Skip to content

Case FSP

FSP:n AIVOT-sovellus lataa IIoT:n edut

Pintakäsittelyyn erikoistunut FSP For Surface Protection Oy on kehittänyt IIoT-teknologiaa hyödyntävän AIVOT-sovelluksen tuotannon optimointiin. Sovellus kokoaa maalauslinjaston työvaiheista dataa Digian suunnitteleman ohjelmiston avulla.

 

Porvoossa 1964 perustetun FSP For Surface Protection Oy:n (aiemmin FSP Finnish Steel Painting) voidaan todeta luoneen pohjan suomalaiselle teolliselle pintakäsittelylle. FSP tarjoaa teollisen pintakäsittelyn lisäksi siihen liittyviä asiantuntija- ja lisäarvopalveluita, kuten alalle täysin uudenlaisia teknologiaratkaisuja.

FSP työllistää yli 300 pintakäsittelyalan ammattilaista Suomessa, Puolassa ja Virossa. Yritys toimii pääasiassa asiakkaidensa tuotantotiloissa ja on osa valmistusprosessia. FSP:n asiakkaita ovat muun muassa Cargotec, Patria, Sandvik ja Bronto Skylift.

Yritys on kasvanut ja kehittynyt tasaisesti ja vuosikymmenten saatossa siitä on kasvanut kansainvälinen konserni. FSP on yksi Euroopan johtavista teollisuuden pintakäsittelyalan yrityksistä, jonka tavoitteena on kasvaa alalla maailman suurimmaksi ulkoistettujen pintakäsittelypalveluiden kumppaniksi.

FSP:n AIVOT-sovellus toimii työkaluna tuotannon optimoinnissa, hallinnassa, seurannassa ja raportoinnissa. Tulevaisuudessa AIVOT-sovelluksen tarjoamaa teknologiaa voidaan hyödyntää pintakäsittelyn lisäksi myös muilla teollisuuden aloilla. Sovellus on samalla FSP:n vastaus vihreämmän pintakäsittelyteknologian kysyntään. Tulevaisuudessa järjestelmää kehitetään keräämään tuotannosta tietoa liittyen päästöihin ja energiankulutukseen.

Millä teimme

  • IoT-alusta
  • IoT-teknologia
  • Ketterä ohjelmistokehitys
  • Amazon Web Services (AWS)
Kun kehitysideaa lähdettiin toteuttamaan, tavoitteena oli työkalu, joka IIoT:tä hyödyntäen kerää pilvipalveluun mahdollisimman monipuolisesti ja tarkasti dataa eri prosessivaiheissa. AIVOT-sovellus on tuonut läpinäkyvyyttä prosessiin ja edesauttanut tiedolla johtamista. Tulevaisuudessa järjestelmää kehitetään keräämään tuotannosta tietoa liittyen päästöihin ja energiankulutukseen.

Kari Rinkinen, QHES Director, FSP

Tuotannon optimointi ja analysointi uudelle tasolle

Kun kehitysideaa lähdettiin toteuttamaan, tavoitteena oli työkalu, joka IIoT:tä hyödyntäen kerää pilvipalveluun mahdollisimman monipuolisesti dataa pintakäsiteltävien kappaleiden liikkeistä maalauslinjaston eri prosessivaiheissa. Mitattavia olosuhteita ovat esimerkiksi lämpö ja kosteus, jotka ovat kriittisiä osatekijöitä pintakäsittelyn onnistumisessa.

Olosuhteiden lisäksi sovellus tuo esiin prosessin pullonkauloja ja poikkeamia. Kerätyn tiedon perusteella tuotantoa voidaan optimoida ihan uudella tavalla, kun dataa on olemassa. Esimerkiksi läpimenoaikoja voidaan nopeuttaa. Raportoinnin jäljitettävyyden avulla on mahdollista palata tuotantoprosessin olosuhteisiin tarvittaessa. Pintakäsittelyn laatu paranee tarkan seurannan ansiosta.

AIVOT-sovelluksen pilotti valmistui 2021 FSP:n Raision toimipisteeseen eli Cargotec Finlandin tuotantolaitokseen, jossa FSP pintakäsittelee Multilift-brändin tuotteita. FSP:n entisen kehitysjohtajan Rauli Yrjänän suunnittelema sovellus vie pintakäsittelyn tuotannon optimoinnin ja analysoinnin uudelle tasolle, jossa IIoT:n antamat hyödyt on otettu ennakkoluulottomasti käyttöön.

”Sovellus keskittää tiedon keruuta. Aiemmin tieto oli hajallaan, joten sen hyödyntäminen oli haastavaa. Nyt tieto on samassa paikassa ja jatkuvasti analysoitavissa. AIVOT on tuonut läpinäkyvyyttä prosessiin ja edesauttanut tiedolla johtamista”, summaa QHES Director Kari Rinkinen FSP:ltä.

Lue myös Nordkalkille IoT-teknologioilla toteutetusta tuotantodatan raportointiratkaisusta 

Hyvällä yhteistyöllä kehitysideasta toimivaksi järjestelmäksi

AIVOT-sovelluksen kehitystyö ideasta toimivaksi järjestelmäksi vaati monen asiantuntijan ja osaajan työpanoksen. Lopputulos ei ole vain ohjelmointia ja laitteita, vaan toimivaa yhteistyötä. FSP:n, Digian ja Sarlinin yhteistyö sujui joustavasti ja saumattomasti, kun toinen jatkoi siitä, mihin toisen rooli päättyi.

Digia valikoitui AIVOT-sovelluksen ohjelmistotaloksi kilpailutuksen kautta. Sarlin toimittaa, konfiguroi ja huoltaa sensorit, joten tiedon keruu sujuu mahdollisimman tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Pintakäsittelyssä mittaustulosten pitää olla tarkkoja eikä vain suuntaa antavia.

Pilottiprojekti onnistui myös siinä mielessä, että jatkossa työ on helpompaa ja sovelluksen osa-alueet ovat toistettavissa, kun ohjelmisto ja sensorit on saatu onnistuneesti keskustelemaan keskenään. "Oli kiinnostavaa saada laitetasolla eri laitteiden kommunikoinnin signaalit ja liitännät toimimaan yhteen ohjelmiston kanssa ja viemään viestiä eteenpäin samassa muodossa", kertoo Sarlinin automaation ja digitalisaation tuotelinjapäällikkö Tatu Mehtonen.

Sovelluksessa on otettu iso askel pelkästä pilvipohjaisesta tiedonkeruusta datan monipuoliseen analysointiin, josta saa todellista liiketoiminnallista hyötyä. ”Tavoitteena on jatkossa tarjota sovelluksen teknologiaa myös muun kuin pintakäsittelyalan teollisiin prosesseihin. Kehitystyömme jatkuu vastuullisuusteemalla, kun tuotantoprosessin energiankulutus ja VOC-päästöt saadaan mukaan mitattaviin suureisiin", toteaa Rinkinen.