Skip to content

Case Noste Isännöinti

Robotiikka mahdollistaa liiketoiminnan ja työviihtyvyyden kasvun käsi kädessä

RPA:han eli ohjelmistorobotiikkaan suhtaudutaan yhä enemmän mahdollisuutena kuin että se olisi uhka oman työn jatkumiselle. Noste Isännöinti Oy:n Irina Marjanen esitteli uuden digikollegan juuri oikeassa kontekstissa ja oikein ajoitettuna, viesti asiasta ymmärrettävästi ja oikealla sävyllä. Irina korostaakin, että robotiikkaa suunniteltaessa on siirryttävä muutosjohtamiseen ja sitoutettava henkilöstö mukaan projektiin.

 

Einaria Irinan tiimissä odotettiinkin innolla ja Einarin tuoma apu otettiin avosylin vastaan. Tiimi tiesi, että Einari ei ollut tullut viedäkseen heidän työtään vaan auttaakseen heitä keskittymään omaan ydinosaamiseensa enemmän.

"Einari on ylittänyt kaikki odotukset ja olen erittäin iloinen siitä, että otimme tämän askeleen robotiikan suuntaan. Tiimimme oivalsi ensi metreistä lähtien Einarin tuoman hyödyn arkeemme ja he olivat aidosti innoissaan uudesta assistentistamme!" sanoo Irina Marjanen, Team leader.

Työpanoksen kohdentamisella ja viihtyvyyden lisääntymisellä on kerrannaisvaikutuksia myös liiketoiminnan kasvuun. Tuotamme yksinkertaisesti asiakkaillemme lisäarvoa enemmän ja voimme laajentaa toimintaamme samoilla resursseilla. Alallemme ominaisesti ajattelemme Einarin olevan merkittävä osa PTS:mme eli pitkän tähtäimen suunnitelmaamme ja investoinnin painoarvo meille määrittyi tämän mukaan eikä perinteisen ROI-laskelman kautta. Robotisointi ei ollut meille väline vähentää henkilöstökuluja vaan mahdollisuus kasvattaa toimintaamme.

"Toimialasta riippumatta on tärkeää seurata kehitystä ja hyödyntää rohkeasti uusia innovaatioita. Meille onkin tärkeää olla oman toimialamme edelläkävijä ja näin toimimalla varmistamme asiakkaillemme parhaimmat ja ajankohtaisimmat palvelukokonaisuudet. Samalla pidämme huolta oman kilpailukykymme optimaalisesta kehityksestä, joka auttaa meitä palvelemaan laajenevaa asiakaskuntaamme nyt ja tulevaisuudessa", kertoo Ari Tikkanen.

Mitä teimme

Robotiikan hyödyntäminen on antanut meille avaimet toimintojemme tehostamiseen ja mikä tärkeintä, rutiinien siirtämisellä ihmiseltä robotille olemme onnistuneet kohottamaan työntekijöidemme motivaatiota.

Toni Tikkanen, Noste Isännöinti

Kehitystyön keskiössä

Kehitystyömme keskiössä on toimintatapojemme uudistaminen ihmislähtöisesti. Näemme tulevaisuuden niin, että digitalisaatio lisääntyy eri osa-alueilla, mutta sen tarkoitus ei ole missään nimessä tehdä meitä ihmisiä tarpeettomiksi. Voimme sen avulla kehittää omaa työhyvinvointiamme ja antaa lisää aikaa itsellemme tuottaa palvelua ihmiseltä ihmiselle rutiinien suorittamisen sijasta.

Kuinka valitsimme RPA-kumppanin

Asiantuntemus, referenssit jo tehdyistä ratkaisuista sekä kokemus käytössämme olevista ohjelmistoista, olivat avaintekijät. Tapaamisessamme haastava aihe esiteltiin meille selkeästi ja käytännön esimerkit olivat oivalluttavia sekä synnyttivät luottamuksen. Aina valinta ei ole ollut näin helppo. Se kuuluisa ensivaikutelma teki vaikutuksen.

Digia oli entuudestaan tuttu yhtiö, sillä Irina oli ollut KIINKO:n järjestämällä luennolla, jossa Olli Ainasvuori puhui robotisaatiosta ja sen mahdollisuuksista. Yhtiö tuli yhdeksi vaihtoehdoksi tämän yhteyden kautta. Muita toimijoita kartoitettiin myös ja sisäisesti vertailimme palveluntarjoajia tarkemmin.

Oikean kumppanin valinta on tärkeää

"Oikean kumppanin valinta on erityisen tärkeää erityisesti ohjelmistoihin liittyvissä ratkaisuissa ja me satuimme löytämään meille parhaan vaihtoehdon nopeasti. Suosittelen lämpimästi tutustumaan useampaan vaihtoehtoon ja miettimään itselleni tärkeimmät asiat, jotka kumppanin tulisi onnistua toteuttamaan. Näin valintaa tehdessäsi olet varmempi ja osaat kysyä juuri oikeita kysymyksiä”, summaa Irina lopuksi.