Skip to content

Case A-lehdet

Platta tarjoaa kestävän pohjan – A-lehtien kaikki verkkopalvelut yhdelle alustalle 

Digia toteutti yhdessä A-lehtien kanssa digitaalisen medialiiketoiminnan tarpeisiin laajan, pääosin avoimeen lähdekoodiin perustuvan teknologisen alustan, jonka päälle on nyt tuotu A-lehtien digitaalisen median verkkopalvelut. Lukuisten erillisten palveluiden sijasta voidaan nyt ylläpitää ja kehittää yhtenäistä kokonaisuutta, joka on joustava ja nykyaikainen.

 

A-lehtien tavoitteena oli tehdä teknologisesti kestävä pohja digitaaliselle medialiiketoiminnalle. Liiketoimintaprosessin lopputuloksena syntyi kaikille yrityksen digimedioille yhteinen alusta.

"Vuosien kuluessa medioille oli rakennettu verkkosivuja eri teknologioilla.  Useiden yksittäisten palveuiden ylläpitäminen oli kallista ja tehotonta, joten päätimme rakentaa palveluille yhden yhteisen alusta", sanoo A-lehtien kehityspäällikkö Antti Karvanen.

”Aiemmin verkkopalveluilla oli myös vaihtelevia rooleja ja ansaintamalleja. Jotkut promosivat lehteä, toiset tuottivat omia palveluita ja osa toimi mainosrahoitteisesti. Halusimme ottaa kokonaisuuden haltuun sekä teknologian, viestinnän että liiketoiminnan kannalta.”, Karvanen jatkaa.

Digia on tehnyt jo vuosia yhteistyötä A-lehtien kanssa vastaamalla osaltaan 16 verkkosivuston tuki- ja ylläpitopalvelusta sekä niiden pien- ja jatkokehityksestä. Digian avulla A-lehdet on saanut tiimiinsä joustavasti eri alueiden asiantuntijoita, mikä on mahdollistanut digitaalisen liiketoiminnan kasvun rakentamisen.

Mitä teimme

Millä teimme

  • React
  • Lumen
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Contentful
  • WordPress
  • Frosmo
Yhteistyömme Digian kanssa on sujunut todella hyvin. Olemme saaneet tarpeisiimme aina hyviä ja osaavia tyyppejä nopealla aikataululla. Osa tiimistä on ollut meillä vakkarina jo vuosia ja he ovat niin kovia ammattilaisia, että emme halua päästää heitä menemään.

Antti Karvanen, kehityspäällikkö, A-lehdet

Ylläpito sujuu kätevästi

Uuden Platta-alustan päälle on vähitellen tuotu palveluita yksi kerrallaan.

”On toki selkeämpää, että nyt meillä kuudentoista ratkaisun sijaan yksi alusta, jota kehitetään”, Antti Karvanen toteaa.

”Tämä on helpompaa tietoturvan ja ylläpidon kannalta. Yksikään palvelu ei jää nyt päivittämättä.”

Yhtenäinen kokonaisuus pitää kaikki palvelut ajan tasalla: kun yhteen tehdään uusi ominaisuus, se on käytettävissä myös muissa palveluissa. Alusta mahdollistaa myös nopeat liiketoiminnalliset lähdöt ja uusien konseptien viemisen jouhevasti verkkoon.   

Plattan suunnitteluvaiheessa mediatarjonnan kokonaisuutta päätettiin yksinkertaistaa yhdistämällä eri brändejä saman katon alle. Esimerkiksi Meillä kotona -osion alla sijaitsevat nyt Avotakka, Maku, Viherpiha, Meidän talo ja muut kotiin, pihaan ja ruokaan liittyvät lehdet, jotka aiemmin olivat erillisiä palveluita.

Tällä hetkellä Plattaan on viety brändien verkkopalvelut ja asiakaspalvelu. Mukana on myös keskustelu- ja blogialustat, kuten demi.fi ja lily.fi. Syksyn aikana alustalle siirtyy myös a-lehdet.fi -sivusto.

”Teknologiavalinnoissa ja käyttöliittymäsuunnittelussa edetään vahvasti loppukäyttäjien tarpeet edellä, jotta kaikki palvelut olisivat käytettävissä juuri niillä laitteilla millä niitä halutaan käyttää”, sanoo Karvanen.

”Platta on yhdistelmä eri palveluita ja itse rakentamiamme avoimeen lähdekoodiin perustuvia osia. Frontendin React -applikaatio ja GraphQl:n takana olevat APIt pyörivät Amazonin palveluilla. Sisällönhallintajärjestelminä toimivat Contentful ja WordPress.”

Etusijalla tarinat

A-lehdet on suomalainen perheyritys, joka pyrkii tarjoamaan parasta sisältöä unelmiin ja elämän eri tarpeisiin. Konsernin brändit tavoittavat viikoittain miljoonia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi kodista, puutarhasta, hyvinvoinnista, harrastuksista ja elämänlaadusta.

”Haluamme, että A-lehdet on kokeileva yritys ja edelläkävijä verkkomaailmassa myös sisältöjen, kerrontamuotojen ja liiketoiminnan keinoin. Mediatalolle yksi tärkeimmistä verkkopalvelun tavoitteista on sen joustavuus erilaisiin kokeiluihin ja testeihin niin liiketoimintamallien kuin asiakaskokemuksen osalta. Platan myötä olemme saavuttaneet tavoitteen”, kuvailee Antti Karvanen.

”Haluamme yllättää käyttäjän positiivisesti.”

Vaikka nykyaikainen teknologia on A-lehdille tärkeä strateginen valinta, etusijalla ovat aina sisällöt: tarinat ja kokemukset.

”Sisällöt voivat olla printissä, verkossa tekstinä, videoida tai podcasteina. Ensin on tarina ja sitten mietimme, miten ja milloin haluamme sen asiakkaalle tarjota”, pohtii Karvanen.

Digian tiimi joustaa tarpeen mukaan

”Yhteistyömme Digian kanssa on sujunut todella hyvin. Olemme saaneet tarpeisiimme aina hyviä ja osaavia tyyppejä nopealla aikataululla”, kiittää Antti Karvanen.

”Digian tiimin koko on vaihdellut 3-10 ihmiseen joustavasti tilanteemme mukaan. Osa tiimistä on ollut meillä vakkarina jo vuosia ja he ovat niin kovia ammattilaisia, että emme halua päästää heitä menemään.”

”Pitkät kumppanuudet ovat ehdottomasti positiivinen asia, koska tässä työssä liikkuu niin paljon tietoa liiketoiminnasta ja tavoitteista. Hyviä tekijöitä on myös vaikea saada. Koen, että meillä on molemminpuolinen arvostus.”

Mitä tavoitteita A-lehdillä on lähitulevaisuutta varten?

”Haluamme ymmärtää käyttäjiä enemmän ja tarjota jatkossakin niitä palveluita, joihin ihmiset valitsevat käyttää aikaa tai rahaa. Pyrimme luomaan brändiemme kautta palveluita, joihin käyttäjät palaavat takaisin, koska ne tuottavat hyötyä, iloa tai molempia”, Karvanen kiteyttää.