Skip to content

Case Skandia

Kattava palveluratkaisu rahastonhallintaan

Skandia Fonder halusi korvata vanhan rahasto-osuudenomistajien hallintajärjestelmänsä ulkoistetulla palvelulla, joka taipuisi muun muassa viranomaissäännöksien asettamiin vaatimuksiin. Ratkaisuksi valittiin Digian SaaS-palveluratkaisu, joka takaa muun muassa tietoturvallisen palveluympäristön.

Rahastojen hallinta modernisoitui

Parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen rahastoasiakkaille vaatii sovellustuen ja tiedon laadun jatkuvaa kehittämistä ja innovaatiota. Nopea sopeutuminen markkinoiden ja säädösten muutoksiin on avainasemassa tehokkaan ja luotettavan palvelun takaamiseksi.

Vuonna 2010 Skandia aloitti projektin korvatakseen vanhan rahasto-osuudenomistajien hallintajärjestelmänsä. Tärkeä vaatimus uudelle järjestelmälle oli sen saatavuus ulkoistettuna palveluna.

Tehokkuuden lisäämiseksi ja manuaalisten toimintojen karsimiseksi tarvittiin ratkaisu, joka mahdollistaisi integraation liiketoimintakumppaneiden järjestelmiin, automatisoidun rahastotoimeksiantojen käsittelyn, luotettavaa markkinainformaatiota rahastosalkkujen hallintaan ja tuen suoraveloituksille.

Järjestelmän tuli myös pysyä ajan tasalla sijoitusrahastojen sääntelyyn ja viranomaisraportointiin liittyvien direktiivien ja vaatimusten (UCITS, AML, MIFID ja AIFMD) suhteen.

Mitä teimme

Millä teimme

 
Tarvitsimme yhteistyökumppaniksemme luotettavan palvelu- ja sovellustoimittajan, joka ymmärtää rahastomarkkinoita ja tuo ratkaisuillaan tehokkuutta sekä korkean tason automaatiota toimintoihimme. Siksi valitsimme Digian.

Göran Karlsson,operatiivinen johtaja, Skandia Fonder

Tehokas ulkoistettu järjestelmä ja hallinnoidut palvelut

Uuden ratkaisun tuli olla saatavilla ulkoistettuna järjestelmäympäristönä. Lisäksi tarvittiin jatkuvia hallittuja sovelluspalveluja, säännöllisiä, uusien vaatimusten mukaisia päivityksiä sekä luotettavan ja kokeneen henkilöstön tukea.

Tämän vuoksi Skandia valitsi ratkaisukseen Digia SaaS -käyttöpalveluratkaisun, joka sisältää täysin ulkoistetun järjestelmä- ja IT-ympäristön tiedonsiirron valvonnan, raportoinnin ulkoisiin järjestelmiin sekä versiopäivitykset. Ympäristön valvonta ja hallinta sisältävät Digian tuottaman palveluna mm. jatkuvan toimeksiantojen valvonnan, maksuliikenteen sekä verottaja- ja viranomaisraportoinnin tuottamisen.

Peräkkäiset projektit

Digia on toimittanut Digia Financial Systems -järjestelmänsä Skandialle peräkkäisinä projekteina ja päivityksinä. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2010 korvattiin Skandian rahastojen osuudenomistajien hallintajärjestelmä. Konversiossa siirrettiin historiatiedot moderniin web-pohjaiseen arkistoon, ja luotiin ulkoistettuun sovellushallintaan tarvittavat yhteydet ja rutiinit.

Vuosina 2011-2013 otettiin käyttöön viimeisimmän UCITS-direktiivin mukaiset toiminnot, tuki uusille AML- ja MIFID-vaatimuksille, arvopaperiluokat ja muuttuvat selvitysajat.

Vuonna 2013 aloitettiin myös automatisoitu rahastotoimeksiantojen käsittely Digia Connect -palvelun kautta. Tämä tuki uutta ISO20022-standardia ja yhdisti Skandia Fonderin Nordic Fund Market -alustaan.

Uusien ESMA-säännösten mukainen AIFMD-raportointisovellus vietiin tuotantoon 2014.