Skip to content

Siirryttiin pilveen – missä kustannussäästöt?

Tuntuuko, ettei pilvisiirtymä tuonutkaan luvattua kustannussäästöä? Lue optimointivinkit, joilla varmistat, että odotetut kustannushyödyt käyvät arjessa toteen.

Julkisen pilven hyötyjen – nopeampi palvelukehitys, skaalautuvuus sekä modulaarinen arkkitehtuuri ja integroitavuus APIen välityksellä – pitäisi nostaa palvelutuotannon tuottavuus uudelle tasolle.

Myyntipuheiden jälkeen törmäämme usein tilanteeseen, jossa julkipilveen on viety mittavia ympäristöjä, mutta viivan alle tuntuu jäävän yhtä paljon (tai vähän) hyvää kuin ennenkin. Ensimmäinen elementti kokonaistuottavuuden kasvattamisessa muodostuu pilviympäristöjen suorista kuluista, ja seuraavassa käymme läpi neljä näkökulmaa pilven kustannusten oikeaoppiseen optimointiin ja hallintaan.

Lue myös: Mitä pilvipalvelun hallinta ja ylläpito vaativat yritykseltä - ja kumppanilta?

1. Osta kapasiteettia oikein

Vaikka vanhentuva konesalikapasiteetti on pitkälle kilpailutettua, hyvin optimoitu pilvialusta tuottaa käytännössä aina kustannussäästöä. Pilviympäristön minimikuormalle kannattaa ostaa varattua kapasiteettia, joka on usein vähintään kolmanneksen halvempaa kuin on-demand-kapasiteetti. Kehitys- ja testikuormille kannattaa muodostaa oma ostostrategia ja käyttää hyväksi alustatoimittajien tarjouksia ja pienimpiä laskenta- ja tallennuskonfiguraatioita.

Todellista kapasiteetin tarvetta kannattaa siis tarkastella tarkkaan. Pitkäjänteisellä seurannalla ja staattisten työkuormien tunnistamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi pilvikapasiteetin hinnoitteluun. Usein omaan tarpeeseen löytyy kustannustehokkain täsmävaihtoehto. Tehtyjä valintoja kannattaa arvioida säännöllisesti uudestaan, sillä viime vuoden valinta ei välttämättä tänään ole enää se paras. Alustatoimittajien tarjoamat krediitit kannattaa hallinnoida ja käyttää suunnitelmallisesti.

2. Modernisoi ja automatisoi itsellesi säästöjä

Siirryttäessä perinteisestä virtuaalikonepohjaisesta datakeskuksesta moderniin pilviympäristöön huomio kannattaa kiinnittää ympäristöjen ja sovellusten ajoarkkitehtuuriin. Julkinen pilvi tarjoaa laajan kattauksen erilaisia modernisointivaihtoehtoja, kuten tapoja jakaa resursseja ja pilkkoa toiminteita modulaarisiin kokonaisuuksiin. Harkitse myös palveluna ostamista (esim. pilven tietokantapalvelut PaaS-palveluna). Se on usein kustannustehokkaampaa kuin versio- ja tietoturvapäivityksien hoitaminen omalla tiimillä.

Modernisoitaessa sovellusta tai tietojärjestelmää automaattinen horisontaalinen skaalaus avaa paljon mahdollisuuksia – käsittely voidaan pilkkoa pienempiin (klusteroituviin) yksiköihin, mikä luo säästöjä käyttökokemuksesta tinkimättä ja usein sitä parantaen. Jonopalveluita hyödyntäen taas voidaan hoitaa ei-kiireelliset eräajot pilven spot-instansseilla.

Mitä enemmän pilvinatiiviin suuntaan modernisoinnissa ollaan valmiita menemään, sitä useampia event-pohjaisia serverless-ratkaisumalleja on tarjolla. Nämä vaativat yleensä enemmän uudelleenkirjoitusta ja modernisointityötä, mutta kustannushyöty voi olla kymmenkertainen perinteiseen pilveen siirrettyyn virtuaalikonearkkitehtuuriin verrattuna.

Olennaista kaikissa vaihtoehdoissa on infrastruktuuriautomaation vieminen seuraavalle tasolle. Annetaan koneen tehdä sitä mitä kone osaa, eli väsymättä valvoa, optimoida ja säätää tarvittavaa kapasiteettia, verkkoliikennettä sekä tallennustilaa käytön ja ennusteiden mukaan. Pilvinatiiveissa malleissa automaatio on pitkälle sisäänrakennettua.

”Julkisen pilven alustat tarjoavat hyvät työkalut kustannusten hallintaan. Usein näitä työkaluja ei kuitenkaan käytetä – jopa alustan ehdottamat toimet ovat voineet jäädä tekemättä.”


3. Rakenna läpinäkyvyys kuluihin

Julkisen pilven alustat tarjoavat varsin hyvät työkalut kustannusten hallintaan. Useimmiten näitä työkaluja ei kuitenkaan käytetä tai tietoa ei jalosteta sille asteelle, että liiketoimintapäätösten tekeminen olisi mahdollista. Lisäksi yksittäisen kehitystiimin prioriteeteissa ei yleensä ole optimoitu kulurakenne, vaan toimiva tuote.

Kustannusten hallinnan työkaluja kannattaa siis ehdottomasti käyttää. Useissa tapauksissa pilven hallintatyökalu jopa indikoi, että tietyn komponentin vaihdolla on saatavissa tietyn suuruinen säästö. Silti on enemmän sääntö kuin poikkeus, että alustan ehdotettuja toimia ei ole otettu käyttöön.

Reaaliaikainen raportointinäkymä pilven kuluihin kannattaa tuoda osaksi arjen työvälineistöä. Sen avulla liiketoimintajohto, talousosasto tai projektiorganisaatio saa käyttöönsä kustannusnäkymän omalta vastuualueeltaan ilman monimutkaisia luvituksia ja useiden järjestelmien opiskeluvaivaa. Raportointiin löytyy useita helposti käyttöön otettavia työkaluja ja palveluita joita kannattaa tiedustella omalta pilvikumppanilta.

”Pilven kustannushaasteet palautuvat usein pilveen rakennetun arkkitehtuurin monimutkaisuuteen. Sitäkin on mahdollista hallita.”


4. Ota monimutkaisuus hallintaan

Pilven kustannushaasteet palautuvat usein pilveen rakennetun arkkitehtuurin monimutkaisuuteen. Monimutkaisuutta on mahdollista hallita osaavan arkkitehtuurisuunnittelun ja jatkuvan modernisaation kautta.

Tosiasia lopulta kuitenkin on, että pilvialustojen ylläpito on osaamista vaativaa, pitkäjänteistä työtä. Asioita pitää jatkuvasti evaluoida, optimoida ja kehittää, sillä alustatoimittajat rakentavat jatkuvasti toinen toistaan tehokkaampia ja tuottavampia palvelukomponentteja.

Oikealla asenteella ja osaamisella varustetun pilvikumppanin valinta on tässä tärkeää: kumppani ei piilottele kustannuksia, tekee oma-aloitteisesti optimointiehdotuksia sekä tarjoaa reaaliaikaisen näkymän todellisiin kustannuksiin. Ja vaikkei kumppania vaihtaisi, kannattaa aika ajoin harkita kolmannen osapuolen tekemää arkkitehtuuri- ja kustannusläpikäyntiä: arjen kiireiden keskellä metsää ei aina näe puilta ja ulkopuolinen näkökulma kehittää kollektiivisesti tekemisen laatua.

On tärkeää myös muistaa, että suorat kulut ovat vain toinen puoli tuottavuuden yhtälöä. Seuraavissa blogeissa tulemme pureutumaan syvemmälle pilven hyötyihin kokonaistuottavuuden kasvattamiseksi.

Haluatko tunnistaa pilvipalveluidesi seuraavat arkkitehtuurilliset parannuskohteet? Tutustu Well Architected -läpikäyntiimme

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi