Skip to content

Case Nordkalk

Modernia kaivosta johdetaan tiedolla – Digia toimitti Nordkalkille reaaliaikaisen IoT-datan raportointiratkaisun

Perinteikäs kaivosalan yritys Nordkalk etsi ratkaisua tuotantodatan tehokkaampaan keräämiseen ja raportointiin. Digia toimitti heille IoT-dataan perustuvan reaaliaikaisen raportointiratkaisun, jolla saadaan näkyvyys Nordkalkin tuotantoon ylätasolta lattialle asti Euroopan laajuisesti.

 

Yli 800 henkeä työllistävä Nordkalk on kalkkikivituotteiden johtava valmistaja ja toimittaja Pohjois-Euroopassa. Paraisilla 1800-luvun lopussa alkanut kaivosliiketoiminta on reilun 120 vuoden aikana levinnyt kymmeneen maahan ja 30 paikkakunnalle.

Kaivosala on perinteikäs toimiala, jonka digitalisaatio on ollut verrattain hidasta. Nordkalkissa sukupolvenvaihdos on kiihdyttänyt digitalisaation kehitystä viimeisen vuosikymmenen aikana, ja yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista on noussut tuotantodatan keruu ja raportointi kaivoksista sekä tuotantolaitoksista.

Digia kehitti Nordkalkille raportointiratkaisun, jonka avulla saadaan reaaliaikainen tuotantonäkymä yrityksen tuotantolaitoksiin ja yksittäisiin tuotantolinjoihin. Ratkaisuun rakennettiin roolikohtaiset näkymät, jolloin käyttäjälle näkyy ensisijaisesti ne avainluvut, jotka ovat tämän työn kannalta olennaisimmat. Halutessaan voi kuitenkin porautua ylätason tuotantoluvuista aina yksittäisiin tuotantolinjoihin saakka.

Millä teimme

Digian ehdotus valikoitui kustannustehokkuuden lisäksi siitä syystä, ettei siinä ollut mitään ylimääräistä, mutta se jätti tilaa yllättäville muutoksille. Myös Digian toimialaosaaminen vakuutti alusta lähtien.

Jesse Kaukola, digitalisaatioasiantuntija ja järjestelmäarkkitehti, Nordkalk

Ideasta ratkaisuksi – Digia tarjosi joustavan mutta räätälöidyn ratkaisun

Nordkalkin CIO Tita Nurmi kertoo, että vuonna 2016 tehdyn IT-palvelukumppanin kilpailutuksen yhteydessä heille esiteltiin IoT-kokonaisuutta, jossa Nurmi näki potentiaalisen ratkaisun Nordkalkin datahaasteisiin. Asiaa edistämään rekrytoitiin kokenut digitalisaatioasiantuntija ja järjestelmäarkkitehti Jesse Kaukola.

”Olimme pitkään pohtineet ratkaisua tuotantodatan keruun ja -raportoinnin tehostamiseen. Kun meille esiteltiin IoT:n mahdollisuuksia, se tavallaan sytytti lampun pään päällä ja aloimme pohtia, voisiko IoT tarjota meille sen, mitä haimme”, Nurmi sanoo.

IoT:n mahdollisuuksia selvitettiin aluksi tilaamalla Proof-of-Concept IT-palvelukumppanilta, jolla varmistettiin teknologian soveltuvuus. PoC:n vakuutettua lopullisesti IoT:n mahdollisuuksista, alettiin etsiä toteutuskelpoista ratkaisua.

Kaukola kertoo, että tässä vaiheessa he olivat määritelleet liiketoimintahaasteen, johon etsittiin vastausta ja joitakin toivomuksia toteutuksesta, mutta sitä tarkemmin etsittävää ratkaisua ei rajattu. Tämän vuoksi vaihtoehdoiksi päätyi keskenään varsin erilaisia ehdotuksia. Näistä Digian räätälöity kokonaisuus oli kustannustehokkain ja täsmällisimmin Nordkalkin tarpeisiin soveltuva.

”Halusimme löytää parhaan vaihtoehdon, emmekä siksi halunneet asettaa niille liikaa rajoituksia. Päädyimmekin arvioimaan Digian lisäksi kahta MES-järjestelmää ja yhtä IoT-palvelukokonaisuutta. Digian ehdotus valikoitui kustannustehokkuuden lisäksi siitä syystä, ettei siinä ollut mitään ylimääräistä, mutta se jätti tilaa yllättäville muutoksille. Myös Digian toimialaosaaminen vakuutti alusta lähtien”, Kaukola kertoo.

Kehitystyötä tehtiin monella rintamalla – Digian kanssa aloitettiin palvelumuotoilusta

Toimintaympäristöt vaihtelivat suuresti Nordkalkin 25 tuotantolaitoksessa. Jokaisessa oli omat erilliset prosessit ja automaatiojärjestelmät, joiden tekniset kyvykkyydet erosivat toisistaan. Digian kanssa tehtävän raportointiratkaisun rinnalla toinen kumppani kehitti eri tuotantolaitosten teknisiä valmiuksia kerätä tuotantodataa yhdelle alustalle.

Koska eri tuotantolaitosten valmiudet ja käytännöt erosivat niin paljon toisistaan, todettiin parhaaksi aloittaa Digian kehitystyö palvelumuotoilulla. Nordkalk ja Digia järjestivät yhdessä kolme työpajaa, joihin osallistui ihmisiä kaikista Nordkalkin liiketoimintayksiköistä sekä funktioista ja kaikista kaivoksista sekä tuotantolaitoksista.

Näissä työpajoissa etsittiin yhtenäistä näkemystä siitä, mihin kaikkiin kysymyksiin Digian toimittaman ratkaisun tulisi vastata. Samalla saatiin koko Nordkalkin organisaatio innostumaan hankkeesta.

”Palvelumuotoilu oli ehdottoman järkevä tapa aloittaa, sillä saimme sen kautta kerättyä valtavasti tietoa siitä, mitä kehitettävältä ratkaisulta haluttiin eri toiminnoissa. Vaikka työpajat olivat osallistujamääriltään valtavia, olivat ne myös tehokkaita. Niissä kerättyä dataa pureskelemalla saimme hyvin määriteltyä sen, mitä olemme tekemässä. Digian osaaminen sekä työpajatyöskentelyssä että vastausdatan muuttamisessa ratkaisuehdotuksiksi oli vaikuttavaa”, Kaukola sanoo.

Ratkaisu kehitettiin ketteriä työskentelytapoja noudattaen

Ratkaisu toteutettiin ketterää Scrum-viitekehystä noudattaen. Kaukola toimi yhteistyössä Nordkalkin teknisenä tuoteomistajana, jonka lisäksi hankkeessa oli erillinen projektipäällikkö, joka toimi käyttäjien ja muiden sidosryhmien edustajana.

Digian tiimi toimi tiiviissä yhteistyössä Nordkalkin projektitiimin sekä heidän muiden kumppaniensa kanssa. Digian teknisen- ja toimialaosaamisen ansiosta suurtenkin kokonaisuuksien purkaminen pieniksi toteuttamiskelpoisiksi toimenpiteiksi, eli sprinteiksi, oli tehokasta. Koska tämän lisäksi käyttäjien ja muiden sidosryhmien tarpeet oli palvelumuotoilun avulla saatu kartoitettua ja dokumentoitua kattavasti, voitiin tuotantovalmis ratkaisu toteuttaa pienimmän hyödyllisen tuotteen periaatteella (Minimum Viable Product).

”Scrum oli itselleni tuttu ja hyväksi havaittu tapa toteuttaa kehitysprojekteja ja sama sopi myös Digian tiimille. Heillä tuntuikin olevan poikkeuksellisen hyvä ote siihen, miten meidän toiveistamme ja ideoistamme saatiin muodostettua toteuttamiskelpoisia sprinttejä. MVP:n sisällön määrittely oli tämän vuoksi suoraviivaista”, Kaukola kertoo.

Digian selkeää ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa kiiteltiin myös Nordkalkin ylimmästä johdosta muodostuvassa ohjausryhmässä, johon myös Tita Nurmi kuuluu.

”Meille projektin eteneminen näyttäytyi tehokkaana ja selkeänä. Kun vastaan tuli tilanteita, joissa ohjausryhmän piti tehdä linjavetoja, tuli projektitiimi näihin aina hyvin valmistautuneena. He kuvasivat haasteen, esittelivät vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia ja kertoivat oman suosituksensa. Päätöksenteko tehtiin meille helpoksi”, Nurmi toteaa.

Tuotannossa ratkaisu otettiin hyvin vastaan ja yhteistyötä laajennettiin myös mobiilisovellukseen

Tuotantovalmiin ratkaisun käyttöönotto toteutettiin vaiheittain eri kohteissa. Kun käyttöönottojen myötä saatiin näyttöjä datan hyödyllisyydestä tuotannon johdolle, muodostui datan omistajuudesta heille tärkeä asia.

”Yksi tuotannon esimiehistä kiteytti ratkaisun vaikutukset heidän arkeensa erinomaisesti todetessaan, että ’onpa hienoa, kun enää ei tarvitse illalla edes nousta sohvalta tarkistaakseen tuotannon arvoja, kun aiemmin sitä varten piti ajaa tehtaalle’ ”, Kaukola naurahtaa.

Kehityshankkeen ollessa jo pitkällä havaittiin tarve uudelle datalähteelle. Louhoksilla siirreltävät kuormat dokumentoitiin yhä manuaalisesti paperille ja edelleen Exceleihin. Tähän tarkoitukseen ei voitu soveltaa IoT-teknologiaa, joten vaihtoehtojen kartoittamisen jälkeen sitä varten päätettiin kehittää oma mobiilisovellus Digian toimesta. Myös tässä hankkeessa Kaukola toimi tuoteomistajana.

”Näin asiakkaan näkökulmasta mobiilisovelluksen kehittäminen ja tuominen osaksi raportointikokonaisuutta tapahtui erittäin sujuvasti, vaikka ei se helppoa varmasti ollutkaan”, hän toteaa.

Datalla on tärkeä rooli Nordkalkin tulevaisuudessa

Datalähtöisyys on liike-elämän suuria muutoksia ja se koskettaa organisaation kaikkia tasoja. Nordkalkille IoT-datan raportointiratkaisun käyttöönotto oli tärkeä vaihe datalähtöisen liiketoiminnan kehityksessä, sillä sen avulla kyetään keräämään tarkkaa, luotettavaa ja reaaliaikaista dataa yrityksen kaikista louhoksista ja tuotantolaitoksista ympäri Eurooppaa.

Tuotannossa ratkaisun välittömät hyödyt on jo havaittu, mikä on vahvistanut heidän sitoutumistaan datan omistajuuteen. Samalla organisaation ylemmillä tasoilla selvitellään jo datan muita mahdollisuuksia. Tita Nurmella on selkeä visio digitalisaation ja datalähtöisyyden seuraavista vaiheista yrityksessä.

”Datalähtöisyys ja digitalisaatio ovat myös kulttuurillisesti suuria muutoksia, joten työtä on vielä tehtävänä. Datan ja teknologian osalta seuraavat askeleet ovat kuitenkin jo tiedossa. Haluamme kehittää valmiuksiamme analysoida tuotantodataa sekä yhdistellä sitä myynnin ja talouden dataan. Pitkän tähtäimen tavoitteena on siirtyä koko ajan monipuolisempaan datan käyttöön ja kehittyneempään analytiikkaan”, Nurmi kertoo.

Yhteistyö Nordkalkin ja Digian välillä on ollut koko matkan ajan sujuvaa ja luottamus yritysten välillä on luja. ”Uskon, että Digialla on tärkeä rooli myös tulevissa datahankkeissamme”, Nurmi toteaa lopuksi.