Skip to content

Case Savon Voima

Savon Voima on Itä-Suomen suurimpia ja tunnetuimpia energia- ja sähköverkkoyhtiöitä. Yhtiöllä oli tarve uudistaa ...

Case eSett

Suomalainen eSett hoitaa kriittisen tärkeää tehtävää – niin kutsuttua taseselvitystä – Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla. ...

Case Fingrid

Sähkön kantaverkosta vastaava Fingrid on Suomen kriittisimpiä toimijoita niin yhteiskunnan toiminnan kuin ...

Case Voimatel

Energiajärjestelmiin on tulossa lähivuosina valtavia muutoksia, ja suomalainen Voimatel toimii tämän murroksen ...

Case Caruna

Sähkönjakeluyhtiö Caruna halusi parantaa suurasiakkaidensa asiakastyytyväisyyttä. Tätä varten he loivat ...

Case Kuopion Energia

Kuopion Energia haluaa pysyä tiiviisti digitaalisessa kehityksessä mukana. Energiayhtiö valmistautui hyvissä ajoin ...

Case Kokkolan Energia

Kokkolan Energia halusi yhtenäistää ja järkevöittää järjestelmäintegraatioiden toteutusta. Yhdessä Digian kanssa ...

Case STEP

Teollisuuden energiaratkaisuja tarjoava Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy laittoi datan hyödyntämisessä ...

Case Voimatel

Voimatel on Suomen merkittävimpiä kriittisestä infrastruktuurista huolehtivia yhtiöitä. Se ylläpitää ja kehittää ...