Skip to content

Case Paptic

Globaalille kasvuyhtiö Papticille rakennettiin vaativa ERP-järjestelmä kustannustehokkaasti

Suomalainen Paptic on kehittänyt uraauurtavan innovaation, jolla muovia voidaan korvata uusiutuvalla puukuitupohjaisella materiaalilla. Hurjaa vauhtia globaalisti kasvava yritys tarvitsi toiminnanohjausjärjestelmän, jolle asetettiin poikkeuksellisen korkeita vaatimuksia. Digia toteutti tämän vaativan järjestelmän kustannustehokkaasti.

 

VTT:n tutkimustoiminnasta alkunsa saanut Paptic on kehittänyt uudenlaisen pakkausmateriaalin, jonka myynti leviää nopeasti ympäri maailman. ”Teemme uutta puukuitupohjaista materiaalia, joka korvaa muovin monissa eri pakkauksissa”, kertoo Papticin tilaustoimitusketjusta ja myyntitoimistosta vastaava Aino Vanhatalo.

Papticin kehittämä materiaali on markkinoilla ainutlaatuinen ratkaisu, joka on paperia joustavampaa, vahvempaa ja pehmeämpää. Monipuolista materiaalia käytetään esimerkiksi tuotepakkauksissa, ostoskasseissa ja verkkokaupan lähetyspakkauksissa. Materiaali on uusiutuvaa ja kierrätettävää, ja lisäksi sitä voidaan valmistaa nykyisillä paperikoneilla.

Tällaiselle tuotteelle on valtavat kansainväliset markkinat, ja Paptic tavoitteleekin miljardin euron liikevaihtoa vuodelle 2030. Nopeasti kasvavan liiketoiminnan ohjaamiseen tarvittiin tehokkaampaa tietojärjestelmää, mutta sen hankinta oli liiketoiminnan vaatimusten vuoksi haastavaa.

Mitä teimme

Millä teimme

  • Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • ExFlow
Digiasta syntyi heti kuva, että he ajavat asiakkaan etua. He eivät myyneet meille mitään turhaa.

Joonas Lahtiharju, Head of IT and Digitalisation, Paptic

Digia pystyi toimittamaan poikkeuksellisen haastavan ERP-järjestelmän

Papticin liiketoiminta asetti hyvin poikkeuksellisia vaatimuksia uudelle toiminnanohjausjärjestelmälle. Ensinnäkin järjestelmällä käsitellään materiaalirullia, joiden tuotannossa paino ja mittasuhteet muuttuvat. Haastetta lisää se, että osa asiakkaista ostaa Paptic®-materiaaleja painon ja osa pinta-alan mukaan.

Toinen haaste oli Papticin kansainvälisen kaupan monimutkainen luonne. Paptic tekee usein kauppaa, jossa myyjä on Suomessa, valmistus ja jalostus toisessa maassa ja asiakas vielä kolmannessa maassa. Tämä johtaa varsinkin arvonlisäverotuksessa hyvin monimutkaisiin kokonaisuuksiin. Paptic®-materiaaleja on toimitettu yli 40 maahan.

Paperitehtaiden käyttämät ERP-järjestelmät olisivat olleet ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan kohtuuttoman raskaita. Muut materiaalikauppaan erikoistuneet ratkaisut taas herättivät epäilyksiä järjestelmän jatkuvuuden, joustavuuden ja Euroopan markkinoiden erikoisvaatimuksien suhteen. Paptic etsi siksi kokenutta toimittajaa, joka pystyisi toteuttamaan järkevästi yhtiön tarvitseman vaativan kokonaisuuden.

”Halusimme luotettavan pitkän tähtäimen järjestelmän ja toimittajan, joka ymmärtää paperiteollisuuden kauppaa sekä talousalan vaatimuksia Euroopassa”, kertoo Papticin digitalisaatiosta ja tietojärjestelmistä vastaava Joonas Lahtiharju.

Oikeanlaisen toimittajan löytäminen oli haastavaa, mutta lopulta Digia esitti Papticille erinomaisesti sopivan ratkaisun. Se perustuu Microsoft Dynamics 365 Business Central -ohjelmistoon, jolla pystyttiin toteuttamaan Papticin tarpeet huomattavasti muita vaihtoehtoja kevyemmin. ”Digian osoittama kyvykkyys oli merkittävä syy valintaan. Myös sillä oli merkitystä, että saimme hyviä suosituksia Digiasta toimittajana”, Lahtiharju kertoo.

”Digiasta syntyi heti kuva, että he ajavat asiakkaan etua. He pitivät huolen, että hankkeessa tehdään se, mikä on tarpeen, mutta eivät myyneet meille mitään turhaa. Ratkaisusta tulikin hyvin kustannustehokas”, hän kiittää.

Lue lisää ja tutustu myös Unisportin asiakastarinaan 

Tehokas järjestelmä hoitaa Papticin koko ydinliiketoimintaa

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän määrittely ja toteuttaminen aloitettiin keväällä 2021, ja järjestelmä valmistui helmikuussa 2022. Papticille toteutettiin hankkeessa myös ExFlow-ohjelmistoon perustuva ostolaskujen kierrätys.

Yhtiössä ollaan erittäin tyytyväisiä hankkeen lopputulokseen. ”Meillä on nyt yksi järjestelmä, jolla saamme hallittua koko tilaus- ja toimitusketjun, laskutukset, raportoinnin ja kirjanpidon”, kertoo Vanhatalo. Järjestelmä on täyttänyt hyvin materiaalivalmistukseen ja kansainvälisen kauppaan liittyvät erikoistarpeet.

Järjestelmään tehtiin Business Centralin perustoiminnallisuutta laajentavia räätälöintejä, jotta Papticin liiketoiminnan vaatimukset voitiin täyttää. Lahtiharju kiittää Digiaa kuitenkin siitä, että räätälöinnit pyrittiin koko ajan pitämään minimissä. Se laski kustannuksia ja auttaa ennen kaikkea järjestelmän ylläpidossa.

Vanhatalo ja Lahtiharju kiittävät muutenkin yhteistyötä Digian kanssa. ”Digian kanssa oli alusta saakka helppoa neuvotella ja ymmärsimme hyvin toisiamme”, Vanhatalo kertoo. Myös projektiorganisointi onnistui hyvin, ja hanke valmistui aikataulussa.

”Olen toiminut monien konsulttien kanssa, ja Digia kuuluu parhaimpiin. He ovat myös osoittaneet joustavuutta, joka on ollut kasvuyritykselle merkittävä helpotus”, toteaa Lahtiharju.

Vanhatalo kertoo, että ERP-järjestelmän kehitystyötä jatketaan Digian kanssa. Seuraavana tavoitteena on kehittää esimerkiksi automatisointia vielä nykyistä pidemmälle.

Lue myös blogikirjoitus: Mitkä ovat hyvän WMS-järjestelmän ominaisuudet?