Case Nurminen Logistics

Digian huolinta- ja varastojärjestelmät tukevat Nurminen Logisticsin pyrkimystä kohti kannattavaa kasvua


Nurminen Logistics pyrkii tehostamaan liiketoimintaansa ja nopeuttamaan logistiikan prosesseja digitalisaation avulla. Yritys yhtenäisti monimutkaisen järjestelmäarkkitehtuurinsa ottamalla käyttöön Digian toimittamat ProSped huolinta- ja ProStock varastojärjestelmät. Vaikutukset ovat olleet merkittävät.

Jos listattaisiin perinteikkäimpiä logistiikka-alan toimijoita Suomessa, olisi Nurminen Logistics tuolla listalla korkealla. Yritys on perustettu vuonna 1886, jonka jälkeen se on käynyt läpi monta liiketoiminnallista murrosta. Digitalisaatio on näistä vain viimeisin.

Tänä päivänä yritys on moderni kannattavaan kasvuun tähtäävä kolmannen osapuolen logistiikkapalveluita (3PL) tarjoava yritys, joka työllistää yli 200 henkeä ja toimii viidessä eri maassa. Erityinen ylpeyden aihe yritykselle on viikoittain Suomen ja Kiinan väliä liikennöivä konttijuna.

Digia on tukenut Nurminen Logisticsin digitaalista transformaatiota toimittamalla heille huolinta- ja varastojärjestelmät ProSped ja ProStock.

Petri Luurila on pitkän linjan IT-ammattilainen, jolla on tiukka näkemys liiketoiminnan kehittämisestä digitalisaation avulla. Luurila aloitti Nurminen Logisticsin CIO:n tehtävässä syksyllä 2019, jolloin Digian kanssa tehty yhteistyö oli ollut käynnissä jo jonkin aikaa.

”Yhteistyö Digian kanssa alkoi huolintajärjestelmien uusimisesta sekä yhtenäistämisestä, jonka jälkeen sama tehtiin varastojärjestelmille. Itse tulin mukaan siinä vaiheessa, kun varastojärjestelmien tuotantokäyttö oli osittain jo aloitettu”, Luurila kertoo.

mita-teimme.pngMitä teimme

  • huolinta- ja varastojärjestelmä

milla-teimme.pngMillä teimme

Digian tekninen osaaminen ja liiketoimintaymmärrys on ollut erinomaista. Mitään ei ole tarvinnut vääntää rautalangasta, vaan olemme ymmärtäneet toisiamme erinomaisesti. Digian kanssa tehdyllä yhteistyöllä on ollut suuri vaikutus siihen, että olemme onnistuneet tehostamaan ja modernisoimaan liiketoimintaamme.

Petri Luurila, CIO, Nurminen Logistics

Digitalisaatiolla iso rooli muutoksessa

Logistiikka-alalla dokumentaation ja tietojen välittämisen merkitys on suuri. Tämän vuoksi sen voidaan ajatella hyötyvän erityisen paljon digitalisaatiosta. Kehitys on kuitenkin edennyt alalla verrattain hitaasti, johtuen mm. käytössä olevista legacy-järjestelmistä ja syvälle juurtuneista käytännöistä.

Nurminen Logisticsilla ymmärrettiin kuitenkin muutoksen välttämättömyys. Yritys kehittää liiketoimintaansa aktiivisesti ja aikoo olla logistiikka-alan digitalisaation etulinjassa.

Digia valikoitui järjestelmätoimittajaksi vakuuttavien näyttöjensä perusteella. Pitkä kokemus ja laaja ymmärrys toimialan tarpeista olivat tärkeä kriteeri kumppanin valinnassa.

”Vuosien saatossa järjestelmäarkkitehtuuri oli muodostunut varsin värikkääksi. Käytössä oli päällekkäisiä ratkaisuja, jonka lisäksi osa teknologioista oli tullut teknisesti tiensä päähän. Edeltäjäni ymmärsivät arkkitehtuurin selkiyttämisen, prosessien digitalisoimisen ja integraatioratkaisujen kehittämisen välttämättömyyden”, Luurila sanoo.

Lue myös Case Beweship: Kansainväliseen toimintaan soveltuva asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä >>

Järjestelmiä uusittiin systemaattisesti – ensimmäisenä otettiin käyttöön huolinnan ratkaisut

Ensimmäisenä yhtenäistettiin huolintajärjestelmät. Digian ProSped teki vaikutuksen Nurminen Logisticsin silloisiin päättäjiin käytettävyydellään, integraatiovalmiudellaan ja sisäänrakennetuilla yhteyksillä mm. Tullin järjestelmiin. Ratkaisu saatiin käyttöön alkuvuodesta 2018.

”Huolintajärjestelmä on ollut käytössämme muutaman vuoden, ja vaikken itse ollutkaan silloin talossa, on selvää, että vaikutukset ovat olleet positiivisia. Jo pelkästään ratkaisujen yhtenäistämisellä ja integraatiovalmiuden parantamisella on ollut valtava merkitys toiminnan tehokkuuteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä”, Luurila toteaa.

Lue myös Case Keslog: Keslog vauhdittaa logistiikkaansa Digian ProSped-ratkaisulla >>

Varastojärjestelmä ProStockiin kehitettiin mobiliteettiratkaisut 3PL-toimijan tarpeisiin yhteistyössä

Varastojärjestelmien yhtenäistäminen oli vuorossa seuraavaksi. Nurminen Logisticsilla oli eri yksiköissään käytössä useita itse rakennettuja erillisratkaisuja, jotka myös haluttiin yhtenäistää ja modernisoida. Projektia alettiin valmistella heti aiemman valmistuttua.

Vuosaaren satamassa ProStock on ollut tuotantokäytössä keväästä 2019, mutta sitä jatkokehitettiin vielä tämän jälkeenkin. Hanketta oli aiemmin hidastanut Nurminen Logisticsissa tapahtuneet henkilöstövaihdokset, mutta Petri Luurilan tultua mukaan kehitysyhteistyössä siirryttiin ketterään ja tehokkaaseen sprinttimalliin.

”Järjestelmähankkeiden onnistuminen on kiinni liiketoimintajohdon sitoutumisesta projektiin. Meillä vaihtui useampi avainhenkilö hankkeen aikana, joka luonnollisesti vaikutti sen etenemiseen. Minä tulin yritykseen johtamaan digitalisaatiohankkeita ja ensimmäisenä tehtävänäni suoritin tämän hankkeen osalta sisäisen uudelleenorganisoitumisen. Digia tuki meitä tässä hienosti ja järjesti joustavasti oman toimintansa meidän tarpeitamme vastaavaksi”, Luurila kertoo.

Mobiliteettitoimintoja 3PL-toimijan tarpeisiin ei ollut olemassa valmisratkaisuna, vaan se kehitettiin Digian ja Nurminen Logisticsin välisenä yhteistyönä. Lopputuloksena syntynyt ratkaisu on ollut suuri parannus aiempaan.

”Mobiiliratkaisut olivat käytössä jo aiemmin, mutta ne toimivat langattomassa verkossa ja tiedon siirtäminen käsipäätteistä järjestelmään vaati erillisen toimenpiteen. Digia OTE toimii mobiiliverkossa, ja kaikki data kirjautuu automaattisesti myös taustajärjestelmään, joten käyttövarmuudessa ja tehokkuudessa on tapahtunut merkittäviä parannuksia”, Luurila toteaa.

Digia on vakuuttanut osaamisellaan

Nurminen Logisticsin organisaatiossa ollaan kaiken kaikkiaan tyytyväisiä Digian kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Digian toimialatuntemus on taannut ratkaisujen toimivuuden ja yhteistyön sujuvuuden. Osana suurempaa digitalisaatiohanketta Digian toimittamat järjestelmät ovat auttaneet Nurminen Logisticsia tehostamaan arkista toimintaansa sekä kääntämään liiketoiminnan kannattavaan kasvuun.

”En ole ollut mukana yhteistyössä Digian kanssa alusta asti, mutta voin todeta tyytyväisyyteni näkemääni. Heidän tekninen osaamisensa ja liiketoimintaymmärryksensä on ollut erinomaista. Mitään ei ole tarvinnut vääntää rautalangasta, vaan olemme ymmärtäneet toisiamme erinomaisesti. Toimitettujen ratkaisujen integraatiovalmius on myös ollut erinomainen, joka on erittäin tärkeää tällaisessa kokonaisuudessa. Digian kanssa tehdyllä yhteistyöllä on ollut suuri vaikutus siihen, että olemme onnistuneet tehostamaan ja modernisoimaan liiketoimintaamme”, Luurila toteaa lopuksi.