case a-lehdet

Lisävoimat ylläpidossa ja kehityksessä auttavat liiketoiminnan kasvattamisessa


A-lehdet -konserni halusi helpottaa oman organisaationsa työpainetta ja samalla mahdollistaa digitaalisen liiketoimintansa kasvattamisen. Digian kanssa solmittiin yhteistyösopimus verkkopalvelun tuki- ja ylläpitopalveluista sekä sivustojen pien- ja jatkokehityksestä. Nyt Digian tukipalveluiden piirissä on A-lehtien 16 sivustoa.

mita-teimme.pngMitä teimme

Yhteistyö on sujunut vaivattomasti ja Digian konsulttien asiantuntijuus on tehnyt meihin ison vaikutuksen.

Arto Seppänen, kehitysjohtaja, A-lehdetLisävoimat ylläpidossa ja kehityksessä auttavat liiketoiminnan kasvattamisessa

Suomalainen mediatalo A-lehdet -konserni halusi helpottaa oman organisaationsa työpainetta ja tätä kautta mahdollistaa digitaalisen liiketoiminnan kasvattaminen. Verkkosivustot päätettiin siirtää Digian tukipalveluiden piiriin. Sopimuksen mukaan Digia auttaa myös sivustojen jatkokehityksessä.

A-lehdillä on laaja verkkopalveluportfolio, jonka sivustot on toteutettu pääosin Drupalin eri versioilla ja WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä. Laajan kokonaisuuden ylläpito ja jatkokehitys vaativat paljon resursseja, etenkin kun samaan aikaan on tärkeää kohdistaa resursseja uusien digitaalisten palveluiden suunnitteluun.

A-lehdet solmi keväällä 2016 Digian kanssa yhteistyösopimuksen verkkopalvelun tuki- ja ylläpitopalveluista sekä sivustojen pien- ja jatkokehityksestä. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena oli vähentää A-lehtien oman organisaation työpainetta, jotta organisaatio voisi jatkossa keskittyä täysipainoisesti kasvattamaan digitaalista liiketoimintaansa uusien palveluiden muodossa. Samalla haluttiin kuitenkin varmistaa, että nykyiset verkkopalvelut olisivat jatkossakin hyvissä käsissä, ja että vika- ja ongelmatilanteissa olisi saatavilla asiantuntevaa apua.

Toisena, pitemmän aikavälin tavoitteena oli syventää A-lehtien oman organisaation teknistä kompetenssia Digian konsulttien avulla.

Tekninen auditointi selvitti lähtötilanteen

Ennen kuin A-lehtien verkkosivustot siirrettiin Digian tukipalveluiden piiriin, sivustoille toteutettiin tekninen auditointi, jonka tarkoituksena oli selvittää muun muassa käytetyt teknologiat, palvelimet, tietoturvan taso ja versionhallinta.

A-lehdet liitettiin osaksi Digian tukityönkulkua ja tiketöintijärjestelmää, jonka kautta vikatilanteisiin reagoidaan. Sopimus kattaa yhteensä 16 sivuston ylläpidon sekä tarvittavat päivitykset, monitoroinnin ja pienkehityksen.

Lisäksi Digian ohjelmistokehittäjät osallistuvat aktiivisesti A-lehtien verkkopalveluiden, esimerkiksi Lily.fi-sivuston jatkokehitykseen.

Sopimus kattaa yhteensä 16 sivuston ylläpidon sekä tarvittavat päivitykset, monitoroinnin ja pienkehityksen.

Uudet työkalut helpottavat ylläpitoa

Yhteistyö jatkuu edelleen, ja A-lehtien portfolio on Digian ylläpidossa. Digian tuomien työkalujen kautta kokonaisuus on helpompi hallita ja ylläpitää.

Lily.fi-sivustolle sekä lisättiin uusia toiminnallisuuksia että parannettiin olemassa olevia. Lisäksi A-lehtien omille kehittäjille esiteltiin uusia työkaluja, joiden avulla nopeutettiin aiemmin aikaa vieviä prosesseja.

A-lehdet on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Digian kanssa.

“Yhteistyö on sujunut vaivattomasti ja Digian konsulttien asiantuntijuus on tehnyt meihin ison vaikutuksen”, kommentoi A-lehtien kehitysjohtaja Arto Seppänen.

Digia jatkaa A-lehtien tuki-ja ylläpitopalvelujen tuottajana sekä kehitysresurssien tarjoajana esimerkiksi blogiportaali Lily.fi:n parissa (alusta Drupal), jossa Digian kehittäjät ovat auttaneet A-lehtien omaa teknistä tiimiä palvelun arkkitehtuurin optimoinnin kanssa.