Skip to content

Case Varma

Ketterä toimintamalli pitää kehityspyörän pyörimässä

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma päätti uudistaa integraatiotekemistään, kun integraatioalustan vaihtaminen uuteen tuli ajankohtaiseksi. Digian avulla Varma otti integraatioalustan vaihdon yhteydessä käyttöönsä DevOps-toimintamallin, joka pitää kehityspyörän pyörimässä tulevaisuudessakin

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma vastaa noin 862 000 suomalaisen työeläketurvasta. Tarjotakseen jokaiselle heistä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen, vaaditaan yhtiöltä jatkuvaa kehitystä – myös tietojärjestelmien osalta. Kehittääkseen uusia, asiakkaitaan kiinnostavia ja hyödyttäviä palveluita entistä nopeammin, Varma päätti hypätä integraatioalustan uudistuksen yhteydessä ketterän kehityksen kelkkaan.

Mitä teimme

 

Sekä konsultoinnissa että itse projektissa koimme, että Digialla oli yksinkertaisesti kovan tason asiantuntemusta. Lisäksi Digia on profiloitunut riittävän isoksi, mutta samalla riittävän ketteräksi toimijaksi.

Andreas Asuja, arkkitehtuuripalvelujohtaja, Varma

Vanhan alustan lakkautus avasi ovet uusiin mahdollisuuksiin

Usein IT-järjestelmien päivitystarpeelle alkusysäyksen antaa havainto, ettei nykyinen tapa toimia palvele enää tärkeitä toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla. Varman tapauksessa uudistusta ajoi konkreettisempi syy: integraatiokäytössä oleva alusta aiottiin lopettaa valmistajan puolesta.

Uudistustarpeessa nähtiin kuitenkin suuri mahdollisuus. Uutta alustaa mietittäessä Varmalla haluttiin tarkastella asioita laajemmalta kannalta.

”Integraatiotekemisemme tarvitsi isompaa remonttia. Halusimme miettiä uudelleen, miten meillä integraatioita tehdään, ja päivittää tekemisemme ja prosessimme nykyaikaisen ketterän kehityksen aikakaudelle”, kertoo Varman arkkitehtuuripalvelujohtaja Andreas Asuja.

Apuna alustan valitsemisessa oli Digian tarjoama konsultointi, joka tarjottiin Fast Track -konseptilla. Fast Track -konsultointi mahdollisti nopean yleiskuvan saamisen tarvittavasta integraatioratkaisun arkkitehtuurista.

”Konsultoinnin aikana meille alkoi kristallisoitua se, mitä integraatioalustalta oikeastaan haluamme.”

Konsultoinnin jälkeen Varma päätyi valitsemaan uudeksi alustaksi Digian suositteleman IBM:n Integration Bus -alustan. Valintaan vaikutti muun muassa hyvä yhteensopivuus vanhempien mainframe-sovelluksien kanssa.

DevOps pitää kehityspyörän pyörimässä

Uuden alustan lisäksi Varmalla mietittiin uudelleen, miten integraatioita tulevaisuudessa hoidetaan. Konsultaatiovaiheessa pöydälle nostettiin ketterä kehitys ja DevOps -toimintamalli, jossa kehitys- ja tuotantotyö kulkevat käsi kädessä.

”Vaikka varsinaisessa toimitusprojektissa keskityimme pääasiassa perinteisen SOA-mallisen integraatiotekemisen ratkomiseen, puhuimme konsultaation aikana myös tulevaisuuden kehityssuunnista, kuten API managementista ja pilvi-integraatiosta. Halusimme varmistaa, että meillä on valmiudet myös näihin.”

Integraatioalustan vaihto oli ensimmäinen projekti, jossa Varma hyödynsi DevOps-toimintamallia. Uudessa tilanteessa auttoi digialaisten ammattitaito.

”Digialaiset olivat selvästi omaksuneet DevOps-ajattelumaailman ja pystyivät täysillä tekemään toteutuksia sen päälle.”

Positiivisen kokemuksen ansiosta DevOps-ajattelu näkyy nyt myös Varman muissa projekteissa. Vaikka DevOps-mallilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, tavoitteena oli ensisijaisesti saada aikaiseksi jatkuvasti kehittyvä ja ajan tasalla pysyvä integraatiokeskus.

”DevOps-toimintamallin avulla pidämme jatkuvasti kehityspyörän pyörimässä, jotta tekemisemme ja tekniikkamme ei enää jatkossa pääse lahoamaan”, Asuja kuvailee.

“Lisäksi hyödyt näkyvät selkeästi myös asiakkaillemme. Ketterän toimintamallin avulla saamme palvelukehitystä nopeutettua ja tuotua uusia palveluita nopeammin asiakkaiden saataville. Esimerkiksi heti uunituoreen alustan päälle aloimme rakentaa uutta vakuutusten Arviolaskentapalvelua, joka on nyt asiakkaidemme käytössä.”

Kovan tason asiantuntemus toi Varman Digian asiakkaaksi

Konsultaatio ja integraatioalustan vaihto olivat erillisiä kilpailutuksia, mutta Varma kallistui molemmissa Digian puoleen.

”Sekä konsultoinnissa että itse projektissa koimme, että Digialla oli yksinkertaisesti kovan tason asiantuntemusta. Lisäksi Digia on profiloitunut riittävän isoksi, mutta samalla riittävän ketteräksi toimijaksi”, Asuja muistelee.

Asujan mukaan asiantuntemus konkretisoitui projektin aikana.

”Digialla oli rautainen tiimi ja projektia tehtiin aidosti ketterästi. Projektin aikana ei ollut ongelmia, jotka eivät olisi tavalla tai toisella ratkenneet. Sen myötä tiimihenki muodostui todella hyväksi. Tuntui, että tässä oli ihan voittamaton porukka kasassa”, Asuja hehkuttaa.

Hyvin sujuneen yhteistyön taustalla ovat Asujan mukaan hyvä luottamus ja läpinäkyvyys.

”Etsin projektiin sellaista kumppania, jonka kanssa pystyisimme avoimesti avaamaan asioita ja keskustelemaan puolin ja toisin. Tässä onnistuimme, sillä yhteistyö toimi hyvin niin johtotasolla kuin tekemisen tasollakin.”