Skip to content

Case Scania Suomi

Murmeli-robotti hoitaa rutiinitöitä ja vapauttaa työntekijöiden aikaa oleellisiin tehtäviin 

Kiinnostus robotiikkaa kohtaan heräsi Scanialla jo jokin aika sitten. Yhtiö lähti tutkimaan avoimin mielin työnkulkujen kehittämistä ja tunnistamaan mitkä prosessit vaatisivat automaatiorobotiikkaa ja täten olisivat hyödyksi Scanialle sekä työntekijöille. Haasteeksi yhtiön taloushallinnon puolella oli ilmennyt rutiininomaiset työt, jotka veivät työntekijöiltä paljon aikaa ja jotka olisi mahdollista delegoida robotin hoidettavaksi. 

 

”Selvitimme tehtäviä, jotka toistuivat päivittäin, olivat määrämuotoisia ja selkeästi veivät ihmisten työaikaa noin 2–3 tuntia päivässä”, kertoo Scanian Retail Manager Riitta Talvitie. 

Päämääränä oli parantaa Scanian asiakaspalvelua prosesseissa, jotka toistuvat usein samanmuotoisina. Täten lisättäisiin myös työntekijöiden tehokkuutta, vähennettäisiin virheitä ja parannettaisiin asiakaspalvelun laatua. Scania pyrkii myös yhtiönä kehittymään digitalisaation mukana, niin tuotteissaan kuin liiketoiminnassaankin ja tämän RPA mahdollistaa. 

Robottien sijaan Scanialla hyödynnettiin jo olemassa olevissa ohjelmissa olevaa automatiikkaa, koska tämä oli helpompi tapa toimia kuin täysin uuden ohjelmistorobotin rakentaminen. Pistemäisten ratkaisujen ketjuttaminen kokonaisiksi toimintaprosesseiksi on kuitenkin usein haastavaa tai jopa mahdotonta. 

Mitä teimme

Millä teimme

  • Murmeli-robotti
Selvitimme tehtäviä, jotka toistuivat päivittäin, olivat määrämuotoisia ja selkeästi veivät ihmisten työaikaa noin 2–3 tuntia päivässä. 

Riitta Talvitie, Retail Manager, Scania Suomi Oy

Murmeli-robotti pähkinänkuoressa

Tehtävä: Toimittajan perustaminen. 

Vastuu & tulos:  Murmeli perustaa uusia toimittajia Scanian taloushallinnon järjestelmään. 

Uuden toimittajan avauspyyntö lähetetään tikettijärjestelmään, josta robotti käy sen katsomassa. 

Jos kyseessä on hyväksytty uusi toimittaja, täyttää Murmeli tiedot taloushallinnon järjestelmään. 

Robotin ajo tapahtuu kaksi kertaa päivässä. 

Oikean RPA-kumppanin löytäminen

Scanialla on konsernissa edistyneitä RPA-ratkaisuja, mutta Scania Suomi halusi paikallisesti ratkaisun, joka mahdollistaa helpon aloittamisen kohtuullisella alkuinvestoinnilla. Tällä tavoin pystytään todentamaan tekniikan toimivuus nopeasti ja tehokkaasti. Tästä syystä projektiin valittiin mukaan Digia, joka mahdollisti automaatioprojektin liikkeelle lähdön helppouden. 

"Digia lähestyi asiaa palvelumallin muodossa. RPA-ratkaisuissa alkuinvestointi on usein kallis ja vaatii joko konsulttikehittäjän tai oman talon sisäisen kehittäjän, joka vie automatisointia eteenpäin. Tämä muodostaa aina omat haasteensa", kertoo IT Manager Tomi Lehtinen. 

 

Scania on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhönsä Digian kanssa. Koska RPA-ratkaisua tarjottiin palveluna, jäi heille asiakkaina vain tehtäväksi kertoa, mitä he automatisoinnilta toivoivat ja seurata kehitystä. Tomin mukaan yhteistyö on sujunut myös eri kumppaneiden välillä todella vaivattomasti. Hän on ollut aikaisemmin mukana RPA-projekteissa edellisissä tehtävissään ja kokee, että tällä kertaa kustannus ja robotista saatava hyöty ovat selkeästi kulkeneet käsi kädessä. Robotin käyttöönotossa keskiössä oli ajatus, että missä kaikessa Scania sitä voisi nyt ja tulevaisuudessa hyödyntää. 

Tällä hetkellä työn alla on tilinavaushakemukseen liittyvä tehtävä, joka etenee kohti valmistumista koko ajan. Scanialla on ideoita myös uusille automatisoitaville tehtäville. 

RPA mahdollisuutena

On fakta, että robotiikka vaatii aina ihmisen apua. Siitä huolimatta ohjelmistorobotiikka voi herättää huolta siitä, että ihmisten työt siirtyvät täysin roboteille. Scanialla on ollut alusta asti ymmärrys siitä, että robotin tarkoitus on vapauttaa työntekijöille aikaa niihin tehtäviin, jotka ovat oleellisia. Siitä huolimatta muutos tuo aina pientä epäilystä mukanaan. 

”Olen aina ollut sitä mieltä, että robotin tekemät asiat ovat sellaisia, mitä kukaan ei oikeasti halua tehdä. Robotti vie kyllä töitä, mutta vain niitä, joita kukaan ei ole kiinnostunut tekemään – monotonisia ja itseään toistavia työtehtäviä. Kun ne saadaan pois tieltä, voivat työntekijät keskittyä haastavampiin tehtäviin, jotka vaativat enemmän aikaa", tuumaa Tomi. 

Projektiin on otettu mukaan paljonkin eri tehtävien asiantuntijoita, jotka ovat sen kautta saaneet enemmän käsitystä robotiikasta yleisesti. Riitta kertookin huomanneensa kiinnostuksen RPA-hanketta kohtaan nousseen sen myötä, mitä enemmän ihmisiä siihen on otettu mukaan. Tämän myötä on tullut intoa tehdä hankkeesta toimiva ja kaikkia hyödyttävä. 

Scanian ainoa yhteistyökumppani ohjelmistorobottiprojektissa ei suinkaan ole ollut Digia. Murmelille seuraavaksi tulevassa asiakkaan tilinavaushakemukseen liittyvässä tehtävässä on ollut mukana myös Scanian pitkäaikainen yhteistyökumppani Suomen Asiakastieto Oy. 

Yhteistyötä yli rajojen

Asiakastiedon rooli Scanian robottiprojektissa on ollut tukea muutama vuosi sitten selainpalvelukäytölle toteutetun Optimi-luottopäätösmallin viemistä taloushallinnon järjestelmään. Ajatus automatisoinnista on lähtenyt käyntiin jo vuosia sitten, koska päätöksiä, prosessia ja manuaalityötä on tahdottu vähentää. 

”Olemme tukemassa integraation tekemistä. Kun kyseessä on asiakkaalle räätälöity luottopäätösmalli, sitä voidaan tarvittaessa säätää taholtamme asiakkaan toiveiden mukaisesti siten, ettei se vaikuta jo tehtyyn toteutukseen”, kertoo Anssi Herlin, Suomen Asiakastieto Oy:n Account Manager. 

Asiakastieto toimittaa myös luottopäätösmallin raportoinnin, jolloin voidaan tehdä mahdollisia muutoksia ja seurata mallin toimivuutta. 

Avaimet onnistumiseen

Robotiikkaan Anssi suhtautuu positiivisesti ja kertoo pitäneensä Scanian kanssa tehtyä projektia erittäin mielenkiintoisena. Asiakastiedon osallistumista on myös helpottanut se, että Digian puolelta on pidetty lankoja käsissä ja heidät on pidetty jatkuvasti ajan tasalla projektin kulusta. Täten myös Asiakastiedon puolelta on ollut helpompaa sekä nopeampaa reagoida muutoksiin. Hän on myös pitänyt positiivisena seikkana sitä, että Digian puolelta asiakkaan toiveet ovat otettu hyvin huomioon. 

Hyvä kumppanuus on toteutunut monellakin tapaa Scanian robottihankkeessa, niin Digian kuin myös Asiakastiedon toimiessa tukena siinä. Anssi on ollut monissa integraatioprojekteissa mukana ja pitää onnistuneimpina niitä, joissa asiakkaan toiveet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Hän kokee, että Scanian projekti on hyvä esimerkki hankkeesta, joka on sujunut kaikkien siihen osallistuneiden kannalta erinomaisesti niin kommunikaation kuin myös tekemisen osalta.