Skip to content

Dataohjattu digimarkkinointi

Datajohdettu markkinointi edistää toimenpiteiden tehokkuutta, tuloksellisuutta sekä jatkuvaa kehittymistä.
Kaksi ihmistä sohvalla

Varmista asiakaskokemuksen ensiluokkaisuus ja yhdenmukaisuus kanavasta riippumatta

Asiakaskokemuksen merkitys on kiistämätön, olipa kyse digipalveluiden käytöstä tai fyysisistä kohtaamisista. Ilahduttavan hyvä kokemus muistetaan ja jaetaan, jolloin se kasvattaa asiakasuskollisuutta, brändimainetta ja myyntiä.

Loistava yksittäinen asiakaskokemus voi olla sattumaa, mutta toistuvasti miellyttävän ja yksilöllisen kokemuksen tuottaminen edellyttää yritykseltä määrätietoista työtä: asiakaskeskeistä asennetta ja datan laajamittaista hyödyntämistä.

Yhdenmukainen asiakaskokemus monikanavaisesti toteutettuna saadaan toimimaan silloin, kun kaikista kanavista kerätään dataa ja sen perusteella muodostetaan kokonaiskuva kustakin asiakkaasta.

Jokainen kanssakäyminen tulee tallentaa tietokantaan, jossa hajanaisesta datasta koostetaan tietoa, jota asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi pääsevät hyödyntämään asiakaspalvelussa ja -viestinnässä sekä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 

web_image_5

Asiakasdatalla tehoa ja täsmällisyyttä markkinointiin

Teknologinen kehitys ja datan arvon ymmärrys tehostaa myös markkinoinnin osumatarkkuutta. Datan ansiosta geneerinen massaviestintä voidaan syrjäyttää kohdennetuilla, asiakaskeskeisillä ja asiakkuuden elinkaaren eri vaiheisiin sopivilla viesteillä.

Data toimii apuna myös kanava- ja toimenpidevalinnoissa sekä viestien suunnittelussa. Kun data indikoi muutoksista asiakaskäyttäytymisessä, kannattaa tähän reagoida nopeasti. Ketterä datan hyödyntäminen kuitenkin edellyttää sitä, että kaikki mahdollinen, eri tietolähteistä saatava asiakkaita ja asiakaskäyttäytymistä koskeva data koostetaan yhteen paikkaan kaikkien asianosaisten hyödynnettäväksi.

Dataohjattu markkinointi perustuu jatkuvalle oppimiselle ja kehittämiselle. Dataa tulee seurata ja analysoida, toimenpiteiden vaikuttavuutta vertailla ja asiakaspolkuja hienosäätää jatkuvasti niin, että ne vastaavat juuri sinun yrityksesi asiakaskuntaa ja sen hetken ostokäyttäytymistä. 

Dataohjattu markkinointi tukee myyntiä

Kun myynti avaa asiakastiedot ja prospektirekisterin markkinoinnin käyttöön, voi markkinointi vastavuoroisesti tuottaa myynnille valmiita liidejä. Kiinnostusta osoittaneiden, tunnistettujen myyntiprospektien kontaktointi on huomattavasti tehokkaampaa kuin kylmäsoittelu.  

Älykkäiden työkalujen ja ajantasaisen tiedon avulla markkinointi ja myynti tehostuvat. Väite perustuu syvempään asiakasymmärrykseen ja toimenpiteiden oikea-aikaisuuteen. Aktivoiva markkinointiviesti ja houkutteleva myyntipuhe ovat plussaa, mutta onnistuminen ei ole enää vain niiden varassa.

Kun toiminta on ennalta suunniteltua ja markkinoinnin ja myynnin yhteispeli saumatonta, asiakas tavoitetaan juuri silloin, kun hänellä on ostohousut jalassa. Myynnin osumatarkkuus kasvaa, kun ostovalmiita henkilöitä lähestytään juuri oikealla hetkellä.

Valjasta markkinointiautomaation ja tekoälyn mahti hyödyksesi

Pääsyynä markkinointiautomaatiojärjestelmän hankintaan on pitkään ollut se, että järjestelmä mahdollistaa markkinointiviestien ajoittamisen ja räätälöinnin sekä helpottaa myyntiliidien tunnistamista, luokittelua ja hallintaa.

Parhaimmassa tapauksessa kaikki markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet, sisällöt, kanavat, data ja asiakasrekisterien hallinta voidaan keskittää samalle alustalle, millä saavutetaan ainakin kustannustehokkuutta. Kun säännöllisesti toistuvia toimintoja ja runsaasti aikaa vieviä tehtäviä, kuten datan koostaminen, vielä automatisoidaan, kehittyy resurssitehokkuuskin oikeaan suuntaan.

Kaikkein hienostuneimpiin automaatiojärjestelmiin on viime aikoina tuotu mukaan tekoälyä ja koneoppimista hyödyntäviä toiminnallisuuksia. Näistä voi saada merkittävää etua liidien kypsyyden täsmällisempään arviointiin ja asiakaskäyttäytymisen muutosten havaitsemiseen, jopa ennakointiin.   

Katso webinaaritallenne

Asiakaspolkujen uusi aika – AI ja käyttäjäkeskeinen digikehitys mullistavat

Älykkään asiakaskokemuksen (Intelligent Customer Experience, ICX) tarjoaminen on nykyään strateginen välttämättömyys organisaatioille, jotka haluavat kasvattaa asiakasuskollisuuttaan ja liikevaihtoaan. 

Kurkistaessamme hypen tuolle puolen olemme huomanneet kilpailijoista erottuvien älykkäiden kokemusten syntyvän muutamilla käytännön toimenpiteillä. Esittelemme webinaarissamme Digian asiakasesimerkkien kautta kuusi tapaa muokata asiakaslähtöisen organisaation tulevaisuutta datan ja kehittyneiden teknologioiden kuten tekoälyn (Artificial Intelligence, AI) avulla.

Avalon Digia logo

Kokonaisvaltainen asiakaskokemus- ja digimarkkinointikumppanisi

Digian asiakaskokemus- ja digimarkkinointiyksikkönä toimii Avalon, jolla on yli 25 vuoden kokemus asiakaslähtöisestä, dataohjatusta digitaalisesta markkinoinnista.

Meillä on myös yli kymmenen vuoden kokemus erilaisten markkinoinninautomaatiojärjestelmien hyödyntämisestä, sosiaalisen median mainonnasta ja hakukonemarkkinoinnista.

Toimimme teknologiariippumattomana kumppanina kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa. Avalonin ja Digian välinen yhteistyö on saumatonta, olitpa kiinnostunut markkinoinnin ohella tekoälyn hyödyntämisestä, MA-järjestelmän teknisestä toteutuksesta, uusien digipalveluiden kehittämisestä tai verkkokaupparatkaisun uudelleen suunnittelusta. 

668x473_trendiopas_DS_kansi2

Älykäs digitaalinen liiketoiminta -trendiopas

Trendioppaassamme käsittelemme teemoja liittyen datan kokonaisvaltaisen hyödyntämisen mahdollisuuksiin osana niin personoitua asiakaskokemusta kuin digitaalista työntekijäkokemusta

Pohditaanko asioita yhdessä?

Jos haluat keskustella asiantuntijoidemme kanssa, voit jättä meille yhteydenottopyynnön alla olevan painikkeen kautta.

Reaktionopeus ratkaisee dataohjautuvuudessa.

Tutustu myös muihin palveluihimme

Nostimme alle asiakaskokemukseen ja dataohjattuun digimarkkinointiin liittyviä palvelukokonaisuuksia, joista saatat olla kiinnostunut.
light_lime_square

Verkkokaupankäynti

Aloita asiakkaan ostopolkua tukevan, helppokäyttöisen verkkokaupan suunnittelu kartoittamalla huolellisesti asiakkaittesi tarpeet. 

Lue lisää >

light_lime_square

Palvelumuotoilu

Jos olet kiinnostunut käyttäjälähtöisten, positiivisesti erottuvien palveluinnovaatioiden kehittämisestä, kannustamme ottamaan avuksi palvelumuotoilun. Sen avulla saavutamme ihmisten ja teknologian onnistuneen symbioosin. 

Lue lisää >

Petri Laakso

CEO, Avalon

petri.laakso@digia.com
petri_laakso_450x450