Skip to content

Case Espoon kaupunki

Espoon kaupunki kehittää automatisointia Digian integraatiopalveluilla

Suomen toiseksi suurin kaupunki Espoo tehostaa ja automatisoi työtä Digian integraatiopalvelujen avulla. Digia toteutti Espoolle modernin ja turvallisen integraatioalustan, joka auttaa manuaalisen työn vähentämisessä. Digia huolehtii integraatioiden tuottamisesta ja hallinnoinnista asiantuntijakeskusmallilla, joka on palvellut hyvin kaupungin kehitystarpeita.

 

Espoo on paitsi Suomen toiseksi suurin kaupunki myös Suomen suurimpia työnantajia. Kaupunki tuottaa palveluja noin 300 000 asukkaalle ja noin 15 000 työntekijälleen. Ei olekaan ihme, että palvelujen tehostaminen digitalisaation ja modernien tietojärjestelmien avulla on Espoolle erittäin tärkeää.

”Pyrimme vähentämään manuaalista työtä ja nostamaan automatisaation astetta niin paljon kuin mahdollista”, kertoo IT-päällikkö Saku Jokinen. Tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman laadukkaita palveluja ja samalla lisätä tehokkuutta.

Jokinen kertoo, että järjestelmäintegraatioilla on tässä merkittävä rooli, sillä niiden avulla voidaan rakentaa pitkiä automatisoituja prosessiketjuja. ”Tyypillisesti integraation tarve lähtee siitä, että jossain on liikaa manuaalista työtä. Automatisointiin on toki muitakin työkaluja, mutta integraatiot ovat yksi tärkeimmistä”, hän toteaa. Parisen vuotta sitten kuitenkin huomattiin, että integraatioiden tekemiseen tarvitaan parempia työkaluja.

Mitä teimme

Millä teimme

Olemme saaneet uudesta järjestelmästä kaikki ne hyödyt, joita lähdimme hakemaan, ja yhteistyö sujuu erinomaisesti.

Saku Jokinen, IT-päällikkö, Espoon kaupunki

Haaste: miten tehdä automatisointia tehokkaammin

Espoon kaupungilla ei aiemmin ollut keskitettyä integraatioalustaa, vaan käytössä oli esimerkiksi suoria integraatioita järjestelmien välillä. Jokisen mukaan tämä johti moniin haasteisin. Ensimmäinen oli näkyvyyden puute. Jos integraatioihin tuli toimintahäiriöitä, sitä ei välttämättä heti huomattu, mikä heikensi järjestelmien toimintavarmuutta.

Myös uusien integraatioiden tekeminen oli hankalaa, ja sama koski vanhojen integraatioiden ylläpitoa. ”Esimerkiksi korjausten tekeminen oli hidasta ja vaikeaa, koska meillä ei ollut näkyvyyttä koko integraatioketjuun”, Jokinen toteaa. Kaikki tämä lisäsi kustannuksia ja hidasti automatisoinnin työtä.

Espoo haki työhön tehokkuutta kahdella tavalla. Ensinnäkin päätettiin hankkia moderni keskitetty integraatioalusta, jolla integraatioita voitaisiin toteuttaa helpommin ja tehokkaammin. Lisäksi haluttiin perustaa asiantuntijakeskus, joka toteuttaisi integraatioita ja kehittäisi automatisointia kokonaisvaltaisesti kaupungin ohjauksessa.

Vuoden 2021 lokakuussa Espoo valitsi kilpailutuksen perusteella Digian toteuttamaan nämä uudistukset. Kaupunki oli tehnyt yhteistyötä Digian kanssa integraatioiden alueella jo vuodesta 2018 lähtien, ja uuden sopimuksen myötä yhteistyötä tiivistettiin.

Lue myös blogi: Viisi integraatiotrendiä vuodelle 2023

Moderni alusta ja asiantuntijakeskus tehostavat automatisoinnin kehittämistä

Digia toteutti Espoolle modernin ja pilvessä toimivan integraatioalustan, joka perustuu Apache Camel -ohjelmistoon. Jokinen kertoo, että uusi alusta on jo tuonut Espoon kaupungille monia hyötyjä.

Integraatioita on ensinnäkin aiempaa helpompi ja nopeampi tehdä, ja tietojärjestelmien dataa saadaan paremmin kaupungin organisaation käyttöön. Lisäksi it-palvelujen luotettavuus on parantunut. Automaattisen valvonnan ansiosta integraatioiden ongelmat huomataan heti, ja keskitetyssä järjestelmässä ne voidaan korjata nopeasti.

Myös integraatioiden ylläpitäminen on muuttunut tehokkaammaksi. ”Pystymme esimerkiksi tekemään keskitetysti versiopäivityksiä ja integraatioiden elinkaaren hallintaa”, Jokinen kertoo.

Yksi hankinnan tavoitteista oli tietoturvan vahvistaminen, ja odotukset ovat tässäkin toteutuneet. ”Tietoturvan taso on noussut tuntuvasti uuden arkkitehtuurin ansiosta”, Jokinen toteaa. Lisäksi pilvipohjainen järjestelmä tuo joustavuutta ja jatkuvuutta integraatioalustan tekniseen ylläpitoon.

Digia ja Espoo tekevät yhteistyötä integraatioiden asiantuntijakeskusmallilla. Siinä Digian asiantuntijat vastaavat integraatioiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta Espoon IT-osaston ohjauksessa. Digia vastaa myös integraatiopalvelutuotannon hallinnoinnista ja johtamisesta, mihin kuuluvat esimerkiksi integraatioiden palvelu- ja hallintamallit.

Jokinen kertoo, että asiantuntijakeskusmalli on toiminut hyvin. ”Kuuntelemme toisiamme puolin ja toisin ja pyrimme pääsemään parhaaseen lopputulokseen. Meillä on hyvä yhdessä tekemisen meininki”, hän kiittää. Kehitystyötä tehdään esimerkiksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja sote-uudistuksen parissa, ja tavoitteena on jatkuvasti parantaa kaupungin tuottamia palveluja.

Espoon kaupungilla ollaan tyytyväisiä sekä uuteen integraatioalustaan että vuosia kestäneeseen yhteistyöhön Digian kanssa. ”Olemme saaneet uudesta järjestelmästä kaikki ne hyödyt, joita lähdimme hakemaan, ja yhteistyö sujuu erinomaisesti”, Jokinen kiittää.