AI-katsaus_tiedotebanneri

 

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä. Meitä digialaisia on yli 1500 ja toimimme globaalisti asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2023 oli 192,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com