Skip to content
ERP

Case Etra

Käyttövarma Digia Enterprise mahdollistaa asiakkaiden joustavan palvelun


Etran toiminnan sydämenä on toiminut vuodesta 2007 Digia Enterprise-toiminnanohjausjärjestelmä, joka palvelee konsernia kokonaisvaltaisesti. Etra on ollut aktiivisesti mukana järjestelmän kehityksessä, jotta siitä saataisiin kaikki hyöty irti. Pitkäaikaisena kumppanina Digia auttaa Etraa myös matkalla kohti monikanavaisuutta, jotta Etra voisi palvella asiakkaitaan entistä monipuolisemmin ja paremmin.

 

Etran logistiikkakeskusta ei voi olla huomaamatta ajaessa pitkin 3-tietä Hämeenlinnasta Helsingin suuntaan. Vuonna 2011 valmistunut keskusvarasto varmistaa, että kaikissa Suomen Etra Megacentereissä on juuri oikea määrä tuotteita oikeaan aikaan toimitettavissa asiakkaalle.

Kaiken sydämenä on ollut vuodesta 2007 Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmä, joka palvelee konsernia kokonaisvaltaisesti. Toimintavarmalle ja helppokäyttöiselle järjestelmälle on todella tarvetta, sillä Etran valikoimiin kuuluu yli 300 000 nimikettä ja aktiivisesta asiakaskannastakin löytyy yli 20 000 y-tunnusta.

Ennen Digia Enterprisen käyttöönottoa Etra oli haastavan tilanteen edessä. Yritys oli laajentunut voimakkaasti yritysostoin, minkä seurauksena käytössä oli pitkään useita eri varastonhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Samaa toimitusta koskevat tiedot jouduttiin syöttämään konsernin eri yritysten järjestelmiin useita kertoja, ja samalle tuotteelle oli jopa kymmeniä eri tuotekoodeja. Lisäksi myyjät eivät päässeet näkemään konsernin muiden yksiköiden, saati maahantuojan varastotilannetta.

Digia Enterprisen käyttöönotto toi selkeyttä ja helpotusta tilanteeseen. Lisäksi Masterdata -ratkaisun luonnin myötä Etra pystyi tehostamaan merkittävästi toimintaansa ja aikaansaamaan merkittäviä säästöjä varastointikustannuksissa.

Alussa järjestelmään kuului 17 Etran pistettä. Nyt, 10 vuotta myöhemmin, määrä on yli kaksinkertainen.

”Nykyään Digia Enterprise-järjestelmän piirissä on noin 40 toimipistettämme, sekä kaksi keskusvarastoa ja neljä tuotantolaitosta. Lisäksi järjestelmä on vielä Etola-yhtiöiden puolella laajemmassa käytössä”, kertoo Etran logistiikkajohtaja Pekka Pöntiö.

Mitä teimme

 

Millä teimme

 

Meiltä tullaan usein hakemaan erikoistuotteita ja ongelmiin ratkaisuja. Palvelun on oltava nopeaa ja tuotteiden löydyttävä helposti. Tässä Digia Enterprise on ollut todella käyttövarma.

Pekka Pöntiö, logistiikkajohtaja, Etra Oy

Laaja asiakaskunta vaatii järjestelmältä käyttövarmuutta

Etra palvelee erilaisia asiakkaita laidasta laitaan valtavan isoista konserneista pienasiakkaisiin ja tavallisiin kuluttajiin. Asiakaskunnan monimuotoisuus asettaa yrityksen toiminnalle omat haasteensa. Lisäksi valikoimassa ja palveluissa tulee huomioida eri toimialat ja niiden omat käytännöt, Etran asiakkaita kun löytyy muun muassa valmistavasta teollisuudesta, elintarviketeollisuudesta ja prosessiteollisuudesta, sekä monilta muilta toimialoilta.

Joustavuus ja palveluhalukkuus nousevat tästä syystä tärkeään asemaan.

”Meidän valttikorttinamme on joustavuus ja tuoteosaaminen: pystymme palvelemaan asiakkaita ja ratkomaan heidän ongelmiaan siten, että heidän oma ydinliiketoimintansa rullaa mahdollisimman tehokkaasti. Se vaatii niin ihmisiltä kuin toiminnanohjausjärjestelmältäkin palveluhalukkuutta”, Pöntiö tiivistää.

Asiakaskunnan monimuotoisuuden myötä myös tarpeet vaihtelevat suuresti. Tällöin toiminnanohjausjärjestelmän merkitys korostuu entisestään.

”Meiltä tullaan usein hakemaan erikoistuotteita ja ongelmiin ratkaisuja. Palvelun on oltava nopeaa ja tuotteiden löydyttävä helposti. Tässä Digia Enterprise on ollut todella käyttövarma.”

Digia Enterprise trendien suunnannäyttäjänä

Digia Enterprisen osalta Etralla tehdään jatkuvasti kehitystyötä. Parannuksia tehdään pienissä portaissa massiivisten muutosten sijaan. Tällöin uudistukset ja muutokset eivät myöskään näy häiritsevissä määrin Etran työntekijöiden arjessa.

Etrassa on otettu aktiivinen ote järjestelmän kehitykseen.

”Olemme pyrkineet tekemään koko ajan pikkaisen paremmin, jolloin toiminta on hioutunut koko ajan käyttöönotosta alkaen. Isompia toiminnallisia muutoksia seurasi, kun siirryimme keskusvarastotoiminnallisuuteen. Ja sekin tehtiin porrastetusti niin, että ensin siirtyivät Helsingin ja Tampereen varastot, ja sen jälkeen logistiikkakeskus”, Pöntiö kuvaa kehitysmatkaa.

Monipuolista dataa keräävä Digia Enterprise-järjestelmä tarjoaa Etralle myös mahdollisuuden tulevaisuuden suuntien ennustamiseen. Muun muassa asiakasdataan päästään käsiksi Digia Enterprisen päälle rakennetun Qlikview -analysointi- ja raportointijärjestelmän avulla.

Qlikviewn avulla Etralla voidaan seurata eri tuoteryhmien tuotteiden ja asiakkaiden käyttäytymistä. Vuodesta 2007 asti kerätyn datan perusteella yritys pystyy seuraamaan, mihin suuntaan trendit ovat kehittymässä ja näin ollen nopeasti reagoimaan poikkeustilanteisin.

Digia monikanavaisuuden kumppanina

Etran yksi avainkehityshankkeista on digitalisaatio, joka näkyy yrityksenä erilaisina hankkeina. Yhdessä Digian kanssa Etra on muun muassa suunnittelemassa uusia mobiileja ratkaisuja.

”Haluamme olla monikanavainen Etra. Pyrimme aidosti siihen, että pystymme tuottamaan palvelua asiakkaan haluamalla tavalla ja haluamassa kanavassa”, Pöntiö avaa.

”Etran päämäärä ja visio on se, että vaikka emme välttämättä voi olla maailman paras joka asiassa, voimme silti olla paras monikanavainen kumppani asiakkaillemme. Haluamme olla yritys, joka pystyy tarjoamaan osaavaa ja ammattitaitoista palvelua kanavasta riippumatta.”