Skip to content

Hypestä arkeen: Tekoälystä potkua rakennusalalle – näin YIT hyödyntää AI:ta perinteisellä alalla

Tekoäly – Hypestä arkeen -videosarjan kolmannessa jaksossa keskustelemme YIT:n AI Lead Visa Linkiön kanssa, miten tekoälyä voidaan hyödyntää perinteikkäällä rakennusalalla, joka on nyt kokenut kovia. Taloustilanne on lähes pysäyttänyt rakentamisen, asuntokauppa käy hitaana ja isoja rakennusyhtiöitä on haettu konkurssiin. Onko tekoälyllä tarvittavia voimia auttaa haasteiden ratkaisemisessa? Voiko tekoäly toimia esimerkiksi tehokkuuden nosturina? Ja miten rakentamisen edelläkävijä YIT on lähtenyt viemään eteenpäin tekoälyn hyödyntämistä toimialalla?


Katso Hypestä arkeen -videosarjamme kolmas osa:
Tekoäly rakennusalan tehokkuuden nosturinaVoit myös lukea alta tiivistelmän videolla käydystä keskustelusta.

Rakennusteollisuuden kohdatessa jatkuvasti kasvavia haasteita, tekoäly tarjoaa uusia ratkaisuja, jotka voivat radikaalisti muuttaa alaa. YIT:n edistykselliset askeleet tekoälyn hyödyntämisessä osoittavat, miten alan perinteisiä toimintatapoja voidaan tehostaa ja parantaa.

Digian CTO Juhana Juppo nostaa esiin, että ala ei pelkästään kamppaile talouden ja vastuullisuuskysymysten kanssa, vaan sen on myös pysyttävä mukana teknologian nopeassa kehityksessä. 

"Talouden ja ekologisten haasteiden lisäksi rakennusalan on kohdattava jatkuvasti muuttuvia teknologisia vaatimuksia," Juppo toteaa.

YIT on ottanut rohkeita askelia tekoälyn integroinnissa ja tavoittelee rakennusalan edelläkävijän asemaa myös tällä osa-alueella. Visa Linkiö, YIT:n AI Lead, näkee tekoälyn roolin rakennusalalla välttämättömänä kehityskohteena.

"Olemme tunnistaneet useita käyttötapauksia, joissa tekoäly voi merkittävästi parantaa sekä sisäisiä prosessejamme että asiakaskokemusta", Linkiö kertoo.

Hän painottaa, että yli 50 potentiaalista käyttötapauskohdetta on jo tunnistettu.

"Tekoäly voi tuoda merkittäviä parannuksia tiedonkulun ja dokumentaation hallintaan, auttaen meitä hyödyntämään olemassa olevia tietoja tehokkaammin ja vähentämään päällekkäistä työtä", Linkiö sanoo.

”Olemme tunnistaneet useita käyttötapauksia, joissa tekoäly voi merkittävästi parantaa sekä sisäisiä prosessejamme että asiakaskokemusta.”


Tekoälyn konkreettiset hyödyt rakennusalalla

Eräs tekoälyn tuomista keskeisistä eduista rakennusalalle on sen kyky tehostaa tiedonhallintaa. Linkiö painottaa, miten tekoäly voi auttaa parantamaan tiedonkulkua ja vähentämään inhimillisiä virheitä. Se on kriittistä suurissa ja monimutkaisissa rakennushankkeissa.

"Parannamme tiedonkulun nopeutta ja tarkkuutta, mikä auttaa meitä pysymään aikataulussa ja vähentämään inhimillisiä virheitä," hän toteaa.

Tämä mahdollistaa nopeammat päätöksentekoprosessit ja lisää projektien hallittavuutta ja ennustettavuutta.

Juppo tuo esiin myös tekoälyn roolin asiakasviestinnässä ja -kokemuksessa. Tekoälyn avulla voidaan automatisoida ja optimoida asiakaspalvelua, tarjota nopeampia vastauksia asiakkaiden kysymyksiin ja hallita asiakirjoja tehokkaammin.

"Tekoäly mahdollistaa rakennusprojektien dokumentaation paremman hallinnan ja saatavuuden, mikä tehostaa asiakaspalvelua," Linkiö kertoo.

Tämä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen ja vahvistaa yrityksen mainetta luotettavana toimijana.

Juhana Juppo, Digia ja Visa Linkiö,Y IT

Visa Linkiö, AI Lead, YIT (vas.) ja Juhana Juppo, CTO, Digia

 

Muutosjohtaminen ja tulevaisuuden haasteet – koko organisaatiota tarvitaan

Sekä Linkiö että Juppo painottavat, että tekoälyn käyttöönotto vaatii laajaa ymmärrystä ja sitoutumista koko organisaatiolta. Muutosjohtaminen ja koulutus ovat avainasemassa. 

"Meidän on saatava koko organisaatio ymmärtämään ja sitoutumaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tämä prosessi vaatii jatkuvaa koulutusta ja vuoropuhelua," Juppo korostaa.

On tärkeää, että kaikki työntekijät ymmärtävät tekoälyn tuomat hyödyt ja haasteet, ja osaavat hyödyntää uutta teknologiaa omassa työssään.

"Tekoälyn käyttöönotto ei ole vain tekninen muutos, vaan se vaikuttaa koko organisaation toimintakulttuuriin," Linkiö toteaa.

”Kun tekoäly valjastetaan oikein, se voi tarjota merkittäviä edistysaskelia rakennusalalla, mahdollistaen kestävämmän ja tehokkaamman toiminnan."

Vaikeita kysymyksiä ei saa unohtaa

Tietoturva sekä eettiset kysymykset ovat keskeisiä, kun puhutaan tekoälyn käyttöönotosta. Tekoäly – Hypestä arkeen -videosarjassa Linkiö ja Juppo keskustelevat tarpeesta varmistaa, että käytetyt tekoälyratkaisut ovat turvallisia, luotettavia, ja että niiden toiminta on läpinäkyvää.

"Meidän on varmistettava, että käyttämämme teknologiat kunnioittavat yksityisyydensuojaa ja että niiden toiminta on läpinäkyvää," Linkiö painottaa.

Tämä auttaa varmistamaan, että tekoälyratkaisut eivät ainoastaan paranna prosesseja, vaan tekevät sen eettisesti kestävällä tavalla.

Kun tekoäly valjastetaan oikein, se voi tarjota merkittäviä edistysaskelia rakennusalalla, mahdollistaen kestävämmän ja tehokkaamman toiminnan. YIT:n esimerkki näyttää, että perinteisellä alalla voidaan saavuttaa merkittäviä edistysaskeleita innovatiivisen teknologian avulla, ja parantaa niin prosesseja kuin työn laatua ja tehokkuutta.


Katso myös aiemmat Hypestä arkeen -videot:
Osa 1: Hypestä arkeen: Tekoäly Suomen valtateillä - teiden tukkeena vai turvallisen toiminnan mahdollistaja?
Osa 2: Hypestä arkeen: Kaatuuko sote omaan mahdottomuuteensa ilman AI:n apua?

Lue aiheesta lisää:

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi