Skip to content

Case St1

Yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus takaa muutoskyvyn

St1:lle oli tullut yritysostojen myötä erilaisia järjestelmiä, jotka eivät keskustelleet keskenään. Erillisistä järjestelmistä oli hankala saada tietoa ja muodostaa kokonaiskuvaa. Ne myös ohjasivat erilaisiin toi­mintatapoihin eri maissa ja markkina-alueilla. Järjestelmät haluttiin saada toimimaan kokonaisuutena niin, että ne tukisivat yhtenäistä toimintaa.

 

St1 ryhtyi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa järjestelmien kokonaisuudistukseen, jossa Digia integroi järjestelmät älykkääksi kokonaisuudeksi ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuden ytimessä olevan toiminnanohjausjärjestelmän. Kun järjestelmät toimivat yhtenä kokonaisuutena, ne muodostavat yritykselle yhtenäisen perustan ja mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen.

 

Millä teimme

  • Microsoft Dynamics 365
  • Multi-cloud
St1 ryhtyi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa järjestelmien kokonaisuudistukseen, jossa Digia integroi järjestelmät älykkääksi kokonaisuudeksi ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuden ytimessä olevan toiminnanohjausjärjestel­män.