Skip to content

Case Keslog

Keslog vauhdittaa logistiikkaansa Digian ProSped-ratkaisulla

 


Kesko-konsernin logistiikasta huolehtivalla Keslogilla oli tarve kehittää toimitusten valvontaa tavalla, johon olemassa olleet järjestelmät eivät taipuneet. Lisäksi Venäjän viennin aloittaminen vuonna 2012 vaati täysin uusia toiminnallisuuksia. Keslogin tullaus- ja huolintajärjestelmä uudistettiin ja liitettiin osaksi konsernin järjestelmäkokonaisuutta.

 

“Meillä oli kasvava tarve kehittää toimitustemme valvontaa, ja olemassa olleet järjestelmät eivät siihen riittävän hyvin taipuneet”, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toiminut Keslogin logistiikkasuunnittelija Outi Liukkonen.

Toisena suurena syynä uudistukselle oli Venäjän viennin aloittaminen vuonna 2012 ja sen tuomat uudet järjestelmävaatimukset. Olemassa oleva järjestelmäkokonaisuus oli elinkaarensa loppupuolella, ja alkava Venäjän vienti vaati myös täysin uusia toiminnallisuuksia.

“Halusimme varmistaa, että meillä on käytössämme yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus,” Ruokakeskon järjestelmäasiantuntija Tanja Lilja lisää. Keslog on Ruokakeskon tytäryhtiö, ja Ruokakesko vastaa Keslogin tietojärjestelmistä.

Uudelle järjestelmälle asetettiin edellytyksiksi kokonaisuuden hallinta, korkea automaatioaste sekä hyvä integroitavuus muihin järjestelmiin.

Mitä teimme

 

Millä teimme

 

Digian avainhenkilöillä on logistiikkaan ja toimialaamme liittyvää ymmärrystä. Myös tullausasioihin löytyy erityisosaajia.

Outi Liukkonen, logistiikkasuunnittelija, Keslog

Digia valikoitui kumppaniksi kilpailutuksen kautta

Kumppani valittiin normaalin kilpailutusmenettelyn kautta. Tarjolla olleissa järjestelmissä ei lopulta ollut merkittäviä eroja, joten valinta tehtiin kumppani edellä.

“Keslogin käyttämät yhteistyökumppanit kertoivat positiivisesti Digian järjestelmästä ja osaamisesta, mikä vaikutti järjestelmävalintaan”, Liukkonen kertoo.

Digian tarjoama ProSped-tullihuolintajärjestelmä tarjosi kaiken olennaisen, ja ennen varsinaista hankintaa yhdessä toteutettu Proof of Concept -jakso vahvisti hankintapäätöksen.

“Valmiit tulliyhteydet Digian järjestelmässä olivat iso etu, eikä tulliasiointiin liittyvää sanomaliikennettä tarvinnut rakentaa erikseen”, Liukkonen mainitsee.

Integraatioilla tärkeä rooli

Järjestelmien integraatiolla on iso rooli logistiikassa. Se mahdollistaa paitsi saumattoman tiedonsiirron Kesko-konsernin sisällä, myös tiedonsiirron alihankkijoille ja takaisin.

Tärkeimmät jatkokehityshankkeet liittyvätkin sähköisen tiedonsiirron automaation lisäämiseen sekä konsernin sisällä että kumppaneille. Tähän liittyy uusien integraatioiden rakentaminen ja olemassa olevien liittymien parempi hyödyntäminen.

“Olemassa olevien liittymäratkaisujen laajempaa käyttöä haetaan aktiivisesti”, Lilja kertoo.

Sujuvaa yhteistyötä

Yhteistyö Keslogin ja Digian välillä jatkuu tiiviinä, vaikka alkuperäinen hanke on jo maalissa. Jatkokehitystä tehdään säännöllisesti. Liukkonen on tyytyväinen tapaan, jolla Digia on hoitanut yhteistyön. Toimivan tiimin löytämiseksi ollaan tehty töitä yhdessä.

“Digian avainhenkilöillä on logistiikkaan ja toimialaamme liittyvää ymmärrystä. Myös tullausasioihin löytyy erityisosaajia”, Liukkonen sanoo.

Jotta yhteistyö voisi toimia, digialaisilta vaaditaan tietenkin logistiikka-alan erityisosaamista, mutta myös Keskon liiketoimintoihin liittyvällä toimialaosaamisella on suuri rooli. Näistä asioista Digia saa kumppaniltaan kiitosta.