Case Liikennevirasto

Digia Iiris -tilannekuvapalvelu auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa


Liikennevirasto tarvitsi ratkaisun, jonka avulla valvoa järjestelmiä ja palveluita poikkeuksien havainnoimiseksi. Sellaisen tarjosi Digia Iiris -tilannekuvapalvelu, joka auttaa Liikennevirastoa pysymään tilanteen tasalla, tarjoten lisänäkymän järjestelmiin myös muille toimittajille. Tilannekuvapalvelun lisäksi ratkaisu sisältää lokienhallinnan.

milla-teimme.pngMillä teimme

Tilannekuvapalvelu on tuonut järjestelmät niitä operoiville tutummaksi, kun on päästy syvällisemmin tarkastelemaan statistiikkaa ja katsomaan, toimiiko kaikki kuten pitää. Tarve nähdä järjestelmien, palveluiden ja palvelimien tila sekä ymmärtää niitä on suuri.

Jarmo Purkunen, tuotantopäällikkö, LiikennevirastoDigia Iiris -tilannekuvapalvelu auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa

Liikennevirasto tarvitsi työkalun auttamaan monitoimittajaympäristön seuraamisessa ja poikkeuksien havainnoinnissa. Digia Iiris -tilannekuvapalvelu auttaa nyt Liikennevirastoa pysymään tilanteen tasalla, tarjoten lisänäkymän järjestelmiin myös muille toimittajille.

Mikä on integraatioiden ja palvelinten tila? Onko alustassa ongelmia? Nopea vilkaisu näytölle riittää: jos statuslaatat ovat vihreinä, kaikki on kunnossa. Entä jos havaitaan poikkeamia? Tällöin ongelmiin päästään pureutumaan etukäteen ja korjaamaan ennakoivasti.

Tästä on kyse Digia Iiris -tilannekuvapalvelussa, joka valvoo Liikennevirastolla kasvavaa määrää järjestelmiä ja palveluita auttaen häiriötilanteiden ennakoimisessa. Tilannekuvapalvelun lisäksi ratkaisu sisältää lokienhallinnan.

Monen kokin soppa selkeämmäksi

Monelle organisaatiolle seuraava haaste saattaa kuulostaa tutulta: järjestelmiä ja toimittajia on useampia, jolloin kokonaiskuva saattaa olla vaikeasti hahmotettavissa ja valvottavissa. Tällainen tilanne oli Liikennevirastolla, joka kaipasi tarkempaa kuvaa järjestelmiensä ja palvelimiensa tilasta.

”Meillä on ollut hajanaisia eri toimittajien näkymiä siitä, miten palvelimet tai sovellukset toimivat, mutta meiltä on puuttunut yhtenäinen kuva, emmekä ole nähneet palvelimien ja sovellusten välisiä riippuvuuksia. Tällöin ongelmatilanteita on ollut vaikea lähteä ratkaisemaan, koska meillä ei ole ollut käsitystä, mikä on normaalitilanne tai mikä poikkeaa normaalitilanteesta”, kuvailee Liikenneviraston tuotantopäällikkö Jarmo Purkunen.

Normaalitilanteen selvittämiseksi tarvittiin ratkaisu, joka valvoisi kokonaiskuvaa ja mahdollisia poikkeamia. Sellaisen tarjosi Digia Iiris -tilannekuvapalvelu, jonka pilotointi aloitettiin Liikennevirastossa 2016.  Keväällä 2017 päästiin varsinaisen käyttöönoton aloittamiseen. Nyt Digia Iiris valvoo esimerkiksi SOA-toimiston integraatiovälineitä ja alustoja, sekä liikenteen olosuhdetietoja keräävää Lotju-järjestelmää. Käyttöönotto myös muihin järjestelmiin ja palveluihin on parhaillaan käynnissä.

Syvempää ymmärrystä järjestelmistä

Digia Iiriksen myötä Liikennevirastolla on parempi käsitys muun muassa häiriönhallinnasta. Palvelun tarjoamat näkymät ja data ovat myös lisänneet ymmärrystä järjestelmäympäristöstä.

”Tilannekuvapalvelu on tuonut järjestelmät niitä operoiville tutummaksi, kun on päästy syvällisemmin tarkastelemaan statistiikkaa ja katsomaan, toimiiko kaikki kuten pitää”, Purkunen kertoo.

Digia Iiris on auttanut Liikennevirastoa taklaamaan monitoimittajaympäristön valvonnan haasteita.

”Palvelun toimittajan valvonta saattaa olla säädetty häiriö- ja tapahtumahallinnan sekä palvelutasomittauksen näkökulmasta toimittajaystävälliseksi. Tilaajana olemme toimittajan mittausten varassa, ellei käytössä ole toista mittausta. Digia Iriksen avulla voimme tarkistaa ja vertailla palvelun toimittajan valvonnan ja raportoinnin tuloksia Iriksen tuloksiin ja muodostamaan paremman käsityksen tuotettujen palvelujen tasosta. ”

Ratkaisusta ovat Purkusen mukaan hyötyneet myös muut palveluiden ja järjestelmien toimittajat.

”Digia Iiriksen avulla sovellustoimittajat saavat tarkan ja yksityiskohtaisen kuvan tuottamiensa palveluidensa toiminnasta ja käsityksen palvelun normaaleista vasteajoista ja kuormitustasoista (Baseline). Suhtautuminen palveluun on ollut heidän puoleltaan positiivista”, hän jatkaa.

Purkunen kuitenkin muistuttaa, ettei pelkkä ohjelmisto ratkaise kaikkia valvonnan haasteita. Tärkeän työkalun se kuitenkin tarjoaa.

”Kokonaiskuvan muodostaminen vaatii sellaista tietoa palveluista, palvelujen välisistä suhteista ja sovelluksista, joita tilannekuvapalvelu ei kaikilta osin pysty tarjoamaan. Lisäksi tietenkin tarvitaan ymmärrystä siitä, milloin kyseessä on häiriötilanne ja milloin kaikki on kuten pitääkin.”

Samalla kun Digia Iiris on parantanut kokonaisnäkymää, on se tuonut myös muutoksia toimintamalleihin ja muihin käytäntöihin. Toimintamalleja on tarkennettu esimerkiksi sen osalta, miten toimitaan, kun tilannekuvapalvelu ilmoittaa poikkeuksesta. Tämän myötä myös koko organisaatio voi poikkeustilanteissa toimia tehokkaammin, kun yhteiset pelisäännöt ovat selvillä.

Digia Iiris on auttanut Liikennevirastoa taklaamaan monitoimittajaympäristön valvonnan haasteita.

Tarve ymmärtää järjestelmiä on suuri myös tulevaisuudessa

Liikenneviraston erityinen järjestelmäympäristö asettaa haasteita mille tahansa valvontatyökalulle. Implementointi vie aikaa, kun kokonaisuuteen kuuluu erilaisia järjestelmiä ja riippuvuussuhteita. Kova työ palkitsee kuitenkin tekijänsä.

”Oikeastaan jokainen palvelu ja järjestelmä on meillä erilainen, jolloin jokainen tilannekuvapalvelun piiriin tuleva osa täytyy implementoida erikseen. Jos ympäristömme olisi homogeenisempi, käyttöönotto olisi tietysti nopeampaa”, Purkunen avaa.

”Mutta sen jälkeen, kun halutut mittarit on määritelty ja tilannekuvapalvelu on saatu käyttöön, homma pelaa.”

Tilausta Digia Iiriksen kaltaiselle tilannekuvapalvelulle on myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Digia Iiriksen saavat käyttöönsä Liikennevirastolla kaikki halukkaat

”Tarve nähdä järjestelmien, palveluiden ja palvelimien tila sekä ymmärtää niitä on suuri”, Purkunen päättää.