analytiikka_banneri.jpg

Data ja analytiikka

Dataohjautuvaa liiketoimintaa

________  _

Kun maailma verkottuu ja yritysten toiminta digitalisoituu, data on yrityksille ja organisaatioille keskeinen raaka-aine ja polttoaine. Data auttaa paitsi ymmärtämään, myös ennustamaan liiketoiminnan kehitystä ja automatisoimaan prosesseja. Analytiikan ja tekoälyn avulla datasta on mahdollista kehittää kokonaan uusia toimintatapoja, palveluja ja liiketoimintaa.

Autamme datan hyödyntämisessä kokonaisvaltaisesti, liiketoimintatavoitteiden suunnittelusta turvalliseen toteutukseen.

Autamme löytämään arvoa datastasi nopeasti ja tehokkaasti

Tiedätkö, mitä dataa organisaatiollasi on ja miten voit pistää datan töihin? Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan datan hyödyntämiskohteita esimerkiksi liiketoiminnan kasvuun, tehostamiseen tai parempaan asiakasymmärrykseen.

Liiketoiminnallinen näkemys ja tekninen toteutus yhdeltä kumppanilta

Autamme asiakkaitamme rakentamaan dataohjautuvaa liiketoimintaa. Olemme tukena liiketoiminnallisten tavoitteiden määrittelyssä. Liiketoiminnallisen vision toteuttamiseksi rakennamme data platformit ja muut tekniset mahdollistajat.

Analytiikan Fast Track on nopea tapa lähteä liikkeelle  >>

Suunnittelemme ratkaisut lähdejärjestelmistä asti

Me Digialla tunnemme datan lähdejärjestelmät, kuten ERPit ja CRM:t. Digia Business Insight on kokonaisratkaisu, jonka avulla kokoat pirstaleisen datan eri järjestelmistä kirkkaaksi kokonaiskuvaksi.

DIGIA BUSINESS INSIGHT: Datalla johtamisen seuraava taso >>

 

 

 

 

 

PALVELUMME

Näin rakennamme liiketoimintaasi kohti dataohjautuvuutta

Johtoajatuksemme on auttaa asiakkaita rakentamaan dataohjautuvaa liiketoimintaa. Laaja tarjoamamme kattaa kaikki polun vaiheet 
liiketoimintakonsultoinnista tekniseen toteutukseen ja tekoälyn hyödyntämiseen.
 


 


Maturiteettitestin avulla selvität, millä tasolla analytiikka ja datan hyödyntäminen on tällä hetkellä yrityksessänne.

Testaa >>

 

four-pictures.png

 

Asiakasanalytiikka

(Customer Intelligence)

Kehitä asiakaskokemusta, myyntiä ja markkinointia


PAREMPAA ASIAKASYMMÄRRYSTÄ
Syvällinen asiakasymmärrys auttaa suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla voit kasvattaa olemassa olevien asiakkuuksien arvoa, tehostaa uusasiakashankintaa tai esimerkiksi estää asiakaspoistumaa.

TEHOA MYYNTIIN JA MARKKINOINTIIN
Data kertoo, mitkä markkinointitoimenpiteet toimivat asiakaskunnassasi parhaiten. Analytiikan avulla kokonaiskuvasi myynnin ja markkinoinnin operatiivisesta tehokkuudesta tarkentuu, ja pystyt kohdistamaan markkinointipanostukset entistä paremmin.

Kannattavuusanalytiikka

(Profitability Analytics)

Työkaluja kannattavuuden johtamiseen

YMMÄRRÄ
Kannattavuuslaskennalla saavutetaan kokonaisymmärrys yrityksen kustannuksista ja tuotoista tuotteittain ja asiakkaittain. Analyysi tuottaa tyypillisesti silmiä avaavia oivalluksia – vaikkapa tiettyjen asiakkaiden kannattamattomuudesta sekä siihen johtavista syistä.

ENNAKOI
Ennusteiden ja skenaarioanalyysien avulla hahmotetaan, miten kannattavuus tulee kehittymään tulevaisuudessa, ja miten oman toiminnan ja toimintaympäristön muutokset heijastuvat kannattavuuteen.

PARANNA
Kustannus- ja kannattavuusinformaatio auttaa esimerkiksi kannattavuutta parantavien asiakastoimenpiteiden suunnittelussa tai varastojen ja resurssikäytön optimoinnissa. 

 

turquoise-arrow.pngWEBINAARITALLENNE: Ennakoiva kannattavuuden johtaminen