Skip to content

Tekoäly vai tehoäly? Näin hyödynnät sitä liiketoimintasi kehittämisessä


ChatGPT:n harppaus tietotyöläisten työkaveriksi on saanut monet innostumaan siitä, että askel pysyvämpään tekoälymurrokseen on vihdoin otettu. Kuhina juhlitun mutta ominaisuuksiltaan rajallisen tekoälysovelluksen ympärillä jättää varjoonsa ne moninaiset hyödyt, joita tekoäly voi organisaatioille tuoda – ja tuo jo tänä päivänä.  

Automaatiota ja tekoälyä on hyödynnetty jo pitkään mm. tiedon keräämisessä ja analysoinnissa, markkinoinnissa, erilaisten työvaiheiden nopeuttamisessa sekä monella eri osa-alueella liiketoiminnan kehittämisessä.

Olemme kuitenkin siirtymässä digitalisaatiossa uuteen vaiheeseen, jossa yhä useammat prosessit ja palvelut ovat automaattisia ja tekoälyohjattuja. Myös erilaisia tekoälysovelluksia kehitetään nopeammin kuin koskaan, ja tekoäly alkaa selvemmin näkyä meidän kaikkien arjessa.

Tekoälyn uusin tuleminen eroaa aiemmista vaiheista ainakin siinä, että se on saavuttanut hyvin nopeasti laajan käyttäjäkunnan. Helppojen käyttöliittymien ansiosta ei tarvitse olla datatieteilijä, jotta tekoälystä saa hyötyjä irti. Voidaan puhua tehoälystä. Samalla on kuitenkin yhä paljon käyttökohteita, joihin ei vielä ole valmiita tuotteita, ja joiden ratkaisut vaativat kokeneen data-asiantuntijan ammattitaitoa.

Mutta miten tekoälyä sitten hyödynnetään liiketoiminnan kiihdyttämisessä, ja miten sillä voi luoda aitoa kilpailukykyä?

Tekoäly on arvokas apu liiketoimintaymmärryksen jalostamisessa

Älykäs liiketoiminta perustuu luotettavaan dataan, sen turvalliseen saatavuuteen sekä organisaation kykyyn jalostaa ja hyödyntää sitä.

Kun dataa tuottavien laitteiden ja järjestelmien määrä kasvaa, edellyttää datan tehokas hyödyntäminen suunnitelmallisuutta ja oikeita työkaluja. Tarvitaan toimivia järjestelmäintegraatioita ja huolellista rajapintojen hallintaa. Tiedolla johtamista varten data on myös kerättävä, varastoitava ja jäsenneltävä hyödynnettävään muotoon.

"Monimuotoiset datavirrat saa valjastettua liiketoimintaa tukevaksi tiedoksi tekoälyn avulla. Datan luotettava ja reaaliaikainen virta mahdollistetaan automaation ja älykkään monitoroinnin avulla. Tietoalustalle perustetut analytiikka- ja raportointityökalut jalostavat datasta ennusteita ja suosituksia tekoälyn keinoin", kertoo Digian liiketoimintajohtaja Andreas Strandman.

Ennakoivan analytiikan lisäksi tekoälyn avulla voidaan mm. optimoida ja automatisoida prosesseja, varmistaa tuotannon laatua sekä saavuttaa kattavampi asiakasymmärrys. Kaikki tämä säästäen asiantuntijoiden kallisarvoista aikaa.

"Olemme tehneet jo pitkään ns. perinteisempään tekoälyyn perustuvaa data-analytiikkaa ja auttaneet asiakkaitamme tiedon jalostamisessa päätöksenteon ja liiketoiminnan tueksi esim. optimoimalla logistiikan reittejä, työvuoroja ja hintoja, luokittelemalla hälytyksiä ja asiakaspalautteita, ennakoimalla asiakaspoistumaa sekä segmentoimalla ja profiloimalla asiakkaita", Strandman jatkaa.

Lue miten varmistat datan saatavuuden >>

Näin valjastat datan liiketoiminnan kehittämiseen >>

 

Tekoäly auttaa tiedon hyödyntämisessä ja asiakaskokemuksen parantamisessa

Datan analysoinnin sekä monimutkaisten prosessien tehostamisen ja automatisoinnin lisäksi tekoäly auttaa tiedon hyödyntämisessä.

Tekoälyä hyödyntävät toiminnallisuudet, kuten tekstianalytiikka tai puheen- ja kuvantunnistus, tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen niin myynnissä, markkinoinnissa kuin asiakaspalvelussakin.

Esimerkiksi markkinoinnin automaatiojärjestelmiin  on viime aikoina tuotu mukaan tekoälyä (AI) ja koneoppimista (ML) hyödyntäviä toiminnallisuuksia. Näistä voi saada merkittävää etua mm. liidien kypsyyden täsmällisempään arviointiin ja asiakaskäyttäytymisen muutosten havaitsemiseen, jopa ennakointiin.  Analysoidun tiedon pohjalta asiakaskeskeisyyttä voidaan kasvattaa eri toiminnoissa, myynnistä markkinointiin ja aina palvelukehitykseen sekä tuotantoon saakka.

"Asiakkaat odottavat räätälöityjä kokemuksia, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja mieltymyksiään. Tekoälyn ja koneoppimisalgoritmien avulla yritykset voivat analysoida valtavia määriä asiakasdataa ja tarjota sen pohjalta erittäin yksilöllistä sisältöä, kokemuksia ja vuorovaikutusta. Tämä kohdennettu lähestymistapa johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, korkeampiin tulosprosentteihin ja parempaan asiakkaiden säilyttämiseen sekä kasvaneeseen myyntiin", sanoo Petri Laakso, Digia Digital Solutions, Avalon Oy:n toimitusjohtaja.

Generatiivisen tekoälyn ratkaisut ovat tulleet vauhdilla tämän vuoden aikana markkinoinnin eri osa-alueiden tueksi. Esimerkiksi ChatGPT-työkalulla voi hyvin helposti tehdä vertailevia tutkimuksia ja raportointeja tai vaikka luoda sopivan määrän A/B-testauksia sisällöntuottajan kampanjoihin tekemästä materiaalista. Asiantunteva kirjoittaja saa tekoälyn tuottamista ehdotuksista jalostettua lopullisen copy-tekstin pienellä vaivalla. AI:n hyödyntäminen ennen kaikkea helpottaa ja tehostaa tiettyjä työprosessien vaiheita.

Lue lisää miten tekoälyä voidaan hyödyntää asiakaskokemuksen kehittämisessä >>

 

Toiminnanohjaus automatisoituu tekoälyn ansiosta

Kehittyvän liiketoiminnan taustalla tarvitaan älykkäitä tietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedon tehokkaan ja kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ovat yrityksien moottoreita, jotka liittävät yhteen prosessit ja tietovirrat luotettavaksi, dataohjattavaksi kokonaisuudeksi.

"Osa nykyisistä ERP-järjestelmistä kykenee jo olettamaan, mitä käyttäjä haluaa tehdä ja esittämään sen perusteella ehdotuksia ja vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmä suorittaa itsenäisesti toimintoja ja nostaa tarkistukseen vain erillisiä poikkeamia. Manuaalisia työvaiheita hoitaa ohjelmistorobotti tai oppiva tekoäly. Asiantuntijoiden tehtäväksi jää tiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko sekä mahdollisten järjestelmän toiminnassa ilmenevien epäkohtien korjaaminen, kertoo Digian Business Platform -liiketoimintayksikön myynti- ja kehitysjohtaja Jani Valu.

Konkreettisia kohteita tekoälyn hyödyntämiselle toiminnanohjauksessa ovat esimerkiksi talouden suunnittelu ja seuranta, julkisen tiedon yhdistäminen yrityksen sisäiseen tietoon, ja yleisesti toiminnan ja prosessien seuranta.

"Jatkossa tekoäly on osa normaalia toimintaa ja sisällä liiketoimintajärjestelmien prosesseissa ja käyttöliittymissä. Tästä esimerkkeinä ovat mm. Microsoftin Copilot-sovellukset, jotka tuovat tekoälyn konkreettisesti liiketoimintajärjestelmiin", Valu lisää.

Lue miten älykäs toiminnanohjaus luo kilpailukykyä >>

 

Tekoäly edellyttää uusia tapoja johtaa

Yrityksissä, joissa hyödynnetään jo data-alustaa ja analytiikkaa tiedolla johtamisessa, älykkäitä digitaalisia ratkaisuja myynnissä ja markkinoinnissa, tai kehittyneitä tietojärjestelmiä toiminnanohjauksessa, harvoin edes pysähdytään miettimään, missä kaikkialla automaatiota ja tekoälyä mahdollisesti jo käytetään.

"Tekoälyn ja sitä soveltavien työkalujen kehittyminen lisäävät mahdollisuuksia entisestään ja esimerkiksi generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan toimintatapoja ennennäkemättömällä vauhdilla. Siksi tekoälyyn ja sen mahdollisuuksiin kannattaa tutustua ja lähteä hyödyntämään niitä rohkeasti mutta hallitusti", Strandman kannustaa.

Tämä tarkoittaa omien tavoitteiden kirkastamista – mitä halutaan saada aikaan ja miten uudet työkalut voisivat siinä auttaa?

"Uuden asian edessä on tärkeää muistaa tapa toimia, eli tekoälyn hyödyntämiselle on hyvä luoda omat pelisäännöt, kuten muillekin liiketoiminnan osa-alueille. Hallintamalli tiedon hyödyntämiseen (Data Governance) kannattaa päivittää huomioimaan tekoälysovellusten tuomat mahdollisuudet.  Erityisesti uuden generatiivisen tekoälyn käytössä tietoturvan, tietosuojan ja eettisten näkökulmien huomioiminen eivät saa unohtua. Mikäli tiedonhallinnan ja hyödyntämisen pelisääntöjä ei vielä ole lainkaan, niin nyt on korkea aika luoda ne", Strandman lisää.

 

Oletko valmis digievoluution seuraavan vaiheeseen?

Me Digialla autamme ymmärtämään uusia mahdollisuuksia ja avaamaan ovia älykkäämpään liiketoimintaan, jonka keskiössä on luotettava data ja organisaatioiden kyky hyödyntää sitä.

AI Innovation Day on kätevä tapa päästä vauhtiin ja jäsentää omia ajatuksia asettamalla tavoitteita ja luomalla askelmerkit tiekartan muodossa.

Mikäli olet jo pidemmällä, ja kaipaat tueksi täsmäosaamista, meiltä löytyy kattavaa kokemusta mm.:

  • data- ja analytiikkapalveluista,
  • asiakaskokemuksen kehittämisestä ja dataohjatusta markkinoinnista,
  • robotiikka- ja automaatiopalveluista,
  • tekoäly ja -IoT-ratkaisuista,
  • integraatioista ja rajapinnoista,
  • toiminnanohjauksen kehittämisestä sekä
  • tieto- ja kyberturvallisuuspalveluista.

 

 

 

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi