data-ja-analytiikka.jpg

Data ja analytiikka

Kerää, hallitse ja analysoi dataa

________  _

Kun maailma verkottuu ja yritysten toiminta digitalisoituu, data on yrityksille ja organisaatioille keskeinen raaka-aine ja polttoaine.

Data-analytiikka luo asiakasymmärrystä ja auttaa rakentamaan yhä parempaa asiakaskokemusta. Analytiikka mahdollistaa kannattavuuden parantamisen, joka on vaatimus kilpailussa menestymiselle. Analytiikan ja tekoälyn avulla datasta on mahdollista kehittää kokonaan uusia toimintatapoja, palveluja ja uudenlaista liiketoimintaa.

Olennaista on, kuinka datamassasta päästään aitoihin hyötyihin. Haaste ei tänä päivänä yleensä ole datan saatavuus, vaan pikemminkin oleellisen datan valikointi ja sen jalostaminen merkitykselliseksi tiedoksi. Siksi avainasemassa ovat liiketoiminnasta johdetut tavoitteet datan hyödyntämiselle. Myös perustan on oltava kunnossa: kuinka dataa kerätään, varastoidaan ja hallitaan.

Data auttaa paitsi ymmärtämään, myös ennustamaan liiketoiminnan kehitystä. Parhaimmillaan analytiikka toimii työkaluna liiketoiminnan johtamisessa. Autamme datan hyödyntämisessä kokonaisvaltaisesti, liiketoimintatavoitteiden suunnittelusta lähtien.

turquoise-arrow.pngMaturiteettitestin avulla selvität, millä tasolla analytiikka ja datan hyödyntäminen on tällä hetkellä yrityksessänne. Testaa >>

Nopeasti liikkeelle?

Datan ja analytiikan hyödyntäminen on poikkeuksellisen monitahoinen teema, ja siksi konkreettinen liikkeellelähtö voi tuntua haastavalta. Datan ja analytiikan Fast Track on nopea ja tehokas työpajojen sarja, jonka aikana muodostetaan tilannekuva ja toteutuskelpoinen suunnitelma konkreettista toteutustyötä varten.

Tutustu analytiikan Fast Trackiin 

 

Moderni tietovarasto (Data Platform): 
Yksi paikka kaikelle datalle

 

Dataa kertyy yrityksissä ja organisaatioissa valtavia määriä. Datan saatavuutta suurempi haaste voikin olla, kuinka koota data eri lähteistä hyödynnettävään muotoon. Yhteen paikkaan keskitetystä tietovarastosta dataa on helppo yhdistellä, analysoida ja jalostaa eteenpäin käyttötarpeen mukaan.

Moderni tietovarasto on perinteistä toteutusta laajempi kokonaisuus, joka tukee myös ei-strukturoitua tietoa ja uudenlaisia tapoja tiedon hyödyntämisessä. Moderni tietovarasto toteutetaan yleensä pilveen. Myös on-premise-ratkaisu on mahdollinen.

Pilvipohjaisen tietovarastoratkaisun hyötyjä

  • Nopea liikkeellelähtö
  • Helposti laajennettava ympäristö
  • Kustannustehokas suurillakin tietomäärillä
  • Saavutettavissa eri päätelaitteilla aika- ja paikkariippumattomasti 

 

Datan hallinta
(Data Management / Data Governance)

 

Kun data on koottu yhdelle alustalle, se vaatii tyypillisesti jäsentelyä ja luokittelua, jotta se saadaan hyödynnettävään muotoon. Lisäksi dataan liittyy paljon kysymyksiä sen käsittelystä: Kuka dataan pääsee käsiksi? Mihin dataa käytetään, ja kuinka sen käyttöä valvotaan?

Autamme asiakkaitamme datan hallinnassa sekä teknisen ratkaisun että toimintamallin näkökulmasta.

picture-with-blue-background.jpg

 

Asiakasanalytiikka (Customer Intelligence):
Kehitä asiakaskokemusta, myyntiä ja markkinointia

Parempaa asiakasymmärrystä


Syvällinen asiakasymmärrys auttaa suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla voit kasvattaa olemassa olevien asiakkuuksien arvoa, tehostaa uusasiakashankintaa tai esimerkiksi estää asiakaspoistumaa.

 

Tehoa myyntiin ja markkinointiin


Data kertoo, mitkä markkinointitoimenpiteet toimivat asiakaskunnassasi parhaiten. Analytiikan avulla kokonaiskuvasi myynnin ja markkinoinnin operatiivisesta tehokkuudesta tarkentuu, ja pystyt kohdistamaan markkinointipanostukset entistä paremmin.

four-pictures.png

 

 

Kannattavuusanalytiikka (Profitability Analytics):
Työkaluja kannattavuuden johtamiseen

 

Ymmärrä:
Kannattavuuslaskennalla saavutetaan kokonaisymmärrys yrityksen kustannuksista ja tuotoista tuotteittain ja asiakkaittain. Analyysi tuottaa tyypillisesti silmiä avaavia oivalluksia – vaikkapa tiettyjen asiakkaiden kannattamattomuudesta sekä siihen johtavista syistä.

Ennakoi:
Ennusteiden ja skenaarioanalyysien avulla hahmotetaan, miten kannattavuus tulee kehittymään tulevaisuudessa, ja miten oman toiminnan ja toimintaympäristön muutokset heijastuvat kannattavuuteen.

Paranna:
Kustannus- ja kannattavuusinformaatio auttaa esimerkiksi kannattavuutta parantavien asiakastoimenpiteiden suunnittelussa tai varastojen ja resurssikäytön optimoinnissa. 

 

Tekoäly analytiikan tukena

 

Tekoäly on parhaimmillaan tukemassa arjen päätöksentekoa, prosessien automatisointia sekä mahdollistamassa uusia liiketoimintamalleja. Tekoäly tarjoaa uutta näkemystä, joka mahdollistaa asiakaskokemuksen kehittämisen, monimutkaisten prosessien automatisoinnin tai paremman johtamisen. Digia tuo tekoälyn sovellutukset konkreettiseksi osaksi arjen toimintoja.

Tutustu Digian tekoälyn eettisiin periaatteisiin

 

Internet of Things

Reaaliaikaista dataa keräävien laitteiden määrä kasvaa kiihtyvään tahtiin. Data muuttuu arvokkaaksi informaatioksi vain oikein yhdistelemällä, analysoiden ja selkeästi käyttäjille esitettynä. Digian IoT-ratkaisujen avulla voit kerätä, varastoida, jakaa ja jalostaa aidosti arvokasta informaatiota.

Lue lisää Digian IoT-osaamisesta