Skip to content

Case Voimatel

Voimatel rakensi ’innovaatiokerroksen’, jolla yrityksen liiketoiminta pyörii – ”Ilman näitä järjestelmiä meillä ei käytännössä olisi toimintaedellytyksiä”

Voimatel on Suomen merkittävimpiä kriittisestä infrastruktuurista huolehtivia yhtiöitä. Se ylläpitää ja kehittää esimerkiksi sähkö- ja televerkkoja. Voimatel rakensi Digian kanssa mobiiliratkaisun ja ”innovaatiokerroksen”, jolla toimintaa pitkälti pyöritetään. Vt. toimitusjohtaja Mikko Heinosen mukaan ratkaisut ovat elintärkeitä Voimatelin liiketoiminnalle ja tulevaisuudelle.

 

”Voimatel ei tulisi toimeen ilman Voimis-mobiiliratkaisua, se on meille kriittinen sovellus”, kertoo Voimatelin liiketoimintateknologiasta vastaava Arto Nyyssönen.

Voimatel suunnittelee ja toteuttaa sähkö- ja televerkkoja ja tarjoaa niille erilaisia elinkaaripalveluja. Yhtiöllä on yli tuhat työntekijää, joista noin 900 työskentelee päivittäin Suomen ja Viron kriittisen infrastruktuurin parissa. Asiakkaisiin kuuluu esimerkiksi Suomen suurimpia sähköyhtiöitä, eurooppalaisia teleoperaattoreja, globaaleja laitevalmistajia sekä yrityksiä, kaupunkeja ja kuntia.

”Toimialamme on pääosin hyvin matalakatteinen. Tuottavuuden pitää pystyä kehittymään noin viiden prosentin vuosivauhtia, jotta kilpailukyky säilyy, ja digitalisaatio on tässä keskeisessä osassa. Digia on tärkeässä roolissa luomassa meille liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia”, kertoo vt. toimitusjohtaja Heinonen.

Digia onkin tietojärjestelmissä Voimatelille strateginen kumppani. Yhtiölle on kehitetty useita digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat keskeisessä roolissa sen liiketoiminnassa.

 

Digia on tärkeässä roolissa luomassa meille liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia.

Mikko Heinonen, vt. toimitusjohtaja, Voimatel

1. Liiketoiminta pyörii mobiiliratkaisulla, joka on myös ”innovaatioalusta”

Vuonna 2017 Voimatel hankki uuden ERP-toiminnanohjausjärjestelmän. Yhtiö halusi kuitenkin kehittää myös ratkaisun, jolla digitalisuutta voitaisiin kehittää paljon pidemmälle. Digia valittiin kehittämään tämä uudenlainen mobiiliratkaisu sekä mobiiliratkaisun ja uuden ERP:n tarvitsemat integraatiot.

Heinonen kertoo, että Voimis-mobiilisovelluksella hoidetaan erittäin laajasti yhtiön käytännön operaatioita. Työntekijät saavat sovellukseen työtehtävien tiketit, joita on vuosittain yli 200 000. Sovelluksella hoidetaan myös työaikakirjauksia, raportointia, matka- ja kululaskuja, töiden dokumentaatiota, ostohankintoja sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Konsernin työntekijöistä noin 900 käyttää lähes pelkästään Voimis-sovellusta. ”Meillä on asentajia, jotka eivät juuri koskaan avaa kannettavaa tietokonetta, sillä he voivat hoitaa kaiken puhelimella ja tabletilla”, kertoo kehityspäällikkö Arttu Pyhäluoto.

Mobiilijärjestelmän kehittämiseen käytettiin Digia OTE -ratkaisua, joka perustuu Qt-teknologiaan. Heinonen kertoo, että tämä oli hyvin toimiva ja myös kustannustehokas tapa mobiilijärjestelmän ja hyvän käyttäjäkokemuksen rakentamiseen erilaisten prosessivaatimusten täyttämiseksi. ”Loppukäyttäjät ovat tyytyväisiä sovellukseen, ja se toimii luotettavasti vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä”, Nyyssönen kertoo.

2. Portaaleilla aikataulutetaan esimerkiksi 400 000 sähkömittarin vaihto

Digia on kehittänyt Voimatelin kanssa myös erilaisia portaaleja, jotka hyödyttävät monin tavoin liiketoimintaa. Voimatelin yritysasiakkaat käyttävät asiakasportaalia, ja alihankkijoiden töiden hallintaan on erillinen alihankintaportaali. Myös loppuasiakkaiden käyttöön voidaan toteuttaa tarvittavia portaaleja.

Portaalien hyödyt näkyvät esimerkiksi Voimatelin erään asiakkaan jättihankkeessa, jossa vaihdetaan noin 400 000 sähkömittaria modernimpiin laitteisiin. Sisäänpääsyn vaativissa kohteissa mittarin asennusaika täytyy sopia asukkaan kanssa. Ajanvarausportaalin kautta he voivat valita itselleen sopivan asennusajan, minkä jälkeen järjestelmä välittää työmääräykset asentajille Voimis-sovellukseen.

”Minuutti rutiininomaista tekemistä kentällä maksaa aika paljon. Jos saamme sen pois digitalisaation avulla, se on meille liiketaloudellisesti erittäin merkittävää”, toteaa Heinonen.

3. Yli 200 integraatiota – panostuksella pilveen ja moderneihin API-rajapintoihin

Digia on toteuttanut Voimatelille myös paljon järjestelmien välisiä integraatioita. Nykyisin integraatioita on käytössä yli 200, ja integraatiotapahtumia on kuukausittain satoja tuhansia. Integraatioita varten rakennettiin moderni integraatioalusta, joka nopeuttaa ja helpottaa niiden toteuttamista.

Pyhäluoto kertoo, että Digian laaja asiantuntemus integraatioista on Voimatelille erittäin arvokasta. Kun yhtiö kertoi uusista tarpeistaan, Digialta saatiin valmis ehdotus integraatioiden laajentamisesta pilviteknologioihin ja API-rajapintoihin. Hanke määriteltiin vuoden 2021 lopulla ja uudet ratkaisut vietiin tuotantoon kesällä 2022. Tällä ratkaisulla mahdollistetaan nykyaikaisempi kehitystyö yhteistyökumppanien kanssa Voimatelin järjestelmiin.

Digia on toteuttanut Voimatelille myös kattavat raportoinnin ja analytiikan ratkaisut. Niiden yhteydessä aloitettiin innovatiivisten tulevaisuuden ratkaisujen kehitystyö Fast Track -hankkeena.

Voimatel ja Digia innovoivat tulevaisuutta yhdessä

Voimatel arvostaa sitä, että Digia osallistuu aktiivisesti liiketoiminnan ja digitaalisuuden kehittämiseen. Yhtiöt järjestävät kerran vuodessa yhteisen kehittämispäivän, johon Digia tuo ehdotuksia kehityssuunnista ja uudenlaisista ratkaisumahdollisuuksista. ”Yhdessä ideoimme, mitä tulevaisuus voisi olla, ja mihin suuntaan kehitystyötä voitaisiin viedä”, Nyyssönen kertoo.

”Yhteistyö Digian kanssa on sujunut erinomaisesti, ja toimintamme laajetessa olemme syventäneet sitä entisestään”, kiittää Nyyssönen. ”Olemme viime aikoina kiinnittäneet entistä enemmän huomiota toimintamalleihin, joiden avulla hoidetaan yhdessä päivittäistä työtä ja johdetaan operatiivista ja taktista yhteistyötä. Olemme esimerkiksi kehittäneet yhdessä prosessejamme, jotta ne palvelevat molempia mahdollisimman hyvin. Tämän ansiosta yhteistyö sujuu entistä paremmin”, hän toteaa.

”Minusta yhteistyö on toiminut niin hyvin, että tuntuu kuin olisimme samaa yritystä”, Pyhäluoto vahvistaa.

”Digia on meille myös hyvän kokoinen kumppani. Heillä riittää resursseja, mutta byrokratiaan ei mene liikaa aikaa. Asiat rullaavat hyvin eteenpäin”, Nyyssönen sanoo. ”Digia on ollut myös todella joustava kumppani. Kun on ollut tarve edetä nopeammin, siihen on löytynyt resurssia. Vastaavasti kun on tullut tarve jarrutella, sekin on onnistunut”, hän kiittää. Viime aikoina Voimatel on hankkinut Digialta enemmän myös projektijohtamisen ja -päällikkötyön palveluja.

Jatkuvat palvelut ovat meille tärkeä osa-alue, ja niitä pyritään laajentamaan koko ajan. Näillä palveluilla varmistamme, että arki rullaa nyt ja tulevaisuudessa, ja samalla vapautamme omia rajallisia resurssejamme hankkeiden johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen”, Nyyssönen toteaa.

Heinonen kertoo, että Digian laaja palvelukyky on tärkeää Voimatelille myös siksi, että huoltovarmuuskriittisten verkkojen ylläpidossa toimintavarmuuden vaatimus on korkea – ja sama koskee tietoturvan vaatimuksia.

Heinonen korostaa Digian kanssa luotujen ratkaisujen suurta merkitystä Voimatelille. Niiden avulla yhtiön liiketoimintaa voidaan kehittää ja digitalisoida. ”Ilman näitä järjestelmiä meillä ei olisi käytännössä edellytyksiä toimia liiketoimintaympäristössämme”, Heinonen toteaa.