Skip to content

Case Finavia

Sujuvaa matkaa – integraatiot ja APIt ovat keskeinen osa Finavian toimintaa lentoliikenteen ekosysteemin keskiössä

Integraatiot ja APIt ovat keskeisessä roolissa Suomen lentokenttien toiminnan varmistamisessa. Digia on Finavian kumppanina varmistamassa, että tieto järjestelmien ja yhteistyötahojen välillä kulkee.

 

Kun lentokone laskeutuu Helsinki-Vantaalle, on jo moni tärkeä tieto kulkenut eri tahojen välillä. Lentokentällä on vastaanotettu tieto esimerkiksi koneen matkustajamäärästä ja rahdista, matkatavarakuljetusjärjestelmä taas tietää, mitkä laukut ohjataan hihnalle ja mitkä täytyy reitittää jatkolennoille.

”Päivittäinen toimintamme perustuu hyvin pitkälti tiedon vaihtamiseen meidän ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa”, kertoo Finavian Head of Data Mikko Ollila.

Finavia kehittää ja ylläpitää Suomen 21 lentoasemaa ja lentoliikenteen tarvitsemaan infrastruktuuria. Toimivat järjestelmäintegraatiot ja rajapinnat ovat olennainen osa sujuvan lentoliikenteen varmistamista. Lentoyhtiöiden lisäksi tiedon on kuljettava esimerkiksi Finavian ja lennonvarmistuksesta vastaavan ANS Finlandin välillä, jotta lentokoneet pääsevät laskeutumaan ajallaan eikä tapahdu jonoutumista.

”Integraatioiden merkityksellisyyttä kuvaa se, että vaikutukset ovat hyvin konkreettisia, jos asiat eivät toimi”, Ollila toteaa.

Millä teimme

  • Amazon Web Services

Ei ole tullut sellaista tilannetta vastaan, jossa Digialta olisi todettu, että nyt ei osata tehdä tätä. He ovat tehneet paljon proaktiivista työtä esimerkiksi integraatioalustan toimintavarmuuden parantamiseksi, sekä antavat kehitysehdotuksia, mihin seuraavaksi kannattaisi paneutua.

Mikko Ollila, Head of Data, Finavia Oyj

Kriittinen kokonaisuus vaatii varman kumppanin

Digia tarjoaa Finavialle Digimahdollistaja-palvelun, johon kuuluvat integraatioiden ja APIen kehitys ja ylläpito, arkkitehtuurityö sekä keskeisinä arkkitehtuurin komponentteina konttiorkestrointi- ja pilvialustat. Lisäksi Finavia on Digian ympäri vuorokauden palvelevan Service Center -valvonnan ja palvelun piirissä.

Jatkuvan ylläpito- ja kehitystyön lisäksi Finavialla on käynnissä myös integraatioalustan uudistaminen.

”Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti ja ottaa käyttöön ratkaisuja, joiden avulla sekä työmme että tiedonkulku on mahdollisimman sujuvaa", Ollila kertoo.

Kaikkien integraatioiden siirtäminen uudelle alustalle on kuitenkin pidempi projekti, joten samalla työlistalla on myös nykyisten integraatioalustojen toimintavarmuuden kehittäminen ja parantaminen. Tällöin myös kumppanilta vaaditaan laajaa ja monipuolista osaamista. Ollilan mukaan Digian osaamiseen on voinut jatkuvasti luottaa.

”Ei ole tullut sellaista tilannetta vastaan, jossa Digialta olisi todettu, että nyt ei osata tehdä tätä. He ovat tehneet paljon proaktiivista työtä esimerkiksi integraatioalustan toimintavarmuuden parantamiseksi, sekä antavat kehitysehdotuksia, mihin seuraavaksi kannattaisi paneutua.”

Osana toimintavarmuuden parantamista on esimerkiksi integraatioalustan valvonta, jonka avulla tilanteisiin voidaan reagoida proaktiivisesti jo ennen kuin ongelmia ilmenee. Samalla myös mahdollisten häiriöiden selvitys nopeutuu.

Rajapinnat sujuvoittavat tiedon jakoa

Integraatioiden ohella rajapinnat eli APIt ovat tärkeä osa Finavian tiedon jakamisen kokonaisuutta. Finavia hyödyntää rajapintoja sisäisissä integraatioissa sekä julkaisee niitä myös yhteistyökumppaneille. Tällöin tärkeiksi seikoiksi nousevat muun muassa erilaiset tiedon käyttötarpeet (kuten event streaming) ja autorisointi.

”Kun jaamme tietoa yhteistyökumppaneille, on tärkeää varmistaa, että eri tahot saavat vain niille kuuluvan datan. Siinä mielessä kyse ei ole avoimista rajapinnoista, sillä niitä kontrolloidaan hyvin tarkasti”, Ollila kertoo.

Finavia tarjoaa kuitenkin myös avoimia rajapintoja, joiden kautta kuka tahansa saa tietoa esimerkiksi lentotiedoista tai Helsinki-Vantaan turvatarkastuksen jonotusajoista. Muillekin ideoille ollaan avoimia, tietyin kriteerein.

”Toimintaympäristön kriittisyyden vuoksi meidän täytyy pohtia tarkkaan, mitä voidaan ja ei voida jakaa”, Ollila muistuttaa.

Avoimuus ja luottamus ovat onnistuneen yhteistyön kivijalka

Yhteistyö Digian kanssa on sujunut Ollilan mukaan erittäin hyvin. Hän nostaa onnistuneen yhteistyön mahdollistajiksi luottamuksen ja avoimuuden. Kun kommunikointi kumppanin kanssa on avointa ja sujuvaa, on myös yhteistyö tehokkaampaa.

”Luottamusta rakentaa muun muassa se, että Digian puolelta on aidosti mietitty, ketkä ovat oikeat henkilöt tähän tiimiin. Sekä tietysti se, miten asiat hoidetaan. Kun aloitin työt Finavialla, olin aktiivisesti mukana, kun integraatioalustaan tuli häiriöitä. Nyt kun ilmoitus häiriöstä tulee, tiedän, että jos kyseessä ei ole jotain aivan uutta, se hoituu ilman tarvetta puuttua tilanteeseen”, Ollila kertoo.

Kaipaatko apua integraatioarkkitehtuurin suunnitteluun ja hallintaan? Digian integraatioarkkitehtuurin Fast Track -palvelu sisältää liiketoiminnan tarpeiden tunnistamisen, integraatioarkkitehtuurin suunnittelun ja teknologiasuositukset kartoituksen pohjalta. Tutustu palveluun >>