Skip to content

Case STEP

Lisävoimaa datasta pilvestä toimivan kokonaisratkaisun avulla

Teollisuuden energiaratkaisuja tarjoava Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy laittoi datan hyödyntämisessä uuden vaihteen silmään ja uudisti datan keräämisen ja käsittelyn ratkaisunsa. Kirkkaimpana tavoitteena uudistuksessa oli asiakkaiden parempi palveleminen.

 

Sanonta ”toisen roska on toisen aarre” sopii kuvaamaan STEPin toimintaa. Yrityksen liiketoiminnan keskiössä on teollisuudessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen uudelleen energiantuotannossa. Tavoitteena on 100 prosenttinen kiertotalous, eli ettei mitään menisi hukkaan. STEP on Veolia-konsernin ja Porin Energian omistama yritys, jonka toiminta keskittyy teollisuusalueille eri yritysten tehtaiden yhteyteen. Toimintaa on muun muassa Harjavallassa, Seinäjoella ja Koskenkorvalla.

STEP etsii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia erilaisten sivujakeitten hyödyntämisestä energiakäyttöön. Siksi oli luonnollista, että myös datan hyödyntämisen roolia yrityksen toiminnassa haluttiin parantaa ja kasvattaa – tarjoaahan data tehokkaasti hyödynnettynä mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Millä teimme

  • Microsoft
  • Google Cloud Platform
Pääsyy Digian valitsemiseen kumppaniksi oli luottamus heidän osaamiseensa. Odotukset olivat korkealla, mutta silti yllätyimme digialaisten osaamisesta ja taidoista. Yhteistyö on ollut onnistunutta ja antoisaa.

Harry Tuomisto, ICT Development Engineer, STEP Oy

Alusta kuntoon

Dataa kerättiin ja hyödynnettiin STEPillä jo valmiiksi, mutta käytetyt ratkaisut kaipasivat päivittämistä. Data kerättiin fyysisille palvelimille ja tiedonsiirtomenetelmät eivät olleet parhaat mahdolliset nykypäivän tarpeisiin nähden. Myös raportteja ja tiedon visualisointia haluttiin kehittää.

”Tavoitteena oli skaalautuva ja ketterä kokonaisratkaisu, joka tukisi liiketoimintamme kehitystä myös tulevaisuudessa”, tiivistää STEPin ICT Development Engineer Harry Tuomisto.

”Halusimme myös valmistautua ja varautua paremmin yrityksen ja liiketoimintojen laajentumiseen. Kun data on ketterämmin käytössä ja hyödynnettävissä, tuo se meille enemmän mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan”, hän lisää.

Tärkeäksi tavoitteeksi Tuomisto nimeää myös asiakkaiden paremman palvelemisen datan avulla.

”Täytyy muistaa, että teemme tätä työtä asiakkaillemme ja haluamme tuottaa datan avulla lisäarvoa heille. Sen jälkeen tulevat vasta muut datan hyödyntämisen kohteet.”

Tavoitteet mielessään STEP lähti kehityshankkeeseen tekemällä kattavan esiselvityksen erilaisista vaihtoehdoista. Lähtökohtana oli halu keskittää datan tallennus jatkossa pilveen, joka tarjoaisi toivottua skaalautuvuutta ja ketteryyttä. Datan visualisointiin toivottiin myös sopivaa ratkaisua.

”Kävimme pohjatyön aikana läpi eri vaihtoehtoja. Moni vaihtoehto päädyttiin hylkäämään alkuvaiheessa, koska ne eivät pystyneet vastaamaan kaikkiin vaatimuksiimme,” Tuomisto kertoo.

Teknologiavalintoja ohjasivat myös Veolian aiemmin tekemät konsernitasoiset valinnat ja selvitykset. Lopulta kokonaisratkaisu päätettiin rakentaa Googlen ja Microsoftin tuotteista. Vaa’assa painoivat soveltuvuus, kustannustehokkuus sekä osaajien saatavuus.

”Halusimme valita sellaiset teknologiat ja tuotteet, joihin löytyy laajaa osaamista myös Suomesta. Nyt emme ole yhden toimittajan varassa teknologioiden, saati toteutuksen näkökulmasta.”

Luottamus ohjasi kumppanivalinnassa

Pohjatyön jälkeen STEP lähti kartoittamaan potentiaalisia kumppaneita. Mukaan uudistustyöhön valikoitui Digia, jonka ehdotukset etenemisestä tekivät vaikutuksen. Yhteistyö aloitettiin pilottihankkeella, jossa syvennettiin ja viimeisteltiin STEPin jo tekemää esiselvitystä.

”Pääsyy Digian valitsemiseen kumppaniksi oli luottamus heidän osaamiseensa. Odotukset olivat korkealla, mutta silti yllätyimme digialaisten osaamisesta ja taidoista. Yhteistyö on ollut onnistunutta ja antoisaa”, Tuomisto kuvailee.

Nyt STEPillä on käsissään kokonaisratkaisu, joka vastaa projektin aluksi asetettuihin tavoitteisiin, kuten skaalautuvuuteen ja ketteryyteen. Perusta on kunnossa, ja seuraavaksi alkaa varsinainen työ datan hyödyntämisen kehittämiseksi ja laajentamiseksi.

”Haluamme kasvattaa datan hyödyntämistä jatkossa esimerkiksi liiketoiminnassa, tuotannossa ja henkilöstönohjaamisessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että data auttaisi ennakoinnissa sekä tarjoaisi tukea päätöksentekoon”, Tuomisto luettelee.

”Tärkeä tavoite on, että haluamme palvella asiakkaitamme paremmin myös datan avulla, ja että myös asiakkaat voivat sen kautta kehittää omaa liiketoimintaansa.