Skip to content

Case Seure

Robotiikalla lisää työtyytyväisyyttä ja tehokkuutta

Robotiikkaratkaisuilla voidaan sekä tehostaa sisäisiä prosesseja että luoda uutta liiketoimintaa. Digia toimii Seuren kumppanina paitsi kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden optimoinnissa, myös uusien palveluiden kehittämisessä ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa.

 

Seure on pääkaupunkiseudun kaupunkien, kahden hyvinvointialueen ja HUS:n voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö. Työvoimavälityksen lisäksi Seure tukee asiakkaitaan myös esimerkiksi rekrytoinnissa ja henkilöstöresurssien optimoinnissa.

Vauhdikkaan kasvun myötä Seure on elänyt vahvaa uudistusvaihetta jo usean vuoden ajan. Murroksen keskiössä ovat liiketoimintaympäristön muutos ja sen edellyttämät ketterät toimintamallit, joiden avulla vapautetaan asiantuntijoiden työaikaa lisäarvoa tuottavaan ja asiakasta palvelevaan työhön. Kehitystyössä hyödynnetään pitkäjänteisesti teknologiaa ja dataa, ja ohjelmistorobotiikka on yksi merkittävä työkalu liiketoiminnan kehittämisessä. 

”Olemme jo kauan rakentaneet kokeilemisen ja yhteiskehittämisen kulttuuria. Robotiikan avulla pystymme kevyellä panostuksella kokeilemaan asiakkaiden kanssa uusia toimintamalleja, ja toimivat ja kustannustehokkaat ratkaisut pystytään tunnistamaan nopeasti”, Seuren teknologia- ja kehitysjohtaja Teemu Asumaa toteaa. 

Mitä teimme

 

Millä teimme

 

Digia-kumppanuudella on iso rooli ideoiden sparrailussa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa. Digian kehittäjät ovat jo pitkän linjan Seure-asiantuntijoita, ja heiltä saa nopeasti ja joustavasti ratkaisuja.

Niina Soini, kehityspäällikkö, Seure

Automaatio lisää tyytyväisyyttä

Seuren ja Digian kumppanuus robotiikkaratkaisujen kehittämisen parissa alkoi vuonna 2019 yksittäisten HR-työtä helpottavien robotiikkaratkaisujen kehittämisestä. Kaiken kaikkiaan robottiyksikköjä on tehty yhteistyön aikana yhteensä yli 30.

Ensimmäinen oli vuokratyöntekijöiden poissaoloilmoitusten käsittelyyn rakennettu ohjelmistorobotti Teppo, jonka avulla vapautettiin suuri määrä Seuren henkilöstöresursseja manuaalisesta ilmoitusten käsittelystä tärkeämpiin tehtäviin. Edelleen toiminnassa oleva robotti käsittelee jopa yli 60 % Seuren poissaoloilmoituksista.

Robotiikkaratkaisujen hyödyt tulevat konkreettisesti esiin seurelaisten arjessa. Robotiikka vapauttaa työaikaa lisäarvoa tuottavaan ja asiakasta palvelevaan työhön, ja työn tehostuminen ja automatisointi näkyvät asiakas- ja työntekijätyytyväisyyden kasvuna.

”Työntekijät pystyvät ajasta ja paikasta riippumatta hoitamaan esimerkiksi poissaolojaan akuuteissa tilanteissa. Tämän päivän työntekijät osaavat jo odottaa tällaisia mahdollisuuksia”, kertoo Seuren robotiikkaratkaisuista vastaava kehityspäällikkö Niina Soini.

Robottien käsittelyraporttien tarjoamaa dataa hyödynnetään Seurella tiedolla johtamisessa. Myös työn laatu paranee robottien poistaessa inhimillisten virheiden mahdollisuuden.

”Hyödyn pystyy myös aika hyvin laskemaan auki”, Teemu Asumaa toteaa. ”Kaikki robottiratkaisut ovat yllättävän nopeasti maksaneet itsensä takaisin.”

Robotit siirtyivät kitkattomasti uuteen järjestelmään

Yksi yhteistyön suurista onnistumisista koettiin vuonna 2023, kun Seure uudisti toiminnanohjausjärjestelmänsä. Digian robotiikkatiimi uudelleenmääritteli ja testasi ohjelmistorobottien työnkulkuja samanaikaisesti varsinaisen järjestelmän käyttöönottoprojektin kanssa.

Poikkeuksellisen lähestymistavan ansiosta projekti valmistui ketterästi ja nopealla aikataululla.

”Digian kanssa työskentely oli helppoa, ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä toimintatapaan”, Niina Soini kertoo.

Kohti tekoälyn mahdollisuuksia

Seuren moderni toiminnanohjausjärjestelmä ja tekoälyn mukaantulo robotiikkaan luovat kiinnostavia entistä pidemmälle vietyjä mahdollisuuksia toimistoautomaatioon. Seure luottaa Digian asiantuntemukseen myös kehitysideoiden kartoittamisessa ja uusien palvelutuotteiden suunnittelussa. Robotiikkaratkaisujen lisäksi yhdessä pohditaan myös tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia.

”Digia-kumppanuudella on iso rooli ideoiden sparrailussa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa”, kertoo Niina Soini. ”Pitkään jatkunut kumppanuus takaa sen, että tekijät tuntevat järjestelmämme ja prosessimme. Digian kehittäjät ovat jo pitkän linjan Seure-asiantuntijoita, ja heiltä saa nopeasti ja joustavasti ratkaisuja.”