Skip to content

Case Lammaisten Energia

Ohjelmistorobotti hoitaa kirjanpitosiirrot automaattisesti kerran kuukaudessa, itsenäisesti ja virheettömästi


Lammaisten Energia on ekologinen edelläkävijä, joten ajatus ohjelmistorobotiikasta liiketoiminnan kehittämisessä istui yrityksen arvoihin alusta lähtien. Kun järjestelmätoimittaja kartoitti ohjelmistorobotiikasta kiinnostuneita asiakkaita, oli Lammaisten Energia kiinnostunut lähtemään projektiin. Mahdollisia robotisoitavia kohteita tunnistettiin useampia, mutta ensimmäiseksi kohteeksi valittiin kirjanpitoaineistojen siirto.

 

Lammaisten Energian ohjelmistorobotti työskentelee taloushallinnon parissa ja tekee kirjanpitoaineistojen siirtoa kerran kuukaudessa. Ohjelmistorobotti hoitaa itsenäisesti aineistojen siirron kirjanpitoon.

Aineistojen sisäänlukua hallinnoidaan Excel-muotoisen ohjaustiedoston avulla. Ohjaustiedostossa määritellään ohjelmistorobotin työaika ja esimerkiksi se, siirtääkö robotti aineistot leikepöytäsiirtona vai siirtotiedostolukuna.

Robotti hakee aineistot itsenäisesti, tekee tarvittavat tarkastukset ja täsmäytykset sekä ajaa aineistot sisään kirjanpitoon. Aineistojen siirtoon kuluva aika riippuu aineistojen määrästä. Virheellisistä aineistoista ohjelmistorobotti lähettää ilmoituksen vastuuhenkilölle.

Mitä teimme

 

Millä teimme

 

Halusimme olla avoimin mielin mukana kehityksessä ja kokeilemassa uusia ratkaisuja. Osaaville ihmisille riittää töitä, vaikka prosesseja automatisoitaisiin.

Kimmo Kivikko, toimitusjohtaja, Lammaisten Energia

Robotiikan mahdollisuudet

Toimitusjohtaja Kimmo Kivikko näkee ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet ja uskoo robotiikan vapauttavan ihmisten aikaa mielekkäämpiin tehtäviin.

”Robotiikasta puhutaan nykypäivänä paljon ja aihe on ihmisten huulilla. Robotiikkaa ei kuitenkaan ole vielä laajasti hyödynnetty ja potentiaalia on paljon. En näe robotiikkaa välttämättömänä pahana, vaan enemmänkin mahdollistajana.”

Lammaisten Energialla lähdettiin liikkeelle kirjanpitoaineistojen siirron robotisoinnista, mutta kehitysputkessa on muitakin kohteita. Lammaisten Energialta lähtee asiakkaille kuukausittain noin 5 000–7 000 sähkölaskua, joten tässä on yksi mahdollinen robotisointikohde.

Ohjelmistorobotiikan jatkokehitysmahdollisuuksia käydään yhdessä läpi Bright Idea -workshopissa toukokuussa. Workshoppiin osallistuu myös Lammaisten Energian taloushallinnon yhteistyökumppani Smart Energiapalvelut.

Ajatuksia robotiikasta

"Olen kuullut sanottavan, että robotiikka vie ihmisten työt. Itse näen asian niin, että työn luonne ja osaamistarpeet muuttuvat erilaisiksi. Aiemmin tarvittiin osaamista rutiinitehtäviin, jatkossa työhön kuuluu robotin hallinnointi", sanoo Kivikko.

"Lammaisten Energialla ohjelmistorobotti ei ole vienyt kenenkään töitä. Olemme pieni organisaatio ja meillä työntekijät hoitavat monia eri tehtäviä. Emme laske säästettyjä henkilötyövuosia, vaan panostamme mielekkääseen tekemiseen ja siihen, mistä ihmistyölle saadaan suurin lisäarvo. Osaaville ihmisille riittää töitä, vaikka prosesseja automatisoitaisiin.”

Lammaisten Energian robottihanke pähkinänkuoressa

Tarve:
Kirjanpitoaineistojen siirron automatisointi.

Ratkaisu:
Ohjelmistorobotti hoitaa kirjanpitosiirrot automaattisesti kerran kuukaudessa, itsenäisesti ja virheettömästi.

Hyödyt:
Ohjelmistorobotti vähentää manuaalitöitä kuun vaihteessa, joka on muutenkin kiireistä aikaa. Työntekijöiltä vapautuu työaikaa muihin tehtäviin ja kirjanpitosiirrot tulee hoidettua täsmällisesti ja virheettömästi.