Skip to content

Ohjelmistorobotin esimerkkitehtäviä eri aloilla

Ohjelmistorobotiikan hienous piilee siinä, että se tarjoaa hyötyjä ja liiketoimintaprosessien automatisointimahdollisuuksia kaikille toimialoille.

Useimmiten asiakkaan tarve on tietotyön liiketoimintaprosessien tuottavuuden parantaminen tai prosessien ”liinaaminen”. Prosessien automatisointi ohjelmistorobotiikalla on kuitenkin enemmän kuin pelkkää kustannussäästöä. Se selkeyttää ja harmonisoi työnkulkua ja kasvattaa tuottavuutta monin eri tavoin. Robotiikan avulla automatisoidun liiketoimintaprosessin eri vaiheista ja mahdollisista pullonkauloista saadaan pilkuntarkkaa statistiikkaa, mikä antaa prosessista vastaavalle henkilölle aivan uudenlaista läpinäkyvyyttä ja työkaluja tiedolla johtamiseen sekä prosessin kehittämiseen.

Ohjelmistorobotiikka on ihanteellinen ratkaisu kuormittavien tietotyön rutiinitehtävien automatisointiin. Sen avulla voidaan automatisoida kustannustehokkaasti usein toistuvat, sääntöpohjaiset ja isovolyymiset rutiinitehtävät. Tällaisia ovat esimerkiksi master datan hallinnointiin ja ylläpitoon liittyvät tehtävät; toimittajatietojen tai asiakastietojen perustaminen, ostolaskujen tarkistaminen ja tiliöinti tai asiakaspalvelun tikettien tai asiakastilausten käsittely.

Ohjelmistorobotit ovat ainutlaatuisia datan käsittelijöitä

Ohjelmistorobotit voivat poimia tietoa lähestulkoon mistä tahansa lähteestä ja käsitellä, rikastaa, eheyttää, tarkistaa sekä toimittaa sitä monikanavaisesti niille, jotka sitä tarvitsevat – sinne, missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan. Ohjelmistoroboteille voidaan opettaa tietojen poimiminen ja tulkitseminen transaktioiden prosessoimiseksi, datan käsittelemiseksi, vastausten generoimiseksi ja jopa dialogin käymiseksi tekstiviestein tai soitoin.

Esimerkkitehtäviä tällaisista roboteista ovat mm. lääkäreiden toimenpidepalkkioiden listaaminen eri järiestelmistä – tai tietojen harmonisointi ja lataaminen palkkajärjestelmään, jossa ne hyväksytetään ja toimitetaan palkanmaksuun sekä lisäksi toteutetaan erilaisia raportteja sidosryhmille. Robotit voivat myös lähettää SMS-viestejä peruutetuista ja vapautuneista ajoista jonossa oleville asiakkaille tai vastaanottaa sairaspoissaoloilmoituksia, käsitellä ne järjestelmässä automatisoidusti ja käynnistää välittömästi sijaisen etsinnän työvuoroon.

Ohjelmistorobotit ovat oivallisia apuvälineitä hyvän hallintotavan mukaisen toiminnan varmistamiseen sekä laadun ja toimintavarmuuden edistämiseen. Eli aina tehtävän ei tarvitse olla rutiiniomainen ja suurivolyminen, jonka automatisointi tuo kustannussäästöjä, vaan vaikuttavuus ja hyöty ovat riskienhallinnan näkökulmasta ei-toivottujen tapahtumien ennaltaehkäisy ja mitigointi.

Robotit toimivat ikään kuin sisäisenä digitaalisena auditoijana ja hälyttävät havaitsemistaan laatupoikkeamista tai kohonneista riskimittareista. Tällaisia esimerkkejä ovat mm. luottotietojen tai yritysten luottoluokitusten muutosten monitorointi, prosessien vaatimien hyväksymisrutiinien tarkastaminen sekä käyttäjähallintaan liittyvät ylläpitotoimet.

Jotta ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksista saisi mahdollisimman kattavan kuvan, löytyy alta listattuna vielä muutamia esimerkkejä robotin mahdollisista tehtävistä eri toiminnoissa ja toimialoilla:

Taloushallinto

 • myyntilaskutus
 • ostolaskujen tiliöinti ja kiertoonlähetys
 • luotonhallinta ja luottotietojen tarkistukset
 • toimittajatietojen perustaminen & päivitys
 • tilien täsmäytykset
 • ALV-laskelmat ja tarkastukset

Henkilöstöhallinto

 • sairauslomien käsittely ja sijaishaku
 • loma- ja poissaoloilmoitusten käsittely
 • työvuorojen suunnittelu
 • on-boarding & off-boarding

Palveluhallinta (Service Desk)

 • asiakasrekisterin hallinnointi
 • toimittaja- ja asiakastilien avaus & ylläpito
 • tilauksien käsittely ja vahvistus
 • palvelupyyntöjen sisäänluku ja ryhmittely
 • hakemuskäsittely
 • tunnusten ja salasanojen hallinta

Projektitoiminta

 • valmiusasteen seuranta
 • muutospyyntöjen hallinta

  Lisäksi robottejamme työskentelee mm. myyntiprosesseissa, raportoinnissa, viestinnässä, tietohallinnossa sekä resurssisuunnittelussa.

Lue lisää robotiikka- ja tekoälyratkaisuistamme >

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi