Skip to content

Case Kokkolan Energia

Integraatioalusta luo perustan Kokkolan Energian digikehitykselle ja tiedolla johtamiselle

Kokkolan Energia halusi yhtenäistää ja järkevöittää järjestelmäintegraatioiden toteutusta. Yhdessä Digian kanssa otettiin käyttöön Boomi-integraatioalusta, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja nopean tavan integraatioiden toteuttamiseen.

 

Yrityksen digikehittämisessä ja datan hyödyntämisessä tulee nopeasti seinä vastaan, jos tieto ei kulje järjestelmien välillä toivotusti. Yksi peruskivistä ovat integraatiot, joiden järkevällä toteutuksella voidaan parantaa tehokkuutta niin kustannusten kuin projektien läpivientien osalta.

Kokkolan Energialla oli käytössä useita järjestelmiä, joiden väliset integraatiot olivat yksittäisiä, niin sanottuja point-to-point -integraatioita, jolloin kokonaisnäkymä integraatioiden tilaan puuttui. Joidenkin järjestelmien välillä tietoa jouduttiin lisäksi siirtämään manuaalisesti.

”Tämä johti siihen, että meillä ei ollut tarkkaa käsitystä, mitä tietoa liikkuu ja miten sitä hyödynnetään, ja voisiko tietoa hyödyntää jotenkin muulla tavalla. Kehitys ei ollut kokonaisvaltaista”, kertoo Kokkolan Energian ulkoistettu ICT-kehityspäällikkö Petri Syrjänen.

”Tuloksena tällaisesta point-to-point-integraatiosta on niin kutsuttu ”spagettiarkkitehtuuri”, jonka ylläpito ja kehittäminen muodostuu hyvin hankalaksi ja kalliiksi. Kun tehdään tällaisia lukkoja järjestelmien välille, niin niiden vaihtaminen tarvittaessa muodostuu vaikeaksi.”

Kokkolan Energian näköpiirissä oli myös lähitulevaisuuden tietokeskeisiä hankkeita, jonka myötä integraatioperustan laittaminen kuntoon oli ajankohtaista.

”Integraatioratkaisun uudistaminen on perusrakennuspalikka siirtymisessä kohti nykyaikaista järjestelmäarkkitehtuuria, jossa tieto liikkuu hallitusti ja valvotusti ja integraatioita voidaan rakentaa huomattavasti kustannustehokkaammin ja ketterämmin. Se antaa myös mahdollisuuksia kehittää liiketoimintoja ja prosesseja merkittävästi nopeammin”, Syrjänen kuvailee.

Yksi uudistustyön tavoitteista oli lisäksi toimintavarmuuden parantaminen.

”Integraatioiden hallinta ja ongelmien selvitys oli työlästä ja aikaa vievää, joten halusimme saada ne kehittyneen monitoroinnin piiriin.”

Mitä teimme

Millä teimme

  • Boomi
Digia oli sopivan kokoinen toimija, jolla oli myös tarjota varsinaisen integraatio-osaamisen lisäksi tarpeeseemme sopiva ja skaalautuva ylläpitopalvelu. Omasta näkökulmastani yhteistyö Digian kanssa on ollut mutkatonta. Projektissa on ollut mukana osaavia ihmisiä.

Petri Syrjänen, ICT-kehityspäällikkö, Kokkolan Energia

Boomi mahdollistaa hybridi-integraatiot

Kokkolan Energialla oli tarve integraatioratkaisulle, jolla pystyttäisiin hoitamaan integraatiot niin pilvi- kuin on-premise -ympäristöissä olevien järjestelmien välille. Kumppanivalinta oli Syrjäsen mukaan monen tekijän summa.

”Digia oli sopivan kokoinen toimija, jolla oli myös tarjota varsinaisen integraatio-osaamisen lisäksi tarpeeseemme sopiva ja skaalautuva ylläpitopalvelu. Keskusteluista välittyi myös Kokkolan Energian tilannetta ymmärtävä asenne. Lisäksi Digian laaja tarjoama teki heistä kiinnostavan kumppanivaihtoehdon.”

Digian suosituksesta Kokkolan Energialla otettiin käyttöön Boomi, joka sisälsi tarvittavan hybridituen.

”Boomi on kypsä ja laajassa käytössä oleva teknologia, jolle löytyy vahva tuki useammaltakin suomalaiselta toimijalta. Boomi vaikutti myös ratkaisulta, jolla pystymme tuottamaan tehokkaasti integraatioita ja näin saavuttamaan kustannushyötyjä”, Syrjänen kertoo.

Projekti mahdollisti toimintatapojen kehittämisen

Projekti käynnistyi alkuvuodesta 2020, jolloin lähdettiin liikkeelle pystyttämällä Boomi-alusta ja määrittelemällä tarvittavat integraatiot. Samalla myös kehitettiin dokumentaatiota ja prosesseja, mihin liittyi myös haasteita.

”Dokumentaatiota tai prosessikuvauksia ei aina ollut valmiina, jolloin määrittelytyötä piti ajoittain tehdä oletettua enemmän. Samalla toisaalta käytiin myös läpi, onko prosesseissa jotain kehitettävää”, Syrjänen kertoo.

Alkuvaiheessa valittiin tietyt integraatiot, jotka haluttiin siirtää ensimmäisessä vaiheessa Boomi-alustalle. Näitä olivat muun muassa tuntikirjausjärjestelmän integraatiot henkilöstönhallintojärjestelmään ja taloushallinnon laskutusjärjestelmään.

Projekti sujui Syrjäsen mukaan hyvin ja aikataulussa. Yhteistyö Digian kanssa jatkuu ylläpidon ja pienkehityksen merkeissä.

”Omasta näkökulmastani yhteistyö Digian kanssa on ollut mutkatonta. Projektissa on ollut mukana osaavia ihmisiä”, Syrjänen kertoo.

”Lopullinen tavoite on, että kaikki integraatiot olisivat Boomissa ja pystyisimme seuraamaan ja kehittämään niitä sitä kautta. Meillä on backlogilla listattuna jo pienkehitystarpeita ja toisaalta isompien projektien osalta tulee myös varmasti integraatioita tehtäväksi”, hän päättää.