Skip to content

Data ja ohjelmistoautomaatio teollisen tuotannon tukena

Ympäröivä maailma digitalisoituu vauhdilla. Vaikka valmistavan teollisuuden tuotantoa ei voida siirtää verkkoon, mahdollistavat digitalisaation työvälineet liiketoiminnalle täysin uudenlaiset mallit, prosessit ja palvelut. Kaiken perustana on data – digitalisaation verenkierto ja edellytys tiedolla johtamiselle.

Siinä missä aiemmin jouduttiin turvautumaan joko manuaaliseen ihmistyöhön tai kalliisiin järjestelmäkehitys- ja integraatiohankkeisiin, nykypäivän automaatiotyökalut tarjoavat meille kaiken haluamamme datan helposti, nopeasti ja edullisesti.

Vanhat opit käyttöön myös ohjelmistorobotiikassa

Valmistavan teollisuuden yrityksillä on jo pitkäaikaista kokemusta teollisuusautomaatiosta. Ohjelmistoautomaatiossa on kysymys samasta asiasta: prosesseista ja työnkuluista tunnistetaan pullonkauloja ja kipupisteitä, joissa automaatio toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ihminen. Vanhaa kunnon Lean-ajattelua siis! 

Tämän lisäksi ohjelmistoautomaatiolla voidaan kasvattaa tuottavuutta ja laatua lisäämällä prosesseihin kontrolleja, joihin ihminen ei kykene. Robotti pystyy seuraamaan datavirtoja 24/7, minkä lisäksi se voi validoida, täydentää ja ristiintarkistaa dataa useiden eri lähteiden välillä. Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntäen robotti kykenee tunnistamaan datavirroista poikkeamien lisäksi erilaisia trendejä ja ryhmittelyjä, joiden avulla se voi reaaliaikaisesti ennustaa ja ennakoida tulevaa.

Työnkuluista dataan, varastoinnista hyödyntämiseen

Suuressa osassa yrityksiä datan hyödyntäminen on edelleen lapsenkengissään: dataa olisi vaikka kuinka paljon, mutta joko siihen ei voida luottaa tai sitä ei saada vietyä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Dataa siis syntyy ja sitä varastoidaan, mutta sitä ei voida hyödyntää tehokkaasti. 

Ohjelmistorobotiikka tarjoaa ratkaisun näihin haasteisiin, sillä sen avulla kaikki data on vietävissä mistä hyvänsä, minne hyvänsä – haluttuun aikaan ja halutussa muodossa! Teknologiariippumattomilla ohjelmistorobotiikan ratkaisuilla tämä todella on jo tätä päivää, ja vieläpä huomattavasti edullisemmin ja nopeammin kuin perinteisillä integraatiomenetelmillä toteutettuna. 

Operatiivisten prosessien työnkulkuja automatisoitaessa robotti toimii tyypillisesti ihmisen tavoin useita tietojärjestelmiä käyttäen. Kun robotti opetetaan laittamaan syrjään käsittelemäänsä tietoa, voidaan keskitettyyn tietovarastoon samalla kerryttää lähdejärjestelmistä riippumaton tietokokonaisuus. Kun data tallennetaan semanttisessa eli liiketoiminnan ymmärtämässä muodossa, on se valmiina hyödynnettäväksi eri tarkoituksiin myös jatkossa.

Monen suhteessa moneen, dynaamisesti

On tärkeää ymmärtää, että datan virtauksessa ei ole kyse enää ainoastaan kahden järjestelmän välisestä kiinteästä integraatiosta. Nykyaikaisessa yritysarkkitehtuurissa data virtaa kerroksina: sitä noudetaan useasta lähteestä, jotka voivat päivittyä eri tahdissa. Samalla robotiikka yhdistää datat yhdenmukaiseksi semanttiseksi datavirraksi, josta sitä voidaan helposti toimittaa taas useisiin eri kohteisiin ja käyttötarpeisiin. 

Robotiikka-avusteinen datakerros tarjoaa ketterän tavan vastata nykyaikaisten järjestelmäkenttien jatkuvaan muutokseen. Tietojärjestelmien muuttuessa robotille täytyy opettaa datan virtauksesta vain muuttuneiden järjestelmien osuudet, kaiken muun pysyessä ennallaan. Näin varmistetaan kerrytetyn datan säilyminen yhdenmukaisena järjestelmämuutoksista riippumatta. 

Helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta

Ohjelmistoautomaatio on helposti tuotavissa nykyisten järjestelmien rinnalle. Lean-menetelmillä paikannetun pullonkaulan automatisointi tapahtuu päivissä, korkeintaan muutamassa viikossa. Oman robotiikkaympäristön perustamisen sijaan yritys saa nykyaikaisen ja tietoturvallisen privaattipilviympäristön kokonaispalveluna vain murto-osalla siitä kustannuksesta, jonka oman robotiikkaympäristön toteutus ja ylläpito kustantaisivat. 

Ohjelmistorobotiikkaa onkin usein järkevintä hankkia valmiina palveluna, jolloin kaikkein nykyaikaisimmat teknologiset ratkaisut saadaan heti käyttöön ja vastaamaan suoraan liiketoiminnan tarpeisiin. Hankinnan voi tehdä ilman teknologista osaamista tai tarvetta sitoutua yksittäiseen teknologiseen ratkaisuun tai tuotelisensseihin.

Uskallatko vielä odottaa?

Siinä missä teollisuusrobotiikasta on tullut kilpailuedun sijaan elinehto, on myös ohjelmistorobotiikka nopeasti päätymässä samaan tilanteeseen: robottien ja tekoälyn avulla prosessien tuottavuutta, laatua ja riskienhallintaa voidaan tehostaa niin merkittävästi, että on vain ajan kysymys, ennen kuin sillä saavutettu kilpailuetu on muuttunut toiminnan kannattavuuden edellytykseksi. Ensimmäisen vaiheen työnkulkujen automatisoinnit sekä tietojen kerryttäminen pohjustavat todellista digitalisaatiota ja tekoälyn laajamittaista hyödyntämistä kaikkialla, missä dataa käsitellään.

Voitko rehellisesti todeta, että sinun datasi on jo laadultaan ja ymmärrettävyydeltään valmista koneoppimisen opettamiseen ja saavutettavissa niin, että se on hyödynnettävissä täysimittaisesti kaikkialla, missä se voisi luoda arvoa?

Oletko jo kartoittanut ja hyödyntänyt ohjelmistoautomaation tarjoamat mahdollisuudet?

Tutustu robotiikka- ja tekoälyratkaisuihimme >

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi