Skip to content

Digiarvoa 2019 -kilpailun finalistien sparraus oli palvelumuotoilijalle mahtava oppimiskokemus

Digiarvoa 2019 -kilpailun finalisteille järjestettiin sparraussessiot Digian asiantuntijoiden kanssa. Mukana olleen johtavan konsulttimme Vesa Hackin mukaan työpajat olivat opettavaisia kaikille osallistujille.

Digia hakee Digiarvoa 2019 -kilpailussa huippuluokan digiarvoa tuottavaa ideaa tai hanketta. Kauppalehti Option Gaalassa 24.9. julkistettava voittaja saa palkinnoksi 100 000 euron arvoisen Digian kehityspanostuksen ehdotuksensa toteuttamiseksi.

Olin mukana sparraamassa kilpailun finalisteja ennen heidän astumistaan pitchaamaan raadin eteen. Viikko oli suorastaan jäätävän opettavainen meille kaikille! Voittajan valitseminen viiden kovatasoisen ehdokkaan joukosta on varmasti vaikeaa, sen verran hyviä ideoita yhteensä noin sadan hakijan joukosta oli löytynyt.

Viisi yhteiskunnallisesti merkittävää finalistia

Finaalissa on viisi yritystä ja pidimme jokaisen kanssa puolen päivän sparraustyöpajan, jonka tavoitteena oli kehittää kilpailuideaa eteenpäin, antaa vinkkejä pitchaukseen ja tuottaa jatkokehitykseen sekä näkemyksiä että konkreettisia työkaluja. Kaikki viisi sparraussessiota käytettiin mielenkiintoisten ja yhteiskunnallisesti merkittävien ehdotusten parissa.  

Democratizen palvelu mahdollistaa ihmisten osallistumisen päätöksentekoon juuri heitä koskevissa ja kiinnostavissa asioissa ja tuo poliitikkojen äänestyskäyttäytymisen läpinäkyväksi. Palvelua voi hyödyntää osallistamiseen laajemminkin kuin vain julkisessa päätöksenteossa: esimerkiksi yritykset voivat osallistaa henkilöstönsä asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. 

SPR:n palvelu auttaisi keinoälyn avulla lisäämään vapaaehtoistyön määrää, kun kiinnostuneet ja tarvitsijat löytäisivät toisensa huomattavasti nykyistä nopeammin ja useammin. Palvelun avulla olisi esimerkiksi mahdollista poistaa ihmisten yksinäisyys Suomesta. Vapaaehtoistyön koordinointia automatisoimalla voimme parantaa satojentuhansien ihmisten elämänlaatua. Palvelu olisi levitettävissä muuallekin, jolloin voitaisiin ratkoa näitä asioita globaalilla tasolla.

Terramonitorin palvelu parantaisi ihmisten mahdollisuuksia saada tietoa ympäristön kannalta tärkeistä hiilinieluista, niiden sijainnista ja kehittymisestä. Meitä uhkaavan ympäristökriisin torjumiseen tarvitaan konkreettisia työkaluja, joiden kehittämisellä on valtava yhteiskunnallinen vaikutus.

Resistomapin palvelu auttaisi infektiolääkäreitä torjumaan antibioottiresistenssiä ja pelastamaan merkittävänkin määrän ihmishenkiä. Yrityksellä on käytössään huippuluokan teknologiaa, kilpailuetua ja etumatkaa muihin toimijoihin nähden ja parhaassa tapauksessa kyvykkyys hillitä antibioottiresistenssiä jopa globaalilla tasolla. 

Nextmilen palvelu auttaisi parantamaan senioriosaajien elämänlaatua ja taltuttamaan kestävyysvajetta luomalla ekosysteemin, jonka tuloksena osaavat seniorit löytäisivät joustavia ratkaisuja tehdä haluamansa määrän töitä eläkkeellä ollessaan. Vastaavasti työnantajat saisivat huippuosaajia lyhytaikaisiin tai tilapäisiin, korkeaa osaamistasoa vaativiin tarpeisiinsa.

Sparrauksessa hyödynnettiin palvelumuotoilun työkaluja

Työpajojen sparrausosuudessa tavoitteenamme oli tehdä konkreettisia, kilpailijoita ideansa kanssa eteenpäin avittavia asioita. Kuvasimme ja arvioimme mahdollisia asiakassegmenttejä, työstimme viestinnän ja kehityksen tueksi asiakaspersoonia, kuvasimme asiakaspolkuja ja pohdimme palveluiden visiota, strategiaa ja arvolupauksia. Teimme myös käyttöliittymämallinnuksia ja kevyitä mock-upeja sparraussessioissa kuvattujen asiakaspersoonien tarpeiden pohjalta. Tunnelma kaikissa sparraussessioissa oli innostunut ja luova. 

Voittavat palvelut kehitetään asiakaskeskeisesti. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on avain onnistumiseen digitaalisissa ekosysteemeissä. Paras käyttökokemus ja minimum lovable product (MLP) voi syntyä vain kun käyttäjän tarpeet on ymmärretty ja käyttäjä mieluiten pidetään mukana koko kehitysprosessin ajan. Hyödynsimme Digian projekteissa käytettyjä menetelmiä esimerkiksi asiakaspersoonien ja asiakaspolkujen kuvaamiseen.  

Sparrausviikko oli luovuutta pursuava ja ajatuksia herättävä – sekä erittäin opettavainen. Oli todella mielenkiintoista kuulla lahjakkaiden ja viisaiden ihmisten esityksiä innovatiivisista palveluvisioista. Haaviin jäi taas monta hyvää ajatusta, joita voi soveltaa jatkossa. Välillä digiarki suorastaan yllättää mahtavuudellaan! 

Kiitos vielä kaikille osallistujille ajasta ja vaivasta. Innolla odotan, kenen kanssa pääsemme tekemään huippuideasta totta!

 

PS: Palveluiden ja liiketoiminnan kehittäjälle on tarjolla suuri valikoima työkaluja moninaisiin käyttötarkoituksiin. Otin niistä käsittelyyni kuusi >>

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi